Softwarová architektura MVC (Model-View-Controller) spatřila světlo světla již před více jak 30ti lety. Od té doby byla využita v řadě úspěšných nástrojů pro tvorbu nejen webových aplikací. Namátkou jsou to Ruby on rails, Zend nebo Nette [...]
 • GOC339
 • Délka 3 dny
 • 30 ITK bodů
 • 4 termíny
 • Praha (13 800 Kč)

  Brno (13 800 Kč)

  Bratislava (480 €)

Softwarová architektura MVC (Model-View-Controller) spatřila světlo světla již před více jak 30ti lety. Od té doby byla využita v řadě úspěšných nástrojů pro tvorbu nejen webových aplikací. Namátkou jsou to Ruby on rails, Zend nebo Nette framework pro PHP. Microsoft nyní nabízí vlastní implementaci pro ASP.NET. Na tomto kurzu se naučíte kromě teoretických principů i nejběžnější techniky používané právě při vývoji webových aplikací v ASP.NET MVC, jako například validace, šablony, směrování, či využití všudypřítomného AJAX. Mluvit se ale bude i o možných komplikacích, které mohou nastat při psaní větších projektů, a způsobech, jak se případným slepým uličkám vyhnout. Kurz předpokládá znalosti jazyka C# (případně Visual Basic .NET), html, css a ideálně i základů jazyka JavaScript. Znalost jiných webových technologií (PHP, Java, ASP, apod.) je výhodou, ale není podmínkou, kurz je vhodný i pro účastníky, kteří s tvorbou webu na straně serveru teprve začínají.V případě zájmu o technologii .Net Core, doporučujeme kurzy NETCORE1, NETCORE2 a NETCORE3.

»
 • Možnosti a omezení protokolu HTTP
 • Jak správně psát web podle MVC architektury
 • Používání Razor šablon
 • Definovat směrovací pravidla místo odkazů na fyzické soubory
 • Rozdělení aplikace na funkční celky do controllerů
 • Ladění MVC aplikace
 • Návrh datového modelu
 • Serverová i klientská validace vstupu a formulářů
 • Přihlašování a zabezpečení
 • Ochrana proti některým běžným útokům
 • Používání AJAXu v ASP.NET MVC pomocí jQuery
 • Rozšiřování ASP.NET MVC
 • Rozdíly při používání ASP.NET WebForms a MVC
 • Nástrahy a možné problémy při používání MVC
 • Základní znalost protokolu HTTP, jazyka HTML, CSS a JavaScriptu
 • Znalost některého .NET jazyka a OOP
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Tištěné prezentace probírané látky.

Architektura MVC

 • Představení architektury
 • Důvod vzniku a přínos
 • Možnosti a omezení protokolu HTTP a jazyka HTML

ASP.NET MVC

 • Základní přehled
 • Životní cyklus požadavku
 • Porovnání s ASP.NET WebForms

Založení projektu

 • Instalace a integrace ASP.NET MVC
 • Hierarchie MVC projektu

Směrování požadavků

 • Teorie a účel směrování
 • Základní (univerzální) deklarace směrování
 • Zástupné parametry a jejich využití
 • Pokročilé účelové směrování

Šablony zobrazení - Razor engine

 • Syntaxe Razor engine
 • Srovnání s aspx stránkou jako šablonou
 • Silně typové šablony
 • Implementace layoutu
 • Využití částečných pohledů

Datová logika

 • Teorie datové logiky
 • Využití ViewModel datových objektů

Principy ASP.NET MVC

 • Zakládání a používání controllerů jako funkčních celků
 • Způsob provázání vrstev
 • Předávání parametrů mezi formulářem a kódem
 • Předávání složitějších struktur
 • Rozšiřování pomocí atributů

Ladění aplikace

 • Krokování akcí a generování šablon
 • Procházení hodnot aktuálního požadavku

Validace

 • Princip validace v ASP.NET MVC
 • Přímá validace kódem
 • Integrace validačních frameworků
 • Klientská unobtrusive validace jQuery

Autorizace požadavků

 • Autentizační mechanismy
 • Atribut [Authorize]
 • Využití Forms autentifikace
 • Využití Windows autentifikace
 • Možnosti při rozšiřování komplexnější autorizace

Zabezpečení aplikace

 • Obrana proti CSRF
 • Obrana proti Overpostingu
 • HTTPS a Strict Transport Security

Rozšiřování ASP.NET MVC

 • Doplňující atributy
 • Rozšiřování pomocných tříd
 • Vlastní RouteConstrains
 • Vlastní filtry akcí
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.