Cílem certifikačního kurzu ICAgile Certified Professional (ICP) je porozumět Agilním metodám a získat dostatek informací k jejich aplikaci v rámci Scrum nebo Kanban procesu. Kurz obsahuje soubor cvičení, příkladů a aktivit kde mají účastníci [...]
 • SCRUM1C
 • Délka 2 dny
 • 0 ITK bodů
 • 1 termin
 • Praha (21 000 Kč)

  Brno (21 000 Kč)

  Bratislava (710 €)

Cílem certifikačního kurzu ICAgile Certified Professional (ICP) je porozumět Agilním metodám a získat dostatek informací k jejich aplikaci v rámci Scrum nebo Kanban procesu. Kurz obsahuje soubor cvičení, příkladů a aktivit kde mají účastníci možnost získané informace hned aplikovat.

Certifikační kurz ICAgile Certified Professional (ICP) je zakončen mezinárodně uznávanou certifikací od Americké společnosti ICAgile (International Consorcium for AGILE). Certifikace ICAgile je podmíněna úspěšným aktivním absolvováním plné délky kurzu a je v ceně tohoto kurzu.

Certifikační kurz ICAgile Certified Professional (ICP) je v porovnání s certifikačním kurzem Certified Scrum Master (CSM) orientován nejen na samotný Scrum, ale i na extrémní programování a Kanban. Cílem kurzu je porozumět tomu jak Agilní přístupy aplikovat a adaptovat je do prostředí Vaší organizace. Certifikace Agile Certified Professional se aktuálně začíná prosazovat z amerického kontinentu i na ten evropský a je velice zajímavou alternativou k certifikaci Certified Scrum Master.

Školení vedou zkušení trenéři, kteří jsou certifikovaní světově nejuznávanějšími certifikačními autoritami se zaměřením na Agilní přístup a Scrum, proces. Jsou školiteli americké organizace ICAgile a mají certifikace od Scrum Alliance: CSM - Certified Scrum Master, CSPO - Certified Scrum Product Owner, a CSP - Certified Scrum Professional.

»
 • Vedoucí týmu, Project manager, vývojáři, testeři, analytici, produktoví manageři, manageři, ředitelé, kteří Agilní metody a Scrum používají a mají s Agilními metodami zkušenosti. Kurz je vhodný i jako návazný kurz na certifikační kurzy Agilní metody a Scrum Proces - Intro, Kurz - Agilní metody a Scrum proces - Master of Agile, Certified Scrum Master - CSM a Certified Product Owner - CPO.
 • 1 rok+ zkušenosti v Agilním týmu, CSM, CSPO nebo obdoba zmíněného.
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami.
 • Tištěné prezentace probírané látky.

1. Historie & přístup.

 • Účelem tohoto tématu je pochopit Agilní přístup a jeho historii a porozumět záludnostem Agilní transformace. Studenti si Agilní přístup osvojí na příkladech.

2. Jednotlivci & interakce.

 • Účelem tohoto tématu je pochopit, jak jednotlivci a týmy vytvářejí hodnotu. Sekce je zaměřená na posílení spolupráce jednotlivců, komunikaci, a pomáhá vám definovat koncepci aplikovatelnou ve vaší společnosti a kontextu.

3. Vývoj zaměřený na hodnotu.

 • Účelem tohoto tématu je pochopit, proč se Agilní vývoj soustřeďuje tak výrazně na fungující produkty, včetně významu této hodnoty pro zvýšení efektivity. Součástí je porozumění iterativním a inkrementálním přístupům, continuous integration and continuous delivery.

4. Zákazník & zapojení uživatele.

 • Účelem tohoto tématu je pochopit koncepci a teorii práce se stakeholdery, zákazníky a uživateli.

5. Plánování & změna.

 • Účelem tohoto tématu je pochopit Agilní přístup ke změnám a to jak produktu, tak procesu, týmu a organizace jako celku.
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.