Kurz je určen pro programátory, kteří znají základy jazyka TypeScript a chtějí se naučit využívat služeb knihovny Angular ve svých front-end webových aplikacích. Naučíte se, mimo jiné, využívat data binding, html šablony, validovat vstupní [...]
 • ANGULAR1
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 7 termínů
 • Praha (38 500 Kč)

  Brno (38 500 Kč)

  Bratislava (1 650 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz je určen pro programátory, kteří znají základy jazyka TypeScript a chtějí se naučit využívat služeb knihovny Angular ve svých front-end webových aplikacích. Naučíte se, mimo jiné, využívat data binding, html šablony, validovat vstupní data nebo komunikovat s back-end API, ale také navrhovat architekturu pro rozsáhlé Angular aplikace spolu s komunikací s back-end API za HTTP GET/POST request nebo použití observables v ramci angular aplikace. Probereme si dynamické načítání komponent a správu paměti aplikace. Dále se zaměříme na správné použití template driven formulářů a reaktivních (model-driven) formulářů včetně vytváření vlastních formulářových prvků (např. datepicker) a vlastních direktiv. V neposlední řadě se naučíte jak tvořit animace v Angularu bez použití Jquery a jak implementovat knihovny partnerů přímo do aplikace.

»
 • Architekturu a názvosloví knihovny Angular
 • Vytvářet front-end aplikace pro sběr, validaci a presentaci dat
 • Spravovat uživatelské události pomocí knihovny Angular
 • Vytvářet vlastní Angular komponenty
 • Používat template, reactive a dynamic forms
 • Komunikovat s back-end API pomocí knihovny Angular
 • Využívat lazy loading komponent a pokročilý routing
 • Vytvářet validace pomocí backend API
 • Vytvářet vlastní direktivy a formulářové prvky
 • Vytvářet animace
 • Kurz je učen pro programátory front-end aplikací v jazyce TypeScript, kteří chtějí pro běžné úkony správy uživatelských interakcí použít knihovnu Angular ve verzi
 • Znalost jazyka HTML
 • Znalost programování v jazyce TypeScript
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Tištěné prezentace probírané látky.

Úvod do Angular

 • Účel
 • Srovnání s AngularJS
 • Proč TypeScript

Architektura knihovny

 • Moduly, komponenty, šablony (templates)
 • Meta data a data binding
 • Direktivy, služby a dependency injection

Prezentace dat

 • Data binding a výrazy
 • Direktivy pro řízení toku v šablonách (ngFor, ngIf)

Interakce s uživatelem

 • Události a objekt $event
 • Referenční proměnné v šablonách
 • Filtrování událostí

Práce s formuláři

 • Třida modelu
 • Komponenta formuláře
 • Vytvoření šablony
 • Direktiva ngModel
 • Sledování stavu komponenty
 • Validace
 • Odeslání dat
 • Template, reactive a dynamic forms

Dependency injection

 • Vzor a zdůvodnění
 • Aplikace v Angular

Lazy loading

 • Tvorba lazy loading komponent
 • Lazy loading

Inicializace dat z backend API

 • Tvorba servis pomocí GET metody
 • Tvorba servis pomocí POST metody
 • Použití observables v ramci angular aplikace

Template driven formuláře a reaktivní formuláře

 • Rozdíly mezi formuláři
 • Validace dat serverem
 • Odeslání dat na server
 • Real-time validace formulářových polí ze serveru

Direktivy

 • Tvorba validačních direktiv

Custom form controls

 • Tvorba vlastních formulářových prvků

Animace

 • Tvorba animací v Angularu
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.