Kurz tématicky pokrývá vývoj SOAP a RESTful web services s použitím javových technologií JAX-WS a JAX-RS. Kurz nejprve probere XML, XML Schema, JSON a jejich zpracovávání z Javy pomocí JAXB. Vyjma běžného použití JAX-WS a JAX-RS také ukáže [...]
 • D77754
 • Délka 5 dní
 • 75 ITK bodů
 • 0 termínů
 • Praha (60 980 Kč)

  Brno (60 980 Kč)

  Bratislava (2 250 €)

Kurz tématicky pokrývá vývoj SOAP a RESTful web services s použitím javových technologií JAX-WS a JAX-RS. Kurz nejprve probere XML, XML Schema, JSON a jejich zpracovávání z Javy pomocí JAXB. Vyjma běžného použití JAX-WS a JAX-RS také ukáže vzory použití web services, jak způsob vývoje contract-first, tak contract-last a principy REST. Součástí je i diskuse a zprovoznění základních bezpečnostních aspektů WS-Security a OAuth. Příklady jsou nasazovány na WebLogic, ale velká většina materiálů jde beze změn použít i na ostatních Java EE serverech (GlassFish/Payara, JBoss/WildFly, WebSphere/OpenLiberty), případně s připojením příslušných knihoven i na Tomcatu a Jetty.

»

Kurz je určen pro vývojáře Java SE a Java EE, kteří potřebují řešit komunikaci více aplikací ať už pomocí SOAP nebo integrují javový back-end a klientský AJAX či androidovou aplikaci pomocí RESTful web services (XML nebo JSON)

 • Rozumět dokumentům XML, XML schema a XML namespaces
 • Přijímat a odesílat JSON a XML s použitím JAXB
 • Vysvětlíme vám strukturu WSDL a roli v SOAP web services jak pro contract-first (začíná se s WSDL) tak contract-last (začíná se s Javou)
 • Implementovat SOAP web services s použitím JAX-WS (Metro)
 • Dodržovat principy REST při tvorbě RESTful web services se specifikací JAX-RS (Jersey)
 • Zabezpečit web services pomocí standardů WS-Security a OAuth

Je nutné znát webové programování v Javě (servlety) a XML. Znalosti konceptů webových služeb jsou výhodou.

An Introduction to Web Services

 • Explaining the need for web services
 • Defining web services
 • Explaining the characteristics of a web service
 • Explaining the use of both XML and JSON in web services
 • Identifying the two major approaches to developing web services
 • Explaining the advantages of developing web services within a Java EE container

XML

 • Describing the Benefits of XML
 • Creating an XML Declaration
 • Assembling the Components of an XML Document
 • Declaring and Apply XML Namespaces
 • Validating XML Documents using XML Schemas
 • Creating XML Schemas

JAXB

 • Listing the Different Java XML APIs
 • Explaining the Benefits of JAXB
 • Unmarshalling XML Data with JAXB
 • Marshalling XML Data with JAXB
 • Compiling XML Schema to Java
 • Generating XML Schema from Java Classes
 • Applying JAXB Binding Annotations
 • Creating External Binding Configuration Files

SOAP Web Services

 • SOAP message structure
 • Using WSDL files to define web services
 • WS-I Basic Profile and WS-Policy

Creating JAX-WS Clients

 • Using tools to generate JAX-WS client artifacts
 • Calling SOAP web services using JAX-WS in a Java SE environment
 • Calling SOAP web services using JAX-WS in a Java EE environment
 • Using JAXB Binding customization with a SOAP web service
 • Creating a JAX-WS Dispatch client
 • Creating a client that consumes a WS-Policy enhanced services (WS-MakeConnection)

RESTful Web Services

 • Describing the RESTful architecture and how it can be applied to web services
 • Designing a RESTful web service and identify resources
 • Navigating a RESTful web service using hypermedia
 • Selecting the correct HTTPethod to use when duplicate requests must be avoided
 • Identifying Web Service result status by HTTP response code
 • Version RESTful web services

Creating RESTful Clients in Java

 • Using Java SE APIs to make HTTP requests
 • Using the Jersey Client APIs to make HTTP requests
 • Processing XML and JSON in a RESTful web service client

Bottom-Up JAX-WS Web Services

 • Describing the benefits of Code First Design
 • Creating JAX-WS POJO Endpoints
 • Creating JAX-WS EJB Endpoints

Top-Down JAX-WS Web Services

 • Describing the benefits of WSDL First Design
 • Generating Service Endpoint Interfaces (SEIs) from WSDLs
 • Implementing Service Endpoint Interfaces
 • Customizing SEI Generation

JAX-RS RESTful Web Services

 • Download, Install, and Configure Jersey
 • Creating Application Subclasses
 • Creating Resource Classes
 • Creating Resource Methods, Sub-Resource Methods, and Sub-Resource Locator Methods
 • Producing and Consume XML and JSON content with JAX-RS

Web Service Error Handling

 • Describing how SOAP web services convey errors
 • Describing how REST web services convey errors
 • Returning SOAP faults
 • Returning HTTP error status codes
 • Mapping thrown Exceptions to HTTP status codes
 • Handling errors with SOAP clients
 • Handling errors with Jersey clients

Security Concepts

 • Explaining Authentication, Authorization, and Confidentiality
 • Applying Basic Java EE Security by using deployment descriptors (web.xml)
 • Creating users and groups and map them to application roles
 • Detailing possible web service attack vectors

WS-Security

 • Describing the purpose of WS-Policy, WS-SecurityPolicy, WS-Security
 • Configuring WebLogic Server for WS-Security
 • Applying WS-Policy to WebLogic JAX-WS Web Services
 • Signing and Encrypt SOAP Messages using WS-Security

Web Service Security with Jersey

 • Applying JSR-250 Security Annotations such as @RolesAllowed
 • Enabling an assortment of filters including the RolesAllowedResourceFilterFactory
 • Obtaining a SecurityContext and perform programmatic security
 • Authenticating using the Jersey Client API

OAuth 1.1a with Jersey

 • Describing the purpose of OAuth
 • Describing the request lifecycle when using OAuth
 • Creating OAuth enabled services using Jersey
 • Creating OAuth enabled clients using Jersey
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.