Pětidenní kurz určeným správcům, kteří začínají se správou účtů a prostředí pomocí Active Directory, Group Policy, ověřování pomocí AD FS a řízení přístupu a ochranou proti úniku informací pomocí AD RMS a chtějí se dozvědět několik základních [...]
  • MOC 20742
  • Délka 5 dní
  • 50 ITK bodů
  • 3 termíny
  • Praha (37 070 Kč)

    Brno (37 070 Kč)

    Bratislava (1 145 €)

Pětidenní kurz určeným správcům, kteří začínají se správou účtů a prostředí pomocí Active Directory, Group Policy, ověřování pomocí AD FS a řízení přístupu a ochranou proti úniku informací pomocí AD RMS a chtějí se dozvědět několik základních informací o AD CS

»

Instalovat a nastavovat řadiče domény (DC, Domain Controller)
Spravovat AD DS objekty pomocí grafických i příkazových a automatických nástrojů jako je Windows PowerShell
Zavést a spravovat AD DS ve složitějším prostředí
Spravovat AD DS sítě a nastavit a řídit replikaci
Nasadit, využívat a spravovat zásady skupiny (Group Policy)
Spravovat AD CS
Spravovat AD RMS
Nasadit AD FS

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Přehled služeb AD DS
Koncept řadičů domény DC
Instalace řadičů domény
Správa uživateských účtů
Správa uživateských skupin
Správa počítačových objektů
Využití skriptování Windows PowerShell ke správě objektů v AD DS
Správa organizačních jednotek OU
Přehled pokročilejších AD DS scénářů
Rozjíždění distribuovaného AD DS prostředí
Správa vztahů důvěry (trust)
Přehled AD replikace
Konfigurace AD sítí
Správa a sledování replikace
Úvod do Group Policy (zásad skupiny)
Vytváření a správa objektů zásad skupiny
Rozsahy a aplikace GPO objektů
Řešení potíží s aplikací GPO
Správa šablon pro správu (administrative templates)
Nastavení přesměrovaných složek, instalace software a skriptů
Využití součásti Group Policy Preferences
Zabezpečení řadičů domény
Využití bezpečných účtů
Nastavení řízených servisních účtů
Instalace certikačních autorit AD CS
Správa AD CS CA
Řešení potíží a údržba CA
Nasazení a správa šablon certifikátů
Řízení distribuce certifikátů, zneplatnění a obnovy klíčů
Použití certifikátů v podnikovém prostředí
Nasazení přihlašování pomocí čipových karet
Přehled a možnosti AD FS
AD FS požadavky a plánování
Nasazení a správa AD FS
Přehled schopností Web Application Proxy (WAP)
Přehled technologie AD RMS
Nasazení a řízení AD RMS prostředí
Nastavení AD RMS chráněného obsahu
Plánování a příprava k Azure AD synchronizaci s AD DS
Nasazení synchronizace AAD a AD DS
Správa účtů při AAD synchronizaci
Sledování stability a výkonu AD DS
Správa databází řadičů domény AD DS
AD DS zálohování a obnova

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.