CAL II program se zaměřuje na osobní a individuální rozvoj leaderů a rozšíření znalostí daných konceptů. Součástí programu je týmová case-study, která je zaměřená na řešení modelových situací s ostatními leadery a sdílení zkušeností z [...]
 • SCRUM_CAL2
 • Délka 1 den
 • 0 ITK bodů
 • 0 termínů
 • Praha (2 200 €)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (2 200 €)

CAL II program se zaměřuje na osobní a individuální rozvoj leaderů a rozšíření znalostí daných konceptů. Součástí programu je týmová case-study, která je zaměřená na řešení modelových situací s ostatními leadery a sdílení zkušeností z různých organizací, a individuální práce zaměřená na aplikaci konceptů agilního leadershipu v kontextu vašeho týmu, oddělení či organizace.

Cílem CAL 2 je vytvořit prostředí pro prohlubování, uplatňování a sdílení zkušeností s agilní kulturou, organizací a řízením. CAL II vyžaduje absolvování CAL I workshopu a úspěšné dokončení všech vzdělávacích modulů včetně týmové a individuální práce.

Chcete být efektivními leadery v moderní agilní organizaci? Pak je CAL 2 leadership program právě pro vás.

CAL 2 leadership program staví na základech Certified Agile Leadership - CAL 1 kurzu - principech agilního leadershipu, fungování agilní organizace a rozvoji vlastností a kompetencí agilního leadera.

CAL II Program trvá 8 měsíců.

»

Program CAL2 program je pro vás velkým přínosem, pokud jste

 • Vlastník, ředitel, vedoucí pracovník, manažer nebo někdo, kdo chce ovlivnit fungování organizace.
 • Zodpovědní za agilní transformaci.
 • Leader, který podporuje, vede nebo spolupracuje s agilními týmy .

CAL II rozšiřuje oblasti definované v programu CAL I :

 • Leadership v kontextu agilního světa
 • Agilní organizace
 • Agilní přístupy ke změně

V rámci individuální a týmové práce v jednotlivých CAL II modulech budou účastníci sdílet své zkušenosti, tipy a návrhy aplikace Agilu s dalšími účastníky ve skupině v rámci peer workshopů. Aktivní účast na všech facilitovaných workshopech je nutnou podmínkou dokončení programu a certifikce.

Stručně řečeno, naučíte se, jak změnit svojí organizaci na dobře fungující dynamické prostředí, které přináší hodnotu nejen vašim zákazníkům, zaměstnancům, ale i organizaci jako celku. Budete …

 • lepšími leadery, bez ohledu na to, jakou zastáváte roli, jakou máte zkušenost nebo styl řízení,
 • rozvíjet kulturu organizace, kde Agile bude fungovat,
 • získáte dovednosti k vytváření vysoce výkonných tzv. high-performing organizací,
 • přistupovat ke změnám z více stran,
 • vytvářet úspěšnější a příjemnější pracovní prostředí,
 • efektivně řešit výzvy ke změně kultury,
 • rozvíjet leadership mindset,
 • získáte přístup do komunity účastníků programu a příležitost spolupracovat s mezinárodní skupinou agilních leaderů.

Mám se přihlásit, když jsem …

 • Úspěšně absolvoval CAL I workshop s certifikovaným agilním školitelem akreditovaným u Scrum Alliance.
 • Připraven se posunout na další úroveň.
 • Jsem ochoten se zapojit a aktivně se podílet na 8-mi měsíčním Leadership development programu, sdílet své zkušenosti s ostatními účastníky ve skupině a shrnout mé poznatky v individuální práci.

Jako součást své registrace nám prosím napište krátký odstavec o sobě jako agilním leaderovi, kde popíšete, jakého cíle chcete v tomto programu dosáhnout.

POZNÁMKA:

Nutnou podmínkou certifikace je aktivní zapojení v programu a plná účast na všech modulech.

Registrations closure: Feb 28, 2020

Leadership Circle Profile assessment starting: June, 2020

The dates for CAL II — Advanced Education and Validated Practice video calls are as follows:

Sat Mar 14, 2020, 5pm-8pm GMT (6pm - 9pm PRG / 12pm - 3pm ET)
Sat Apr 4, 2020, 5pm-8pm GMT (6pm - 9pm PRG / 12pm - 3pm ET)
Sat May 16, 2020, 5pm-8pm GMT (6pm - 9pm PRG / 12pm - 3pm ET)
Sat Jun 13, 2020, 5pm-8pm GMT (6pm - 9pm PRG / 12pm - 3pm ET)
During Jul - Leadership Circle Debriefing call (90 min) - TBD individually
During Aug - Leadership Circle Coaching call (60min) - TBD individually
Sat Sep 26, 2020, 5pm-7pm GMT (6pm - 8pm PRG / 12pm - 2pm ET) - Final Peer Workshop
The dates of peer workshops and teamwork are flexible and will be discussed during the program.

Program Closure: Sep 30th, 2020

V současné době program běží v angličtině.

CAL II Program trvá 8 měsíců a je rozdělen do tří různých oblastí.

1. Rozvoj leadershipu je zaměřen na osobní rozvoj a zvyšování individuálních leadership dovedností. Každý účastník získá svůj Leadership Circle profil. Leadership Circle profil poskytuje leaderům hodnocení a zpětnou vazbu ve dvou primárních oblastech leadershipu - Kreativní kompetence a Reaktivní tendence - a integruje je do praktických vizuálů tak, aby byly vidět klíčové příležitosti pro rozvoj leadershipu. Profil zahrnuje vysvětlení a vyhodnocení s Leadership Circle Certified Practitioner koučem.

2. Pokročilé vzdělávání vychází z teorií a konceptů diskutovaných v rámci CAL1 workshopu a skládá se ze 4 modulů v následujících oblastech.

 • Organizace (vize organizace, struktura, organizace jako systém).
 • Kultura (týmově orientovaná kultura, Green & Teal organizace, případové studie).
 • Změna (leadeři musí jít příkladem, kroky pro úspěšnou změnu, experimenty, změna systému).
 • Leadership (styl Leader-Leader, reflexe Leadership Circle profilu).

Pokročilé vzdělávání se skládá z individuální přípravy, vzdělávacích modulů facilitovaných CAL školitelem, peer workshopů, týmové práce, přípravy individuálních prezentací a zpětné vazby.

Peer workshopy jsou jádrem CAL2 programu. Prostřednictvím partnerských setkání získáte praktické zkušenosti a máte čas kriticky zhodnotit využití diskutovaných konceptů v praxi. Účastníci budou sdílet alespoň jeden ze svých CAL II reportů se svou pracovní skupinou a diskutovat, analyzovat a sdílet zpětnou vazbu. Tyto reporty jsou základními prvky individuální závěrečné práce.

Každý modul zahrnuje individuální přípravu, týmovou diskuzi o různých případových studiích, týmové práce, sdílení zkušeností s ostatními leadery ve skupině a práci na individuální práci. Očekávejte, že budete potřebovat zhruba 8-12 hodin na zpracování každého modulu, plus čas na individuální přípravu.

3. Integrace je posledním krokem CAL2 programu. Program je ukončen individuální prací reflektující zkušenosti získané uplatněním konceptů diskutovaných v průběhu programu, která bude hodnocena CAL školitelem. Závěrečná práce vzniká v rámci celého programu a účastníci k ní dostávají zpětnou vazbu v průběhu peer workshopů a pokrývá všechny čtyři oblasti (Organizace, Kultura, Změna a Leadership) a popisuje vaši cestu v průběhu celého CAL leadership programu.

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.