Pětidenní kurz určený správcům Windows 10 přináší pokročilejší techniky pro řešení potíží a podporu uživatelů a aplikací. Tento kurz bude k 31. 12. 2021 společností Microsoft zrušen. Absolvujte náhradní kurz Windows 10 - efektivní správa do [...]
  • MOC 10982
  • Délka 5 dní
  • 50 ITK bodů
  • 1 termin
  • Praha (31 070 Kč)

    Brno (31 070 Kč)

    Bratislava (970 €)

Pětidenní kurz určený správcům Windows 10 přináší pokročilejší techniky pro řešení potíží a podporu uživatelů a aplikací. Tento kurz bude k 31. 12. 2021 společností Microsoft zrušen. Absolvujte náhradní kurz Windows 10 - efektivní správa do hloubky [GOC214].

»

Pětidenní kurz určený správcům Windows 10 přináší pokročilejší techniky pro řešení potíží a podporu uživatelů a aplikací v doménovém prostředí Active Directory.

Řešit potíže se startováním operačního systému
Zkoumat a řešit potíže týkající se hardware a jeho ovladačů zařízení
Připojit se na stanice vzdáleně a řešit potíže různými vzdálenými způsoby
Analyzovat problémy se síťovým připojením LAN, WiFi apod.
Zkoumat a odstranit potíže s aplikací Group Policy (zásad skupiny)
Řešit potíže se uživatelskými profily a jejich nastavením
Řešit potíže se vzdáleným připojením ze stanic do firemního prostředí
Odstraňovat potíže s připojení ke sdíleným přostředkům z počítačů, které jsou členem domény, nebo i jen pracovní skupiny
Optimalizovat výkon a udržovat stav stanic
Obnovit data a nastavení operačního systému

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Přehled vlastností a novinek ve Windows 10
Představa role a zodpovědností podnikového správce stanice a jeho činnosti
Přehled možností a kroků při identifikace problémů a jejich řešení
Zabudované a volitelné nástroje ke zjišťování a odstraňování potíží
Úvod do technologie Windows 10 Startup Recovery Environment
Řešení potíží s nastavením startovacích (boot) parametrů
Identifikace a řešení potíží s během systémových služeb
Obnova a zpřístupnění diskových oddílů chráněných šifrováním BitLocker
Řešení potíží s ovladačí zařízení
Přehled problémů a možností řešení problémů s hardware zařízeními
Řešení potíží s fyzickými zařízeními
Sledování a optimalizace spolehlivosti
Správa registru operačního systému
Používání Remote Desktop (RDP)
Využití Remote Assistance
Vzdálený přístup přes PowerShell remoting
Zkoumání parametrů síťových připojení
Řešení potíží se síťovým připojením
Řešení potíží s překladem DNS síťových názvů a LLMNR a případně NetBIOS
Úvod do principů aplikace Group Policy na stanicích
Řešení potíží při aplikaci Group Policy a analýza GPO nastavení a jejich kolizí
Identifikace a řešení potíží s přihlašováním a ověřováním
Řešení potíží s aplikací uživatelských nastavení
Řešení potíží se vzdáleným připojením přes VPN
Řešení potíží se vzdáleným přístupem přes DirectAccess (DA)
Řešení potíží s přístupem k místním i vzdáleným NTFS a SMB souborům a jejich zabezpečením
Obnova a zpřístupnění souborů šifrovaných EFS (Encrypting File System)
Řešení potoží s tiskem a tiskárnami
Nastavení a řešení potíží s Device Registration technologií
Nastavení a řešení potíží s technologií Work Folders
Nastavení a řešení potíží s přístupem do OneDrive

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.