Dnešní Internet je plný nejrůznějších webových služeb, ať už veřejných nebo privátních, ať už mezi různými systémy nebo jen mezi vrstvami jedné aplikace; dnešní systémy se často skládají z mnoha vrstev, které mezi sebou intenzivně komunikují. [...]
 • GOC3401
 • Délka 2 dny
 • 20 ITK bodů
 • 1 termin
 • Praha (10 800 Kč)

  Brno (10 800 Kč)

  Bratislava (450 €)

 • Mírně pokročilý

Dnešní Internet je plný nejrůznějších webových služeb, ať už veřejných nebo privátních, ať už mezi různými systémy nebo jen mezi vrstvami jedné aplikace; dnešní systémy se často skládají z mnoha vrstev, které mezi sebou intenzivně komunikují. Jeden příklad za všechny: moderní webové aplikace používající klientský MVVM pattern (za pomoci knockout.js či Angularu). Je tedy často nezbytné vytvářet funkční API, či se naučit je konzumovat. Na kurzu si vysvětlíme principy RESTful služeb a ukážeme si, jakým způsobem lze takové služby jednoduše vytvářet za pomoci technologie ASP.NET Web API. Neopomeneme ani možnosti konzumace Web API a OData služeb, ať už pomocí JavaScriptu či pomocí .NETu. Projdeme si i pokročilejší témata, jako je zabezpečení, různé formáty dat či rozšíření OData pro komplexní dotazování nad daty webových služeb. V kurzu se lehce dotkneme i Entity Frameworku, který budeme používat jako datový zdroj. Jeho předchozí znalost však není nutná.

»
 • REST principy
 • Návrh REST webové služby
 • Jak napsat Web API službu
 • Integrace Web API služeb do dalších aplikací
 • Zabezpečení služeb
 • Ladění kódu
 • Rozšířené dotazování pomocí OData
 • Vývoj OData feedu pomocí Web API OData
 • Použití pomocních technologií (DI, mapper)
 • Developer
 • Manager
 • Tester
 • Znalost jazyka c# na úrovni kurzů GOC2124 a GOC2125
 • Základní znalost jazyka JavaScript
 • Základní znalost jazyka ADO.NET a Entity Framework
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Tištěné prezentace probírané látky.

REST Architektura

  Stavíme první Web API službu

  • Struktura služby
  • Web API controllery
  • Routing
  • Entity Framework

  Tvorba klienta

  • Javascriptový klient
  • .NET klient (C#)

  Zabezpečení

  • Autentizace
  • Autorizace
  • Action filters
  • CORS
  • Prevence CSRF útoků

  Formátování dat

  • Model-binding
  • Formáty vracených dat
  • Media-type formatters

  Ladění

  • Error handling
  • Debugging

  OData

  • Možnosti a principy OData - rozšíření vůči klasickému REST
  • Vytváříme WebAPI OData server
  • Konzumujeme OData feed z JS
  • Konzumujeme OData feed z .NETu pomocí IQueryable

  Další témata

  • Použití DI ve Web API službě
  • Automapper - šikovný pomocník pro transformaci dat
  • Škálování
  Aktuální nabídka
  Školicí místo
  Jazyk kurzu

  Uvedené ceny jsou bez DPH.