Pětidenní bleskový úvod do možností Windows Server 2019 a přehled jeho nabízených on-prem technologií. Vzhledem k velice širokému rozsahu kurzu a k tomu značně nedostatečné časové dotaci se doporučuje zvolit jiný kurz z nabídky, jako například [...]
  • MOC WS-011
  • Délka 5 dní
  • 50 ITK bodů
  • 9 termínů
  • Praha (34 500 Kč)

    Brno (34 500 Kč)

    Bratislava (960 €)

Pětidenní bleskový úvod do možností Windows Server 2019 a přehled jeho nabízených on-prem technologií. Vzhledem k velice širokému rozsahu kurzu a k tomu značně nedostatečné časové dotaci se doporučuje zvolit jiný kurz z nabídky, jako například GOC205.

»

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Kurz obsahuje obrovské množství témat nahuštěných do pouhých pěti dnů. Studentům se doporučuje zvolit raději jiné kurzy z nabídky, například začíst s GOC205
Přehled nástrojů pro správu
Úvod do Windows Server 2019
Co je Windows Server Core
Přehled AD DS (ADDS)
Nasazení Windows AD DS řadičů domény
Přehled Azure AD (AAD)
Implementace Group Policy
Přehled možností Actice Directory Certificate Services (ADCS)
Nasazení a správa DHCP
Nasazení a správa DNS
Nasazení a správa IPAM
Diskové oddíly a souborové systémy
Sdílené soubory a složky
Technologie Storage Spaces
Nasazení deduplikace dat
Využití iSCSI
Nasazení DFSR (Distribute File System)
Virtualizace pomocí Hyper-V
Nastavení virtuálních počítačů
Zabezpečení virtuálního prostředí
Kontejnery
Přehled technologie Kubernetes
Plánování pro failover clustering
Vytváření a správa fialover clusterů
Principy tzv. stretch clusterů
Vysoká dostupnost a obnova při výpadku pro Hyper-V
Hyper-V replikace
Podpora zálohování a obnovy serverů
Technologie ochrany přihlašovacích údajů
Bezpečnostní hardening
Princip Just Enough Administration (JEA)
Zabezpečení a analýza SMB komunikací
Správa aktualizací operačního systému
Přehled možností vzdálené plochy (RDP)
Konfigurace terminálových služeb
Přehled osobních a sdílených virtuálních stanic
Přehled technologií vzdáleného přístupu (VPN, RAS)
Nasazení VPN
Nasazení NPS RADIUS
Nasazení AlwaysOn VPN technologie
Implementace IIS web serveru
Sledování stability a výkonu
Nástroj Performance Monitor
Nástroje pro sledování a vyhledávání událostí v Event Log
Migrace AD DS účtů a skupin
Migrace dat a úložišť
Nástroje pro migraci služeb serveru

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.