Tento kurz je připraven pro školy a pracovníky ve školství všech úrovní, kteří se chtějí rychle a bez úvodních pokusů a omylů zabydlet v moderním prostředí pro výuku. V kurzu se seznámíme především s klíčovou aplikací MS Teams pro učitele, [...]
 • MSOFF365-2EDU
 • Délka 1 den
 • 0 ITK bodů
 • 0 termínů
 • Praha (3 300 Kč)

  Brno (3 300 Kč)

  Bratislava (140 €)

 • Mírně pokročilý

Tento kurz je připraven pro školy a pracovníky ve školství všech úrovní, kteří se chtějí rychle a bez úvodních pokusů a omylů zabydlet v moderním prostředí pro výuku. V kurzu se seznámíme především s klíčovou aplikací MS Teams pro učitele, která je nenahraditelným pomocníkem každého účastníka vzdělávacího procesu – učitel, žák/student, rodič, předmětové komise, vedení školy, ostatní zaměstnanci školy.

Microsoft 365 Education (pro školy) posouvá vzdělávání na úroveň 21.století, a připravuje žáky a studenty na život v současném a budoucím světě, ale také v mnohém usnadňuje práci pedagogům, kteří potom mohou efektivněji vést vzdělávací proces.

Napříč všemi předměty používání Microsoft 365 významně přispívá k rozvíjení a utváření těchto klíčových kompetencí:

 • kompetence k učení,
 • kompetence k řešení problémů,
 • kompetence komunikativní,
 • kompetence sociální, personální a občanské,
 • kompetence pracovní,
 • kompetence k práci s informacemi a kritického myšlení
 • kompetence k využívání rozmanitých technologií,
 • kompetence k podnikavosti.

Microsoft 365 Education (pro školy) je školám dostupný i ve verzi zdarma a je to nástroj, který ocení všichni účastníci vzdělávacího procesu nejen v obdobích vyžadujících distanční formu studia, ale stejně tak v běžné prezenční formě studia.

»

Filosofii používání Microsoft 365 pro školy. Seznámíme vás s aplikacemi MS Teams z pohledu učitele i z pohledu žáka, její požívání při výuce distanční i prezenční. Komunikace ve třídě s žáky i s rodiči, komunikace s kolegy, komunikace s vedením školy, správa a zálohování souborů i jejich kolektivní úprava je nyní hračka. Kromě komunikace a správy souborů se v tomto mocném nástroji naučíte také zadávat práce studentům, tyto práce od nich tudy vybírat i hodnotit. Učitel má možnost zde také sledovat dlouhodobé výsledky jednotlivých studentů i tříd.

Navíc se na kurzu naučíte z učitelského pohledu používat ve spojení s aplikací Teams také aplikace OneNote a Forms, které vám nabízí netušené možnosti příprav do hodin, příprav pro samostudium studentů/žáků i testování nabitých vědomostí a dovedností.

Vše potom opravíme v aplikaci Teams, kde studentské práce také ohodnotíme a vrátíme studentům/žákům s vlastním komentářem.

1. MS Teams pro učitele – klíčový nástroj učitele

 • Představení aplikace a její filosofie pro praktické využití
 • Použití Webové vs Desktopové verze MS Teams.
 • Sledování aktivit
 • Práce v týmech
  • Vytváření a různé druhy týmů
   • Třída
   • Předmětová komise
   • Zaměstnanci
   • Ostatní
  • Organizace týmů
   • Základní nastavení a možnosti týmu
   • Sdílení týmu
  • K čemu jsou dobré kanály
  • Nastavení kanálu
   • Sledování, moderování
   • Druhy kanálů
  • Zásady, tipy a triky pro týmovou konverzaci
  • Přizpůsobení kanálu dle potřeb týmu
 • Sdílení souborů
  • Cloudová uložiště obecně
  • One-Drive
  • Synchronizace
  • Vazba na SharePoint
  • Praktické dovednosti se SharePoint a rozdíly proti OneDrive.
  • Sdílení výukových materiálů
 • Chat - komunikace (náhrada Skype).
  • Chat
  • Audio, Video
  • Sdílení souborů
  • Sdílení obrazovky či okna
  • Předání řízení
 • Kalendář - Plánování schůzek.
  • Nastavení schůzek.
  • Pozvání mimoškolních lidí na schůzku
  • Integrace s MS Outlook.
 • Hovory
  • Rychlé volby
  • Kontakty
  • Historie
  • Hlasová schránka
 • Soubory
  • Poslední otevřené soubory
  • Soubory v Týmech
  • Soubory ke stažení
  • Ovládání cloudových uložišť
 • Zadání
  • Zadání prací studentům/žákům skrze Teams
  • Vytvoření nového zadání
  • Příprava hodnotících kritérií
  • Způsob zadání, vybírání a hodnocení prací
 • Známky
  • Sledování výsledků studentů/žáků v Teams
  • Souhrnný přehled na jednom místě
 • Další karty a užitečné aplikace integrovatelné do Teams
 • Tipy a triky, jak zacházet s MS Teams pro učitele na začátku šk. roku i v jeho průběhu
 • Kombinace MS Teams pro učitele s OneNote pro třídu

2. MS OneNote – Výborný pomocník učitele

 • Principy a způsob práce s OneNote
 • Vlastní poznámky a materiály přehledně a na jednom místě
 • Prostor pro spolupráci
 • Knihovna výukových materiálů a zdrojů informací od učitele
 • Poznámkové bloky (sešity) jednotlivých studentů/žáků
 • Karta – Poznámkový blok předmětu
  • Správa
  • Obsah
 • Distribuce úkolů a materiálů třídě
 • Oprava samostatných úkolů a prací včetně zpětné vazby od učitele

3. MS Forms

 • Stručné představení aplikace
 • Průzkumy
 • Kvízy
  • Jak rychle a efektivně vytvořit test
  • Samoopravitelné testy
  • Otevřené vs uzavřené otázky
  • Sdílení testu
  • Jak zamezit, aby si studenti/žáci nemohli při testu pomoci jinými aplikacemi na počítači?
  • Způsob opravy a sdílení zpětné vazby
  • Analýza výsledků
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.