Pětidenní kurz určený začínajícím správcům, kteří se chtějí seznámit instalací, úvodní konfigurací a správou úložišť operačního systému a základy automatizace jeho správy. Tento kurz bude k 31. 12. 2021 společností Microsoft zrušen. [...]
  • MOC 20740
  • Délka 5 dní
  • 50 ITK bodů
  • 1 termin
  • Praha (31 070 Kč)

    Brno (31 070 Kč)

    Bratislava (970 €)

Pětidenní kurz určený začínajícím správcům, kteří se chtějí seznámit instalací, úvodní konfigurací a správou úložišť operačního systému a základy automatizace jeho správy. Tento kurz bude k 31. 12. 2021 společností Microsoft zrušen. Absolvujte náhradní kurz Windows Server 2019/2016 - správa účtů a prostředků [GOC205].

»

Připravit si instalaci Windows Server, Nano serveru i Server Core
Zvládnout a porozumět různým možnostem úložišť a jejich technologiím
Nasadit a spravovat Storage Spaces a deduplikaci dat
Nainstalovat a provozovat virtualizaci Hyper-V
Nasadit a spravovat Windows kontejnery i Hyper-V kontejnery
Porozumět možnostem vysoké dostupnosti a obnově při výpadku
Naplánovat a nasadit Failover Clustering
Implementovat Failover Clustering pro Hyper-V virtualizaci
Vytvořit a spravovat NLB klastr
Vytvářet a efektivně využívat obrazy operačních systémů a vytvářet z nich i virtuální počítače

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Příprava a instalace Server Core a Nano Server
Příprava pro upgrade a migrace služeb
Provádění migrace serverových rolí a funkcí
Možnosti aktivace Windows Serverů
Správa disků
Správa diskových oddílů
Porozumění DAS, SAN, NAS a diskovým polím obecně
Porovnání FiberChannel, iSCSI, a FCoverEthernet technologií
Porozumění iSNS, DCB a MPIO technologiím
Sdílené soubory
Technologie Storage Spaces
Nasazení deduplikace dat
Přehled možností virtualizace Hyper-V
Instalace Hyper-V
Nastavení úložišť pro Hyper-V virtuální stroje
Konfigurace virtuálních sítí a síťových přepínačů
Vytváření a správa virtuálních počítačů v Hyper-V
Přehled technologií kontejnerů ve Windows Server
Nasazení Windows kontejnerů a Hyper-V kontejnerů
Správa kontejnerů pomocí technologie Docker
Určení požadovných úrovní pro vysokou dostupnost a obnovu po výpadku
Plánování vysoké dostupnosti pro Hyper-V
Zálohování a obnova dat pomocí Windows Server Backup
Vysoká dostupnost pomocí technologie Failover Clustering
Vytváření a správa klastrů
Řešení potíží v klastrovém prostředí
Využití technologie stretch clustering pro zvýšení dostupnosti
Integrace Hyper-V do klastru Failover Clustering
Vytváření vysoce dostupných virtuálních strojů za pomocí technologie Failover Clustering
Klíčové vlastnosti vysoce dostupných virtuálních strojů
Možnosti NLB
Konfigurace a správa NLB klastru
Distribuce operačních systémů a jejich obrazů pomocí MDT
Příprava obrazů OS pro virtuální počítače
Možnosti nasazení aktualizací pomocí WSUS
Přehled možností PowerShell Desired Configuration Management (DSC)
Nástroje pro sledování výkonu a stability
Sledování výkonu
Využití protokolů událostí pro řešení potíží

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.