Třídenní pokročilý kurz skriptování v jazyce PowerShell, který předpokládá základní znalosti skriptování a programování v tomto jazyce získáne z předchozího kurzu. Tento kurz bude k 31. 12. 2021 společností Microsoft zrušen. Absolvujte [...]
  • MOC 10962
  • Délka 3 dny
  • 30 ITK bodů
  • 1 termin
  • Praha (22 750 Kč)

    Brno (22 750 Kč)

    Bratislava (703 €)

Třídenní pokročilý kurz skriptování v jazyce PowerShell, který předpokládá základní znalosti skriptování a programování v tomto jazyce získáne z předchozího kurzu. Tento kurz bude k 31. 12. 2021 společností Microsoft zrušen. Absolvujte náhradní kurz Windows Server 2019 - PowerShell a PowerShell Core základy [GOC216].

»

Vytvářet funkce
Používat knihovny Microsoft .NET a REST API
Psát controller script
Zpracovávat chyby a výjimky
Pracovat s XML, JSON a ručně formátovanými daty
Využívat Desired Configuration Management a Just Enough Administration
Analyzovat a ladit skripty
Porozumět a využívat workflow

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Převod příkazů do složitějších funkcí
Vytváření script modulů
Definice parametrů a validace vstupů
Funkce, které přijímají vstup z pipeline
Výstup do pipeline
Komentování a dokumentace funkcí
Podpora -WhatIf a -Confirm pro funkce
Využití Microsoft .NET knihoven
Přístup k REST API
Úvod do technologie controller skriptů
Controller skripty pro zobrazení uživatelského rozhraní
Controller skripty pro vytváření reportů
Zpracování chyba a výjimek
Řešení chybových stavů a timeoutů
Zpracování XML formátu dat
Zpracování JSON formátu dat
Čtení a zpracování dat z jiných formátů
Pochopení technologie Desired State Configuration
Vytváření a nasazení DSC konfiguration
Implementace Just Enough Administration
Ladění PowerShell skriptů
Analýza a ladění existujících skriptů
Pochopení technologie workflow

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.