Kurz je určen bezpečnostním specialistům a administrátorům, kteří chtějí začít s penetračním testováním nebo chtějí znát problematiku penetračního testování a seznámit se s postupy, které používají etičtí hackeři při penetračních testech. Kurz [...]
 • CTPEN
 • Délka 5 dní
 • 75 ITK bodů
 • 4 termíny
 • Praha (34 900 Kč)

  Brno (34 900 Kč)

  Bratislava (1 480 €)

Kurz je určen bezpečnostním specialistům a administrátorům, kteří chtějí začít s penetračním testováním nebo chtějí znát problematiku penetračního testování a seznámit se s postupy, které používají etičtí hackeři při penetračních testech. Kurz je určen také těm administrátorům, kteří sami testovat nebudou, ale chtějí nebo potřebují znát penetrační testování i z druhé strany. Lépe tak pochopí opatření, která by měli přijmout pro zvýšení míry zabezpečení svých sítí. Kurz je zároveň přípravou na certifikační zkoušku CompTIA PenTest+ (není součástí kurzu).

»

Kurz je určen bezpečnostním specialistům a administrátorům, kteří chtějí pochopit problematiku penetračního testování a seznámit se s postupy, které používají etičtí hackeři při penetračních testech. Kurz je určen také těm administrátorům, kteří sami testovat nebudou, ale chtějí nebo potřebují znát penetrační testování i z druhé strany. Lépe tak pochopí opatření, která by měli přijmout pro zvýšení míry zabezpečení svých sítí.

Naučíte se, jak plánovat a vykonávat penetrační test s cílem identifikovat slabá místa, následně analyzovat získané informace a navrhnout potřebná opatření. Získáte znalosti a dovednosti, které budou pevným základem pro váš vstup do světa penetračních testů.

Kurz je zároveň přípravou na certifikační zkoušku CompTIA PenTest+ (není sopučástí kurzu).

Znalosti na úrovni kurzu CompTIA Security+.

The Official CompTIA PenTest+ Student Guide (Exam PT0-002).

Požadavky organizací
 • Definování penetračního testu
 • Porovnání standardů a metod 
 • Vyhodnocení požadavků
 • Příprava dokumentace
Stanovení a vyhodnocení cílů
 • Získání základních informací
 • Sběr informací z webu
 • OSINT
Lidské a fyzické slabiny
 • Zneužití lidské psychiky
 • Shrnutí fyzických útoků
 • Nástroje na sociálně-inženýrské útoky
Příprava na skenování slabin
 • Plánování vyhledávání slabin 
 • Identifikace obranných prvků 
 • Nástroje na skenovaní
Skenování
 • Skenování identifikovaných cílů 
 • Vyhodnocení síťové komunikace 
 • Identifikování wifi zařízení
Analýza výsledků skenování
 • NMAP
 • Analýza výstupů ze skenování
Jak se bránit 
 • Vyhnutí se detekci 
 • Steganografie
 • Vytvoření skrytého kanálu C&C
Zneužití sítě a cloudu
 • Seznam zařízení 
 • Útok na LAN protokoly
 • Nástroje na zneužití 
 • Odhalení slabin cloudu
 • Útoky na cloud
WiFi sítě
 • Útoky na wifi sítě
 • Nástroje
Mobilní zařízení
 • Slabiny mobilních zařízení 
 • Útoky na mobilní zařízení 
 • Nástroje
Útoky na jiné systémy
 • IoT
 • Slabiny virtuálních počítačů
Webové aplikace
 • Slabiny webů
 • Útok na spojení
 • Modifikace dat
 • Nástroje
Útoky na systémy
 • Vzdálený přístup
 • Analýza kódu
Testování přihlašovacích údajů 
Sumarizace a reporty
Doporučená opatření
 • Technická opatření 
 • Administrativní a operační opatření
 • Fyzická opatření
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.