Kurz je určen pro vývojáře na platformě .NET, kteří se chtějí naučit programovat mobilní aplikace pro iOS a Android a chtějí při tom zužitkovat své znalosti .NETu. Na kurzu se naučíte pracovat s bezplatným nástrojem [...]
 • GOC4155
 • Délka 3 dny
 • 30 ITK bodů
 • 3 termíny
 • Praha (13 800 Kč)

  Brno (13 800 Kč)

  Bratislava (480 €)

Kurz je určen pro vývojáře na platformě .NET, kteří se chtějí naučit programovat mobilní aplikace pro iOS a Android a chtějí při tom zužitkovat své znalosti .NETu. Na kurzu se naučíte pracovat s bezplatným nástrojem Xamarin a frameworkem Xamarin.Forms, který umožňuje vyvíjet aplikace pro mobilní operační systém Apple iOS, Google Android v .NETu a další. Seznámíte se se základními prvky uživatelského rozhraní a navigace, práci s pluginy i notifikacemi a dalšími technikami potřebnými pro vývoj mobilních aplikací.

»
 • Seznámíte se s architekturami platforem Android, iOS, UWP a nástroje Xamarin
 • Naučíte se používat základní prvky uživatelského rozhraní a navigace s pomocí knihovny Xamarin.Forms
 • Budeme pracovat s daty z webové služby
 • Vyzkoušíme si práci s notifikacemi
 • Znalost jazyka C# a prostředí Visual Studia (kurz bude veden v jazyce C#)
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Tištěné prezentace probírané látky.

Představení nástroje Xamarin a knihovny Xamarin.Forms, možnosti sdílení kódu a architektury podporovaných operačních systémů

 • Seznámení s vývojem mobilních aplikací s použitím nástroje Xamarin
 • Xamarin a jeho vnitřního fungování
 • Seznámení s .NET Standard
 • Xamarin.Forms
 • Vytvoření aplikace a seznámení se strukturou projektu Xamarin.Forms v prostředí Visual Studio
 • Příprava zařízení, emulátoru a spuštění projektu

Základní prvky uživatelského rozhraní

 • Využití jazyka XAML v Xamarin.Forms
 • Ukázky GUI prvků – základní grafické komponenty Xamarin.Forms
 • Pozicování prvků a kontejnery

Navigace v aplikaci a životní cyklus aplikace

 • Představení životního cyklu aplikace
 • Představení a vytvoření základních typů stránek určených pro navigaci

Návrh architektury aplikace umožňující sdílení kódu, využití dalších knihoven a balíčků

 • Ukázka Pluginů a Xamarin.Essentials
 • Seznámení s DependencyService

Komunikace s webovou API

 • Načítání dat z webové služby a další komunikace

Notifikace

 • Práce s lokálními notifikacemi
 • Práce se vzdálenými notifikacemi – Push notifikace

Publikace aplikace

 • Příprava aplikace pro publikaci
 • Proces publikace aplikace
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.