CSP-PO - Certified Scrum Professional Product Owner školení se zaměřuje na zlepšení kompetencí Product Ownera, aby dokázal efektivně řešit strategii produktu, business model, plánovat releasy a komunikovat se stakeholdery.
 • SCRUM_CSP-PO
 • Délka 2 dny
 • 0 ITK bodů
 • 1 termin
 • Praha (31 000 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (1 470 €)

CSP-PO - Certified Scrum Professional Product Owner školení se zaměřuje na zlepšení kompetencí Product Ownera, aby dokázal efektivně řešit strategii produktu, business model, plánovat releasy a komunikovat se stakeholdery.

»

Tento kurz je primárně určen pro certifikované Advanced Product Ownery (A-CSPO) kteří mají alespoň 2 roky zkušeností v roli Product Ownera. Přijďte na školení sdílet své zkušenosti a poslechnout si praktické zkušenosti ostatních účastníků.

“Skvělí Product Owneři umí efektivně komunikovat se zákazníky, prioritizovat Backlog a definovat strategii, business plán a cíle produktu.”

Není to žádný nudný kurz plný powerpointových prezentací, je to interaktivní školení založené na procvičení si praktických nástrojů product managementu v agilním světě. Je plné simulací, konverzací a sdílení reálných zkušeností. 

Na kurzu potkáte účastníky, kteří jsou jako vy na cestě stát se skvělými Product Ownery. Naleznete zde kolegy, kteří vám budou oporou i po zkončení školení, protože tento workshop je jen počátkem sdílení zkušeností. Účastníci se seskupí do tzv. coaching circles, kde se budou vzájemně podporovat a pomáhat si na jejich agilní cestě.

Kurz je součástí programu The Great ScrumMaster Academy který rozvíjí ScrumMastery, Product Ownery a obecně všechny nadšené agilisty na jejich cestě k expertním agilním koučovacím certifikacím.

Skvělým Product Ownerem se nestanete přes noc. Je to cesta. V rámci kurzu stavíme na Vašem agilním mindsetu, zkušenostech se Scrumem, které rozvineme a prohloubíme tak, abyste byli schopni úspěšně řídit produkty, stavět backlog a prioritizovat požadavky.

Tento 2 denní workshop je praktickým nácvikem agilního product ownershipu v rámci konkrétních situací účastníků. Během workshopu budete pracovat v samoorganizujících se týmech, vzájemně se podporovat svými zkušenostmi a tipy.   

Ale hlavně, v rámci CSP-PO programu získáte znalosti a zkušenosti, které vám pomůžou zlepšit vaše produkty, posílit Agilitu a zlepšit implementaci Scrumu v prostředí vaší organizace.

 • Pokročilá diskuse se stakeholdery
 • Fungování Scrum Teams
 • Produkty s více týmy
 • Tržně řízené postupy produktové strategie
 • Komplexní plánování a prognóza produktu
 • Ekonomika produktu
 • Pokročilé interakce se zákazníky a uživateli
 • Ověření komplexních předpokladů produktu
 • Pokročilá správa produktového backlogu

Kurzu se může zúčastnit kdokoli, kdo se chce sát skvělým Product Ownerem. Pokud chcete získat certifikaci Certified Scrum Professional Product Owner (CSP-PO), musíte splnit následující body:

Před kurzem:

 • Udělat si přípravu před kurzem (v závislosti na zkušenostech může tato příprava trvat od několika hodin až po několik dní).

Během kurzu:

 • Ukázat porozumění jednotlivých vzdělávacích požadavků pro získání A-CSPO certifikace v rámci praktických simulací, které budou validovány certifikovaným školitelem.

Další certifikační podmínky:

 • Prokázat alespoň 2 letou zkušenost v roli Product Ownera, kterou máte zalogovanou na svém profilu na portále Scrum Alliance (dva roky během posledních pěti let).
 • Být držitelem aktivní certifikace Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) od Scrum Alliance.

Poznámka: Kurz CSP-PO můžete absolovovat kdykoli po získání A-CSPO certifikace, ale pro získání CSP-PO certifikace musíte mít alespoň roční zkušenost v roli Product Ownera, která je zalogovaná ve vašem profilu na portále Scrum Alliance.

Přestože kurz CSP-PO můžete absolovovat kdykoli, certifikace CSP-PO vám nemůže být udělena dříve, než splníte všechny výše uvedene podmínky.

Studijní materiál ke kurzu.

Agenda CSP-PO pokrývá následující oblasti:

 • Základní kompetence Product Ownera
 • Implementace stanovení cílů a plánování
 • Pokročilé interakce se zákazníky a uživateli
 • Ověření komplexních předpokladů produktu
 • Pokročilá správa produktového backlogu
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.