Od května 2018 bude v podstatě každá státní i soukromá organizace podléhat evropskému nařízení GDPR. Splnění jeho požadavku závisí na účinné spolupráci managementu s IT i podnikovými právníky. Bez účinného řízení není možné bezpečnost udržet. [...]
 • DPO
 • Délka 2 dny
 • 0 ITK bodů
 • 0 termínů
 • Praha (19 800 Kč)

  Brno (19 800 Kč)

  Bratislava (900 €)

Od května 2018 bude v podstatě každá státní i soukromá organizace podléhat evropskému nařízení GDPR. Splnění jeho požadavku závisí na účinné spolupráci managementu s IT i podnikovými právníky. Bez účinného řízení není možné bezpečnost udržet. IT musí poskytnout podporu rozhodování a dolů implementaci určených bezpečnostních opatření. Jak no to?

»

Kurz je určen každému, kdo se podílí na shromažďování, zpracování a využití osobních informací.

V rámci tohoto kurzu si ukážeme detailní postup, jak zavést příslušné procesy. Jak připravit organizaci a technologie ve firmě tak, aby byly v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR).
Klíčovou, a pro mnoho firem povinnou, rolí je Data Protection Officer (DPO). Tento kurz Vás připraví k úspěšnému složení zkoušky Data Protection Officer Foundation, která byla vyvinuta mezinárodními experty v této oblasti, a které prokáže, že máte požadované znalosti pro tuto roli. Pokud se vám zkoušku na první pokus nepodaří úspěšně složit, nezoufejte, u nás máte možnost opakování zkoušky a lektor je připraven s ochotou Vám pomoci k jejímu zdárnému absolvování.

Pro tento kurz nejsou potřeba žádné odborné vstupní znalosti, ale je doporučena znalost jedné z následujících oblastí:
 • Správa bezpečnosti informací
 • Správa rizik
 • Správa dokumentů a záznamů

   Osnova kurzu

   1. Den: GDPR – požadavky, plán k přípravě organizace k souladu s GDPR

   • O GDPR : proč vzniklo? Jaký má dopad na současnou legislativu v oblasti ochrany osobních údajů?
   • Představení principů GDPR z právního, organizačního, procesního a technického pohledu
   • Detailní vysvětlení pojmů GDPR a principů zodpovědností pro ochranu osobních údajů
   • Detailní přehled operací zpracování osobních údajů
   • Detailní přehled práv subjektu
   • Vypracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (Data Protection Impact Assessment – DPIA)
   • Zavedení anonimizace osobních údajů
   • Vedení záznamů o činnostech zpracování
   • Jmenováni DPO: kdy je jmenování DPO povinné? Co má DPO umět?

    

   2. Den: Metodiky, normy a technologie k údržbě souladu s GDPR

   • • Metodiky, normy a techniky v oblastech správy rizik, bezpečnosti informací a incidentů
    • Klasifikace nástrojů v oblasti informační bezpečnosti a jejich uplatnění pro GDPR
    • Doporučený postup k údržbě GDPR
    • Příklady z praxe ohledně správy bezpečnostních incidentů v oblasti osobních údajů
    • Dotazník k posouzení souladu vaší organizace s GDPR
    • Zkušební test Data Protection Officer Foundation
    • Zkouška Data Protection Officer Foundation: tato online zkouška trvá 1 hodinu, obsahuje 40 otázek, existuje jediná správná odpověď. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba 26 správných odpovědí ze 40 (tj. 65 %).

   Jazyk kurzu

   Kurz je vyučován v češtině. Materiály jsou k dispozici v češtině. Zkouška je v češtině.

   Platnost certifikátu

   Certifikát platí navždy.

    

  • Aktuální nabídka
   Školicí místo
   Jazyk kurzu

   Uvedené ceny jsou bez DPH.