Správa dat, výpočetní funkce, tvorba grafů a základy programování
 • HSMATLAB1
 • Délka 1 den
 • 0 ITK bodů
 • 0 termínů
 • Praha (4 300 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (180 €)

Správa dat, výpočetní funkce, tvorba grafů a základy programování

»
 • úvod do prostředí MATLAB – MATLAB Desktop, dokumentace
 • data a proměnné v MATLABu – skalár, vektor, matice
 • operace s proměnnými, logické funkce, volání výpočetních funkcí
 • práce s textovými řetězci
 • import a export dat
 • tvorba skriptů – vytvoření, spuštění, rozdělení do sekcí, debugging
 • tvorba grafů – 2-D grafy, 3-D grafy
 • interaktivní nástroje pro úpravu grafů
 • vykreslení více grafů v jenom okně
 • rastrová grafika v MATLABu – načítání a ukládání obrázků, práce s obrázky
 • tabulky - datový typ table, práce s tabulkami
 • řízení toku programu – if, for, while, switch-case
 • úvod do tvorby uživatelských funkcí

tištěné školicí materiály v českém jazyce

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.