CND je pokročilý bezpečnostní kurz s velkým množstvím praktických ukázek a cvičení, kde si účastníci formou praktického nasazení seznámí se všemi základními komponentami obrany IT prostředí nezbytných pro efektivní obranu IT prostředí proti [...]
 • CNDv2
 • Délka 5 dní
 • 75 ITK bodů
 • 5 termínů
 • Praha (55 000 Kč)

  Brno (55 000 Kč)

  Bratislava (2 200 €)

 • Pokročilý

CND je pokročilý bezpečnostní kurz s velkým množstvím praktických ukázek a cvičení, kde si účastníci formou praktického nasazení seznámí se všemi základními komponentami obrany IT prostředí nezbytných pro efektivní obranu IT prostředí proti hackingu. Jedná se o unikátní školení, kde se každý z účastníků dozví nejčastější chyby v bezpečnosti enterprise prostředí a seznámí se s technikami zabezpečení pro eleminici bezpečnostních rizik a tyto techniky si vyzkouší také prakticky. Je to tedy ideální školení pro budoucí IT specialisty v oboru bezpečnosti, kteří chtějí získat ucelený přehled i praktickou zkušenost IT bezpečnostních opatření. Dozví se nejen nezbytnou teorii bezpečnosti, ale absolventi pochopí důvody pro zavádění bezpečnostních opatření pomocí praktických ukázek hackingu běžného IT prostředí a mohou vidět eliminaci útoků po aplikování bezpečnostních opatření vytvářených v průběhu kurzu. Tento kurz učí lektoři etického hackingu provádějící penetrační testy a proto se účastníci dozvědí nejčastější chyby v zabezpečení IT z reálného provozu a mohou se lépe zabezpečit proti budoucím penetračním testům a reálným útokům. Absolventi pochopí principy IDS/IPS systémů a sami si vytvoří funkční IPS systém a detekční pravidla, pomocí nichž mají za úkol ubránit napadaný systém v reálném prostředí. Dále detekují napadené systémy na úrovni sítě prostřednictvím praktického zavedení Honeypot sítě, kde se seznámí nejen s nasazením a managementem honeypot systémů, ale také se naučíme praktické postupy pro efektivní odklonění útoku prostřednictvím honeypot systémů a naučíme se prakticky pravidla pro správné odstínění napadaných systémů od zbytku produkčního prostředí. V další části se seznámí s obranou koncových systémů na Windows, Linux i mobilní platformě. Naučíte se efektivně eliminovat hrozby malware a kryptování dat ransomwarem prostřednictvím efektivní analýzy aplikací a maker v produkčním prostředí a aplikováním správných pravidel application whitelistingu, makro whitelistingu i sandboxingu. Dále se naučíme minimalizovat rizika a dopad útoku exploitace pomocí skenování zranitelností a patch managementu a aplikováním správných baseline politik. Minimalizujeme riziko krádeže identity prostřednictvím praktického nasazení vícefaktorového ověřování MFA, kdy si účastníci prakticky vyzkouší zavedení ověřování pomocí asymetrické kryptografie - prakticky si provedeme implementaci ověřování pomocí SSH klíčů, klientských certifikátů, Smart Card ověřování pomocí virtuálních i fyzických karet a s tím související PKI Enterprise Deployment. Naučíme se také nejen praktickou segmentaci sítě pomocí 802.1x a WPA-Eterprise bezdrátových sítí a obranu proti nejčastějším síťovým útokům jako je DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, ale také doporučení pro správné provedení analýzy prostředí před jejich zavedením pro minimalizaci dopadů změn v konfiguraci sítě a nejčastější chyby, na kterým správci v praxi čelí a jak jim předcházet. Naučíme se sledovat bezpečnostní události pomocí sledování událostí v systémech a sběru logů v SIEMu.

»

Kurz je velmi vhodný pro správce bezpečnosti počítačových sítí, systémové administrátory, absolventy kurzů etického hackingu GOC3 – Hacking v Praxi a CEH – Certified Ethical Hacker a každého, kdo hledá relevantní obranu proti etickému i neetickému hackingu.

Zabezpečit síť proti nejčastějším hacking útokům
Implemetovat segmentaci sítě a zabezpečit přístup do sítě pomocí 802.1x a WPA Enterprise včetně správné konfigurace klientů
Implementovat Smart Card pro bezpečné ověřování ve Windows prostředí
Ochránit koncové systémy proti malware hrozbám
Implementovat IDS/IPS pro sledování síťové komunikace
Implementovat Honeypot systémy a správně zabezpečit jejich provoz
Sledovat bezpečnostní události

Doporučujeme předchozí absolvování krutzů CompTIA Security+. Dobrá znalost správy operačních systémů a znalost síťových protokolů na úrovni kurzu GOC2 a GOC3 jsou nezbytnou podmínkou.

IDS/IPS - intrusion detection system / intrusion preverntion system
 • Princip pravidel sledování síťové komunikace
 • Správa a vytváření vlastních pravidel
 • Konfigurace systému pro sledování provozu
 • Konfigurace SPAN portu
 • Inline režim
 • Změny v TCP provozu
HoneyPots
 • Role honeypotu v síťové bezpečnosti
 • Lightweight vs. full honeypot
 • Praktická implementace honeypot systémů
 • Sledování systémů
 • Správná implementace sítě pro minimalizaci dopadu honeypot napadení
EndPoint Security
 • Windows Endpoint security
 • Linux Endpoint security
 • Mobile Endpoint security
 • OS Hardening
 • Šifrování disků
 • HIPS
Effective Malware protection - Application Whitelisting a Macro whitelisting
 • Analýza prostředí z pohledu spouštěného kódu
 • Analýza prostředí z pohledu procesů
 • Sledování logů a doplňování nových pravidel
 • Vynucení pravidel
 • Analýza office dokumentů v bezpečném prostředí
 • Správa CodeSigning certifikátů
 • Správa trusted publishers1
Passwordless environment and Multifactor authentication
 • Ověřování pomocí klíčů v SSH
 • Ověřování pomocí SmartCard ve Windows Prostředí
 • Virtual Smart Card
 • PKI management a Deployment certifikátů
802.1x a WPA Enterprise a zabezpečení síťových segmentů
 • Analýza prostředí před nasazením opatření
 • RADIUS, NAC - Network Access Controller,
 • Radius server konfigurace
 • Doporučení pro certifikáty Radius serveru
 • Konfigurace supplicant řešení pro Microsoft i Linux
 • Deployment certifikátů pro supplicanty
 • Doporučení pro Windows/Linux deployment
 • Implementace DHCP Snoopingu
 • Implementace ARP Inspection
 • Implementace IP Source Guard
 • MAC whitelisting
 • Switchport port security maximum
SIEM
 • Princip sledování událostí ve Windows
 • Princip sledování událostí na Linuxu
 • Princip sledování událostí u síťových prvků
 • Sběr událostí
 • Analýza událostí
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.