Gopas Java Bootcamp (GJB) je nová rozvíjející se oblast Javovských kurzů v Gopasu, která vznikla jako reakce na potřebu nabízet aktuální Javovská témata. V těchto kurzech se účastníci mohou naučit těm nejmodernějším přístupům programování pod [...]
 • GJB_SPRINGDB
 • Délka 4 dny
 • 40 ITK bodů
 • 6 termínů
 • Praha (28 800 Kč)

  Brno (28 800 Kč)

  Bratislava (1 180 €)

 • Gopas Java Bootcamp (GJB) je nová rozvíjející se oblast Javovských kurzů v Gopasu, která vznikla jako reakce na potřebu nabízet aktuální Javovská témata. V těchto kurzech se účastníci mohou naučit těm nejmodernějším přístupům programování pod vedením zkušených vývojářů. Jedná se o neautorizované kurzy té nejvyšší kvality. Poznáte je podle prefixu GJB v kódu kurzu. Aktuálně jsou v této oblasti tři nové kurzy GJB_SBREA, GJB_SPRINGDB a GJB_SBREGRA, nicméně brzy očekáváme rozšíření této nabídky.
 • Kurz se zaměřuje na přístup Java aplikací do databáze. V rámci kurzu se probírají různé způsoby implementace s využitím Java Database Connectivity (JDBC), JdbcTemplate, Java Persistence API (JPA), Spring Data a MyBatis. Jsou zde vysvětleny koncepty a důvody nasazení daných přístupů pro vybrané typy aplikací. V první části se implementuje připojení do databáze prostřednictvím JDBC, to se následně zjednoduší pomocí nadstavby od Springu v podobě JdbcTemplate. Další část kurzu je zaměřena na možnosti objektově relačního mapování (standard JPA - implementační framework Hibernate) s ohledem na detailní popis mapování mezi entitními třídami a databázovými tabulkami. Implementují se vybrané Java Persistence Query Language (JPQL) dotazy s ohledem na jejich výkonnost a optimalizaci. Následuje výklad konceptů transakcí včetně jejich propagace a převod JPQL dotazů do Spring Data a představení alternativy v podobě frameworku MyBatis. Vše je završeno přehledem best practices a návrhovými vzory k jednotlivým alternativám.
 • »
  • Základní znalosti a zkušenosti s jazykem SQL
  • Základní znalosti a zkušenosti s vývojem aplikací v Javě a JDBC
  • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
  • Tištěné prezentace probírané látky.

  Úvod do možností přístupu aplikací do databáze

  • Vhodnost různých způsobů přístupu, výhody a nevýhody
  • JDBC, JdbcTemplate
  • JPA, Spring Data
  • MyBatis

  JDBC

  • Rozhraní JDBC, ovladače JDBC
  • Spojení s databází
  • Odesílání SQL příkazů do databáze pomocí PredparedStatement, Statement, ResultSet
  • Spring JdbcTemplate

  JPA

  • Potřeba a vhodnost Object-Relation Mapping (ORM) aplikací
  • Standard JPA
  • Entity, DAO, Repository
  • EntityManager, Persistentní kontext

  Modelování relačních databází s JPA entitami

  • Implementace one-to-one unidirectional a bidirectional vazeb
  • Implementace many-to-one/one-to-many unidirectional a bidirectional vazeb
  • Implementace many-to-many unidirectional a bidirectional vazeb
  • Využití vhodných datových struktur (enums, collections, maps)
  • Pokročilé modelování (inheritance, embeddable classes, composite primary keys)

  Dotazování v JPA (Hibernate frameworku)

  • Úvod do Java Persistence Query Language (JPQL)
  • NamedQuery výhody a nevýhody

  Filtrování výsledků

  • Různé typy JOINů, JOIN FETCH
  • Criteria API
  • Využití kanonického modelu

  Transakce a locking

  • Popis transakčních mechanismů
  • Spring transakce vs Java EE transakce
  • Propagation a isolation transakcí
  • Locking (ReetrantLock, ...)

  Spring Data

  • Nadstavba nad JPA v podobě Spring Data
  • Stránkování (pagination), a řazení (sorting)
  • Spring Repositories
  • Implementace vlastní (custom) Spring Repository
  • Výhody využití Spring Data nad JPA

  MyBatis

  • Možnost využití MyBatisu
  • SQLSessionFactory, SQLSession
  • Mappery
  • Dotazování a dynamické dotazy

  Optimalizace JPA dotazů

  • FetchType Lazy vs Eager
  • Modifikace dotazů k prevenci N+1 problému
  • Využívání cache
  • Vhodné nastavení strategie pro generování primárního klíče
  • Debuggování dotazů, EXPLAIN
  Aktuální nabídka
  Školicí místo
  Jazyk kurzu

  Uvedené ceny jsou bez DPH.