Kurz je určen pro vývojáře na platformě Microsoft .Net, kteří se chtějí naučit vyvíjet distribuované aplikace pomocí WCF a Microsoft Visual Studia.
 • GOC2131
 • Délka 3 dny
 • 30 ITK bodů
 • 0 termínů
 • Praha (13 800 Kč)

  Brno (13 800 Kč)

  Bratislava (600 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz je určen pro vývojáře na platformě Microsoft .Net, kteří se chtějí naučit vyvíjet distribuované aplikace pomocí WCF a Microsoft Visual Studia.

»
 • Kurz je určen pro vývojáře na platformě .Net, kteří mají zkušenosti s vytvářením aplikací pro Web nebo Windows.
 • Zkušenosti s platformou .NET Framework.
 • Zkušenosti s vývojem pomocí Visual Studio 2010 a vyšší.
 • Zkušenosti s objektově orientovaným programováním v jazyce C#.
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Tištěné prezentace probírané látky.

Začínáme s Windows Communication Foundation

 • Design aplikace pro Service Oriented Architecture
 • Architektura WCF
 • Použití Interface pro vytvoření Service Contract
 • Implementace jednoduché WCF 4.5 služby pomocí Visual Studio 2013
 • Vytvoření klienta jednoduché WCF služby pomocí Visual Studio 2013

Konfigurace a hostování WCF služeb

 • Vytvoření WCF služby a její konfigurace pomocí programového kódu
 • Vytvoření WCF klienta a jeho konfigurace pomocí programového kódu
 • Definování konfigurace služby a klienta pomocí konfiguračních souborů
 • Možnosti hostování WCF služby
 • Instalace WCF služby

WCF Endpoints a Behaviors

 • Poskytnutí WCF služby pomocí různých Endpoints
 • Přidání Behaviors pro službu a její Endpoints
 • Kompatibilita s Non-WCF Web services

Navržení a konfigurace chování Contracts

 • Navržení WCF Interface, aby splňovalo požadavky být Coherent a Cohesive
 • Definování Service Contract
 • Definování Operations služby
 • Definování Data Contract

Konfigurace chování WCF služeb

 • Řízení instancí WCF služby
 • Řešení problémů s konkurenčním zpracováním
 • Zlepšení kvalitativních parametrů WCF služby její konfigurací

Zpracování chyb

 • Vztah mezi .NET Exceptions a Service-Level Faults
 • Použití Faults při návrhu služby
 • Zpracování Faults a Exceptions na straně klienta

Debugging a diagnostika

 • Logging Messages
 • Activity Tracing

Implementace zabezpečení ve WCF

 • WCF a bezpečnost
 • Základní možnosti zabezpečení na úrovni Binding
 • Specifikování bezpečnostních požadavků na straně služby a klienta pro předávání přihlašovacích údajů
 • Práce s informacemi o identitě klienta
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.