Tento kurz je určen pro všechny vývojáře, kteří chtějí začít vytvářet aplikace pro platformu Apple iOS (iPhone, iPad). V kurzu se seznámíte s koncepty rozhraní Cocoa Touch, vývojovým prostředím Xcode a dalšími technologiemi pro vývoj moderních [...]
 • APIP300
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 0 termínů
 • Praha (31 500 Kč)

  Brno (31 500 Kč)

  Bratislava (1 150 €)

Tento kurz je určen pro všechny vývojáře, kteří chtějí začít vytvářet aplikace pro platformu Apple iOS (iPhone, iPad). V kurzu se seznámíte s koncepty rozhraní Cocoa Touch, vývojovým prostředím Xcode a dalšími technologiemi pro vývoj moderních aplikací pro iOS. Dále se v kurzu seznámíte s pokročilejšími tématy jako jsou řídící objekty rámců, práce se sítí, práce s daty včetně systému CoreData, použití map a lokalizace, základní práce s grafikou, animacemi a multimédii, lokální a push notifikace apod. V kurzu se jako hlavní programovací jazyk používá standardně Objective-C s přihlédnutím k možnostem použití jazyka SWIFT.

»

Kurz je určen vývojářům aplikací pro platformu Apple iPhone a iPad.

Základní znalost prostředí macOS a iOS. Solidní znalost programovacího jazyka C (nebo alespoň C-like jazyka jako je JAVA, C#, apod.) a objektově orientovaného programování.

Úvod:
 • historie a principy programování v prostředí macOS a iOS
 • jazyk Objective-C, Cocoa Touch API
 • vývojové prostředí Xcode
Vývojové prostředí Xcode:
 • instalace Xcode
 • základní orientace v Xcode
 • založení projektu, detaily o projektu
 • kompilace, debugger
První aplikace pro iOS
 • založení prvního projektu
 • prohlídka součástí projektu
 • tvorba uživatelského rozhraní v Interface Builderu
 • jak naše aplikace pracuje?
Ladění aplikace
 • základy Objective-C
 • rozšíření jazyka C jménem Objective-C
 • objekty, atributy, zprávy
 • třídy, instance a dědičnost
 • další vlastnosti Objective-C
Rozhraní Cocoa Touch
 • vizuální prvky, jejich vlastnosti a používání
 • okna, prvky pro zobrazení
 • vstupní prvky, tlačítka, výběrové prvky
 • zobrazovací prvky, tabulky, atd.
 • řídící prvky (UIViewController)
Tvorba jednoduchých aplikací
 • používání řídících prvků
 • vícepanelové aplikace
 • tabulkové výstupy
 • víceokenní aplikace
Navigační prvky a řídící objekty rámců
 • Principy funkce řídících objektů rámců
 • Modální zobrazení
 • Navigační kontrolery
 • TabBar kontrolery
Kreslení a animace
 • Souřadnicový systém
 • Základy kreslení
 • Vlastní rámce
 • Framework CoreGraphics, barvy, obrázky
 • Základy animací, framework CoreAnimation
Sítě
 • Integrace webového prohlížeče Safari a UIWebView
 • Framework CFNetwork
 • Synchronní a asynchronní komunikace
 • Komunikace protokolem HTTP, předávání parametrů, hlavičky HTTP
Multitasking, notifikace
 • Životní cyklus iOS aplikace v různých verzích iOS
 • Notifikace v iOS
 • Lokální notifikace
 • Push notifikace APNS
Persistentní uložení dat, práce s daty
 • Struktura souborového systému aplikace
 • Základní práce se soubory, načtení a uložení
 • Serializace dat
 • CoreData
 • Vyhledávání a třídění
Aplikace ve více jazycích, lokalizace
 • Lokalizace aplikace do více jazyků
Poloha telefonu, senzory v iPhone
 • Zjištění polohy telefonu
 • Framework CoreLocation
 • Akcelerometry a gyroskopy
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.