Kurz je určen pro vývojáře na platformě .NET, kteří se chtějí seznámit s vývojem univerzálních aplikací pro Windows 10. Na kurzu se seznámíte s architekturou této platformy, základními prvky uživatelského rozhraní a [...]
 • GOC4161
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 0 termínů
 • Praha (23 000 Kč)

  Brno (23 000 Kč)

  Bratislava (800 €)

Kurz je určen pro vývojáře na platformě .NET, kteří se chtějí seznámit s vývojem univerzálních aplikací pro Windows 10. Na kurzu se seznámíte s architekturou této platformy, základními prvky uživatelského rozhraní a navigace, tvorbou adaptivního uživatelského rozhraní pro různá zařízení, prací s daty a webovými službami, úvodem do multitaskingu, notifikacemi a dalšími technikami obvyklými pro univerzální Windows aplikace. Důraz je kladen na kvalitní implementaci adaptivního uživatelského rozhraní, díky kterému jednou implementovaná aplikace bude vypadat a fungovat správně jak na počítači, tak na tabletu i mobilním telefonu. Dále je kladen důraz na správný návrh architektury aplikace, která umožní snadné rozšiřování i testování aplikace.

»
 • Seznámíte se s novým druhem univerzálních aplikací pro Windows 10, architekturou této platformy a potřebnými nástroji po vývoj aplikací
 • Naučíte se navrhovat a implementovat uživatelské rozhraní aplikací, které se správně přizpůsobí danému zařízení, díky čemuž vám bude stačit aplikaci implementovat jen jednou a ona bude správně fungovat na všech zařízeních s Windows 10
 • Vyzkoušíte si implementaci aplikace pracující s webovými službami za použití návrhového vzoru MVVM
 • Pochopíte životní cyklus aplikace, možnosti multitaskingu a notifikací
 • Získáte přehled o možnostech API na této platformě a také jejich omezeních
 • Seznámíte se s možnostmi distribuce aplikace, jak přes veřejný Windows Store, tak interně ve vaší společnosti
 • Znalost jazyka C# nebo VB.NET a prostředí Visual Studia (kurz bude veden v jazyce C#)
 • Základní znalost jazyka XAML
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Tištěné prezentace probírané látky.

Představení platformy a nástrojů pro vývoj aplikací

 • Seznámení s univerzálními Windows aplikacemi
 • Představení jednotné platformy pro vývoj Windows aplikací a její architektury
 • Možnosti volby programovacího jazyka, výhody a nevýhody jednotlivých variant
 • Seznámení s konceptem univerzálních aplikací a jejich klíčových vlastností
 • Představení potřebných nástrojů pro vývoj, ukázka vytvoření projektů, nasazení do emulátoru, ukázka debugování, ukázka přepnutí zařízení do vývojářského režimu
 • Ukázka designerských nástrojů (Expression Blend)
 • Seznámení s možnostmi převodu aplikací z jiných platforem

Návrh uživatelského rozhraní

 • Seznámení se s klíčovými principy uplatňovanými při specifikaci a návrhu univerzálních Windows aplikací
 • Doporučení pro vytyčení správných scénářů použití
 • Seznámení s možnostmi uživatelského rozhraní Windows 10 aplikací na různých zařízeních
 • Používané modely navigace v aplikaci
 • Rozmístění příkazů v aplikaci
 • Správné rozložení ovládacích prvků na stránce

Implementace uživatelského rozhraní

 • Rychlé seznámení s jazykem XAML
 • Přehled základních používaných ovládacích prvků v univerzálních Windows aplikacích a tvorba layoutu aplikace
 • Ovládací prvky pro zobrazení položek a práce s šablonami položek
 • Implementace aplikační lišty a příkazů v aplikaci
 • Tvorba vlastních vizuálních stylů a jejich uložení do resources

Techniky pro tvorbu adaptivního uživatelského rozhraní

 • Seznámení s klíčovými principy tvorby adaptivního uživatelského rozhraní
 • Techniky úpravy layoutu pro podporu více rozměrů obrazovky a zařízení
 • Použití VisualStateManageru pro efektivní přizpůsobení UI včetně seznámení s novinkami ve Windows 10
 • Implementace vlastních triggerů pro přizpůsobení UI aplikace
 • Vysvětlení pojmů fyzické rozlišení, efektivní rozlišení, scale factor včetně jejich dopadu

Práce s daty v uživatelském rozhraní

 • Seznámení s data-bindingem v XAML
 • Použití ovládacích prvků pro zobrazení dat

Návrh vhodné architektury aplikací a jejich sdíleného jádra

 • Představení návrhového vzoru Model-View-ViewModel (MVVM) a jeho využití v univerzálních Windows aplikacích
 • Návrh architektury aplikace s důrazem na sdílení kódu i s jinými platformami (Android, iOS)
 • Možnosti unit testování aplikace

Práce s webovými službami

 • Asynchronní zpracování operací
 • Načítání dat z webové služby (REST JSON, SOAP, OData)
 • Praktické ukázky práce s HttpClientem

Práce se soubory

 • Představení možností uložení aplikačních dat
 • Práce se soubory a adresáři
 • Přístup k souborům přes FilePickers
 • Implementace cache při práci s webovými službami

Životní cyklus aplikace, navigace v aplikaci a propojení aplikací mezi sebou

 • Seznámení s životním cyklem běhu aplikace
 • Možnosti úprav běhu aplikací
 • Seznámení s navigačním frameworkem
 • Přechody mezi stránkami aplikace, předávání parametrů otevíraným stránkám
 • Obsluha událostí spojených s navigací
 • Předávání dat spouštěné aplikaci včetně předání souboru a použití drag&drop
 • Volání další aplikace za účelem získání návratové hodnoty

Práce s dlaždicemi a notifikacemi

 • Seznámení s hlavními principy použití aplikační dlaždice
 • Možnosti použití lokálních notifikací
 • Představení principu vzdálených notifikací

Běh procesů na pozadí

 • Seznámení s možnostmi běhu aplikace na pozadí

Publikace aplikace

 • Jak zveřejnit aplikaci na veřejném Store
 • Vnitrofiremní distribuce aplikací
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.