Gopas Java Bootcamp (GJB) je nová rozvíjející se oblast Javovských kurzů v Gopasu, která vznikla jako reakce na potřebu nabízet aktuální Javovská témata. V těchto kurzech se účastníci mohou naučit těm nejmodernějším přístupům programování pod [...]
 • GJB_SBREST
 • Délka 4 dny
 • 40 ITK bodů
 • 9 termínů
 • Praha (28 800 Kč)

  Brno (28 800 Kč)

  Bratislava (1 180 €)

 • Gopas Java Bootcamp (GJB) je nová rozvíjející se oblast Javovských kurzů v Gopasu, která vznikla jako reakce na potřebu nabízet aktuální Javovská témata. V těchto kurzech se účastníci mohou naučit těm nejmodernějším přístupům programování pod vedením zkušených vývojářů. Jedná se o neautorizované kurzy té nejvyšší kvality. Poznáte je podle prefixu GJB v kódu kurzu. Aktuálně jsou v této oblasti tři nové kurzy GJB_SBREST, GJB_SPRINGDB a GJB_SBREST, nicméně brzy očekáváme rozšíření této nabídky.
 • Kurz webových služeb pokrývá možnosti komunikace mezi systémy prostřednictvím Representational State Transfer (REST) a GraphQL. Začíná výkladem datových typů JavaScript Object Notation (JSON) a Extensible Markup Language (XML) včetně možností mapování pomocí knihovny Jackson a Java Architecture for XML Binding (JAXB). V další části budou vysvětleny koncepty architektury REST a její implementace ve Springu Bootu a zdokumentování prostřednictvím knihovny Swagger. Na rozbor výhod a nevýhod RESTu navazuje představení dotazovacího jazyka GraphQL od společnosti Facebook. Dále budou ukázány možnosti získávání dat ze serverů, které neposkytují webové služby, za pomocí nástroje Selenium. V závěrešné části budou probrány způsoby, kterými lze tyto webové služby zabezpečit prostřednictvím Spring Security, případně pomocí OpenID Connect (nadstavba nad OAuth2).
 • Kurz neprobírá do hloubky přístup do databáze, nicméně pro end-to-end dotaz na webové služby se využije modul Spring Data (nadstavba nad JPA využívající Hibernate framework).
 • »
  • Základní znalosti a zkušenosti s tvorbou webových aplikací
  • Základní znalosti a zkušenosti s programováním v Java SE
  • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
  • Tištěné prezentace probírané látky.

  Úvod do webových služeb

  • Účel
  • Srovnání REST, GraphQL, SOAP
  • Výhody a nevýhody jednotlivých přístupů

  JSON, XML

  • Srovnání XML a JSON
  • XML a jmenné prostory
  • XML Schema (XSD, validace
  • Sestavení XSD z existujícího souboru XML
  • JSON, JSON Schema
  • Jackson, konfigurace ObjectMapperu

  REST serverová strana

  • REST architektura
  • Spring MVC
  • RequestMapping, @GetMapping, @PostMapping, @PutMapping, @DeleteMapping, @PatchMapping
  • RestController, @Controller

  Zachytávání výjimek (@RestControllerAdvice)

  • Caching
  • Swagger dokumentace

  REST klientská strana

  • Synchronní vs asynchronní volání
  • HTTP hlavičky
  • RestTemplate
  • WebClient
  • Testovací nástroje (Postman, SoapUI, ...)

  GraphQL

  • Smysl vzniku GraphQL
  • Výhody a nevýhody GraphQL
  • GraphQL Schema
  • Tvorba a vykonávání dotazů
  • Mutation
  • Spring GraphQLQueryResolver
  • Testovací nástroje

  Web scraping

  • Co dělat pokud není žádná API přístupná?
  • HtmlUnit
  • Selenium
  • XPath

  Databázový přístup

  • JPA (návrh, mapování entit, dotazování, EntityManager)
  • Spring Data (stránkování, řazení)
  • Transakce
  • Optimalizace dotazů

  Zabezpečení webových služeb a Spring Security

  • Implementace zabezpečení webových požadavků ve Spring frameworku
  • HTTP Basic autentizace (username + password)
  • Ukládání a validace hesel v databázi
  • OpenID Connect a OAuth2
  Aktuální nabídka
  Školicí místo
  Jazyk kurzu

  Uvedené ceny jsou bez DPH.