Kurz je určen všem, kteří znají alespoň základy programovacího jazyka JavaScript nebo znalosti v JQuery, React, Angular či jiném frameworku a chtějí se naučit další možnosti. Javascript je jednou z implementací standardu ECMAScript. Poslední [...]
 • JS_ES6
 • Délka 2 dny
 • 20 ITK bodů
 • 5 termínů
 • Praha (17 600 Kč)

  Brno (17 600 Kč)

  Bratislava (760 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz je určen všem, kteří znají alespoň základy programovacího jazyka JavaScript nebo znalosti v JQuery, React, Angular či jiném frameworku a chtějí se naučit další možnosti. Javascript je jednou z implementací standardu ECMAScript. Poslední stabilní verze je ES6 z roku 2015, často označována jako ES6 či ES 2015. Na kurzu se naučíte využívat zdokonalení tohoto programovacího jazyka, který ECMAScript 6 přináší jako nová klíčová slova, Arrow Functions, Class syntax, Promises, a mnohé další. V kurzu si ukážeme jak správně kód bundlovat pomocí package managera a strukturovat do modulů pro tvorbu JavaScriptových knihoven. Probereme jak základní konstrukce jazyka, tak komplexní návrh webové aplikace. Jako výstup tohoto kurzu budete mít veškeré teoretické a praktické znalosti ke tvorbě vlastní JavaScriptové knihovny/aplikace dle nejnovějších standardů a schopnosti refaktorovat starý kód ECMAscript 5 za nový ECMAscript6.

»
 • Předpokládá se základní znalost HTML a CSS
 • Předpokládá se základní znalost JavasScriptu
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Tištěné prezentace probírané látky.

Úvod do JavaScriptu

 • Scriptování na webovských stánkách
 • Vlastnosti jazyka JavaScript
 • Včlenění JavaScriptu do HTML

Jak fungují bloky

 • Deklarace proměnných
 • Let vs Var a rozsah platnosti proměnných
 • Konstanty vs. Let
 • Proměnné a jejich rozsah v cyklech
 • Hoisting

Deklarace funkce

 • Arrow funkce
 • Výchozí argumenty funkce
 • Deklarace funkcí v bloku
 • IFFE, funkce jako výraz
 • Rest parametr jako argument funkce

Práce s objekty

 • Prototypování
 • Třídy/Classes
 • Přístup k formulářovým prvkům
 • Validace dat formuláře

Práce s polem

 • Spread operátor
 • Destrukturalizace pole
 • Symboly
 • Datová struktura Sets, Maps

ES6 práce s polem

 • Funkcionální programování
 • Map, Filter, Reduce
 • ForEach, For-Of, For-In

Asynchronní funkce

 • Opakování Promise
 • Async, Await funkce
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.