Účastníci získají základní návyky nezbytné pro správnou práci s AutoCADem. Seznámí se s prostředím, naučí se kreslit a plně využívat editaci. Získají také základní informace o kótování, šrafování a používání bloků. Nedílnou součástí kurzu je [...]
 • ADCAD1
 • Délka 3 dny
 • 0 ITK bodů
 • 8 termínů
 • Praha (7 500 Kč)

  Brno (7 500 Kč)

  Bratislava (440 €)

Účastníci získají základní návyky nezbytné pro správnou práci s AutoCADem. Seznámí se s prostředím, naučí se kreslit a plně využívat editaci. Získají také základní informace o kótování, šrafování a používání bloků. Nedílnou součástí kurzu je také kapitola věnovaná tisku.

»
Seznámení s programem
 • Problematika lokalizace
 • Přizpůsobení pracovního prostředí - práce s Pásem karet
 • Základní nastavení
Práce s výkresy
 • Načtení, uložení
 • Zobrazování výkresů
 • Příkazy ZOOM, PAN, ...
 • Šablony
Souřadnicový systém
 • Zadávání bodů
 • Uchopovací režimy
 • Kreslící pomůcky
Hladiny
 • Filozofie hladin
 • Tvorba nových hladin
 • Základní vlastnosti - tloušťka, typ čáry a barva
Kreslící příkazy
 • Úsečka, kružnice
 • Oblouk, elipsa, křivka
 • Obdélník a polygon
Editační příkazy
 • Kopie, posun, zrcadlení, otáčení
 • Zkosení a zaoblení
 • Vytvoření pole entit
Základy práce s textem
 • Řádkový text
 • Odstavcový text
 • Speciální znaky
Základy šrafování
 • Použití vestavěných šrafovacích vzorů
Měřítka
 • Objasnění problematiky
 • Měřítko při kreslení, měřítko při tisku
Základy kótovaní
 • Nastavení vlastností kót
 • Kótování - řetězové kótování, kótování od základny, kótovací styly, editace kót
Tvorba bloků
 • Tvorba a vkládání bloků do výkresů
Tisk
 • Nastavení síly čar
 • Definování vykreslované oblasti
 • Tisk v měřítku
Individuální dotazy účastníků

Výuka probíhá vždy na nejnovější softwarové verzi. V případě zájmu o starší verzi napište prosím Váš požadavek do poznámky při objednávání kurzu.

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.