Training On Demand (TOD - školení kdykoliv a kdekoliv)
Classroom Training (školení v učebně)
Live Virtual Class (školení on-line)
Self-Study (samostudium)

Training On Demand (TOD - školení kdykoliv a kdekoliv)

Kurzy vysoké kvality vedené odbornými TOP lektory přístupné 90 dnů, 24 hodin denně. Vysoce kvalitní nahrávka kurzu pro PC nebo tablet. Přístup ke kurzu TOD získáte do 2-3 pracovních dnů od objednání. Záznam je v angličtině s anglickými titulky. Samostudium prostřednictvím internetového připojení právě v čase, který Vám vyhovuje a v prostředí, které si sami určíte. 

Výhody:

 • Oblíbená moderní forma školení
 • Osvědčený způsob přípravy na certifikaci
 • 90 dnů samostudia z jakéhokoliv místa s přístupem k internetu
 • Čas výuky 24/7, ve dne v noci dle preferencí uživatele
 • Výuka rozdělená do jednotlivých dnů jako v běžném kurzu
 • Ukázky prováděné lektorem, využití moderních prezentačních pomůcek
 • Možnost nahrávku kdykoliv zastavit, vrátit v čase nebo posunout vpřed
 • Výklad v angličtině, prezentace doplněna anglickými titulky
 • Pro cvičení (laby) je délka přístupu stejná, jako je délka kurzu
 • Možnost samostatného vytištění certifikátu o absolvování kurzu
 • Lektor do 3 pracovních dnů zodpovídá e-mailové dotazy
 • Úspora času a nákladů na cestování

Technické požadavky:

 • Microsoft Windows XP SP3, Vista, Windows 7, 8, Mac OSX 10.5X
 • Multiple Devices (PC, iPad, Android, via browser)
 • Multiple Browsers (IE, Mozilla, Safari, Chrome)
 • Internet connection > 768 kbps
 • Minimum screen resolution of 1024x769"
 • Flash Player 10 (not required for mobile devices)
 • JavaScript and Cookies must also be enabled

Classroom Training (školení v učebně)

Školení v učebně vedené odborným lektorem s využitím kvalitního technického vybavení a moderních prezentačních pomůcek. Výuka probíhá v českém jazyce v Počítačové škole Gopas nebo přímo ve společnosti Oracle.

Výhody:

 • Intenzivní výuka
 • Interakce s lektorem, přímé zodpovídání otázek
 • Ukázky prováděné lektorem
 • Hands-on-laby
 • Učebna s moderním HW a SW vybavením
 • Příjemné prostředí
 • Oběd a občerstvení v ceně
 • Certifikát o absolvování kurzu

Live Virtual Class (školení on-line)

Odborní lektoři Oracle školí ve „virtuální“ učebně a Vy díky internetovému připojení sledujete výuku on-line, v konkrétně daném čase odkudkoliv. Kurz je veden zpravidla v anglickém jazyce a zahrnuje ukázky a hands-on-laby. Materiály (také v angličtině) jsou rozesílány elektronicky v dostatečném předstihu před kurzem a musí být staženy před začátkem výuky.

Výhody:

 • Kombinace obsahu tradičního kurzu a interaktivní výuky
 • Výuka vedená odbornými lektory
 • Efektivní vzdělávání pro spolupracovníky na různých místech
 • Přístup ke cvičením (labům) po celou dobu kurzu
 • Úspora času a nákladů na cestování
 • Možnost školení ve dne, nebo v noci z jakéhokoliv místa s přístupem k internet

Technické požadavky

 • Ability to install software and plug-ins (Administrator or Power User rights)
 • Telephone headset or speakerphone (for VoIP: integrated headset and mic)
 • Windows XP, Vista or Windows 7, 8
 • High-speed Internet connection (LAN, DSL, cable)
 • Internet Explorer 6, 7 or 8 (including service packs)
 • JavaScript and cookies enabled
 • ActiveX controls enabled

Self-Study (samostudium)

Osvědčený způsob samostatného vzdělávání. Samostudium bez nutnosti internetového připojení v čase, který Vám vyhovuje a z místa, které si sami určíte. Obsah kurzu v anglickém jazyce k dispozici ve formě CD, nebo download (prostřednictvím uživatelského jména, hesla a internetového připojení si kurz jednoduše stáhnete do svého počítače).

Výhody:

 • Kvalitní obsah samostudijního kurzu
 • Multimediální výuka
 • Formát CD nebo download
 • Čas a místo výuky dle preferencí uživatele
 • Úspora času a nákladů
 • Efektivní vzdělávání