Kandidáti se naučí jak změřit a porovnat kvalitu objektivním způsobem na základě metodiky IT Quality Index. Kandidáti se naučí jak komunikovat IT kvalitu managementu, jak připravit a řídit proces měření IT kvality, naučí se identifikovat [...]
 • Q4IT_ITQIE
 • Délka 2 dny
 • 0 ITK bodů
 • 4 termíny
 • Praha (18 860 Kč)

  Brno (18 860 Kč)

  Bratislava (na vyžádání)

 • Začátečník

Kandidáti se naučí jak změřit a porovnat kvalitu objektivním způsobem na základě metodiky IT Quality Index. Kandidáti se naučí jak komunikovat IT kvalitu managementu, jak připravit a řídit proces měření IT kvality, naučí se identifikovat špatné praktiky (bad practices), posoudit správné praktiky (right practices), jak interpretovat výsledky měření a jak tyto výsledky prezentovat managementu. Naučí se nalézt a prioritizovat oblasti ke zlepšení s největším potenciálem a přínosy pro organizaci. Po úspěšném složení závěrečného testu získají absolventi certifikát „Certified IT Quality Expert“ který může být následně rozšířen na „Accredited IT Quality Expert“, který pak může provádět měření kvality externě.

»
 • CIO, Vedoucím týmů IT
 • Manažerům servisních služeb
 • Pracovníkům zodpovědným za zajištění kvality
 • Těm, kteří řídí CSI / QM v oblasti IT
 • Těm, kteří chtějí dosáhnout certifikací CITQP / CITQE / CITQM / AITQE

ITIL® intermediate nebo ITIL® Expert (výjimky mohou být individuálně posouzeny a schváleny při dostatečné demonstraci dovedností řízení IT). 

Školení je prováděno v českém nebo anglickém jazyce.
Pro úspěšné absolvování kurzu je potřebná střední úroveň angličtiny – pasivně.
Zejména se očekává znalost anglických termínů z oblasti IT service managementu – ITIL.

Po skončení kurzu obdrží všichni účastníci certifikát o absolvování kurzu.
Závěrečná certifikační zkouška je prováděna formou testu s možností výběru odpovědí. Pro úspěšné absolvování zkoušky a splnění podmínek certifikace (Certified IT Quality Expert - CITQE) je nutné dosáhnout minimální úspěšnosti 70%.
Při certifikačním testu je možnost používat knihu IT Quality Index za účelem nahlédnutí.

Účastník školení obdrží svázanou presentaci (slides) kurzu v anglickém jazyce.
Výtisk IT Quality domains and dimensions
Přehled metodiky ve formátu plakátu A3
Při přihlášce na kurz je možné objednat knihu IT Quality Index nebo si ji objednat individuálně (vydavatelství Van Haren Publishing)

První den: (shodný s kurzem IT Quality Index Foundation)

 • Hodnocení  kvality IT - Motivace.
 • Přehled tradičních přístupů kvality.
 • Architektonický návrh holistického hodnocení kvality IT.
 • Index kvality IT - model, zásady a definice kvality IT.
 • Domény, rozměry a atributy kvality:
  • Obchod / Zákazníci
  • Lidská aktiva
  • Služby
  •  Procesy
  • Nástroje
  • Vystupování
 • Hodnocení kvality informačních technologií - plánování, organizace a metoda hodnocení.
 • Analýza a zpracování.
 • Interpretovat výsledky, vytvářet souhrnné přehledy a výsledky prezentací.
 • Hodnota pro firmu.

Druhý den:

 • Řízení hodnocení - kdo / co / jak.
 • Ověření.
 • Zpracování dat - logika.
 • Zpracování výstupů a prezentaci zúčastněným stranám.
 • Certifikační zkouška - 60 minut.
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.