Třídenní kurz připravuje zkušené on-prem Windows Server 2019 správce k migraci, zavádění a správě serverové infrastruktury (IaaS - infrastructure as a service) v cloudovém prostředí Microsoft Azure.
  • MOC WS-012
  • Délka 3 dny
  • 30 ITK bodů
  • 4 termíny
  • Praha (21 900 Kč)

    Brno (21 900 Kč)

    Bratislava (640 €)

Třídenní kurz připravuje zkušené on-prem Windows Server 2019 správce k migraci, zavádění a správě serverové infrastruktury (IaaS - infrastructure as a service) v cloudovém prostředí Microsoft Azure.

»

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Přehled možností Azure Iaas (infrastructure as a service)
Přehled Azure hybridního modelu
Využití nástrojů pro správu hybridní infrastruktury
Implementace AD DS na infrastruktuře Azure IaaS
Integrace AD DS s Azure AD (AAD)
Nasazení spravovaných AD DS prostředí
Nástroj Windows Admin Center
Technologie Azure Arc
Technologie Azure Monitor
Nástroje Azure Automation
Prostředí Azure Security Center
Nástroj Azure Sentinel
Správa aktualizací operačních systémů
Nasazení technologie Azure Files
Nasazení technologie Azure File Sync
Vytváření Azure VMs
Konfigurace virtuálních sítí pro Azure VM
Konfigurace datových úložišť pro Azure VM
Zabezpečení Azure VM
Správa virtuálních počítačů s Windows Server 2019
Údržba a optimalizace výkonu Azure VMs s Windows Server 2019
Technologie Azure Migrate
Nástroj Storage Migration Server
Možnosti Azure Site Recovery
Principy Storage Replica
Zálohování pomocí Azure Backup

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.