Kurz je určen všem, kteří znají základy programovacího jazyka JavaScript na úrovni kurzu INTJS nebo INTJS2 a chtějí se doučit důležitá specifika jazyka na úrovni specifikace ES5 tak, aby mohli pokračovat dalšími kurzy jako JS_NEXT, JS_WS a [...]
 • JS_ES6
 • Délka 2 dny
 • 20 ITK bodů
 • 3 termíny
 • Praha (17 600 Kč)

  Brno (17 600 Kč)

  Bratislava (760 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz je určen všem, kteří znají základy programovacího jazyka JavaScript na úrovni kurzu INTJS nebo INTJS2 a chtějí se doučit důležitá specifika jazyka na úrovni specifikace ES5 tak, aby mohli pokračovat dalšími kurzy jako JS_NEXT, JS_WS a pod. Na kurzu se naučíte používat arrow funkce, naučíte se vytvářet třídy a prototypy, získáte praktické dovednodti pro práci s polem, operátorem spread a objekty maps a sets a naučíte se používat asynchronní funkce, promises a klíčová slova async a await.

»

Kurz je určen všem, kteří znají základy programovacího jazyka JavaScript na úrovni kurzu INTJS nebo INTJS2 a chtějí se doučit důležitá specifika jazyka na úrovni specifikace ES5 tak, aby mohli pokračovat dalšími kurzy jako JS_NEXT, JS_WS a pod.

 • Jak fungují bloky (var, let hoisting)
 • Deklarace funkce (Arrow funkce, IFFE)
 • Práce s objekty (class, prototype)
 • Práce s polem (Spread operátor, maps, sets)
 • ES6 práce s polem (Map, Filter, Reduce)
 • Asynchronní funkce (Promise , Async, Await)
 • Předpokládá se základní znalost s programováním v jazyce JavaScript na úrovni kurzu INTJS
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Online prezentace probírané látky a cvičení.

Úvod do JavaScriptu

 • Scriptování na webovských stánkách
 • Vlastnosti jazyka JavaScript
 • Včlenění JavaScriptu do HTML

Jak fungují bloky

 • Deklarace proměnných
 • Let vs Var a rozsah platnosti proměnných
 • Konstanty vs. Let
 • Proměnné a jejich rozsah v cyklech
 • Hoisting

Deklarace funkce

 • Arrow funkce
 • Výchozí argumenty funkce
 • Deklarace funkcí v bloku
 • IFFE, funkce jako výraz
 • Rest parametr jako argument funkce

Práce s objekty

 • Prototypování
 • Třídy/Classes
 • Přístup k formulářovým prvkům
 • Validace dat formuláře

Práce s polem

 • Spread operátor
 • Destrukturalizace pole
 • Symboly
 • Datová struktura Sets, Maps

ES6 práce s polem

 • Funkcionální programování
 • Map, Filter, Reduce
 • ForEach, For-Of, For-In

Asynchronní funkce

 • Opakování Promise
 • Async, Await funkce
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.