Kurz uvede studenty do problematiky webové vrstvy v Javě podle principů REST nad webovým serverem Tomcat s použitím Spring Frameworku. Studentům budou představeny dva stereotypy vývoje webových aplikací v Javě - server-side rendering pomocí [...]
 • JJSP1
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 0 termínů
 • Praha (36 000 Kč)

  Brno (36 000 Kč)

  Bratislava (1 475 €)

Kurz uvede studenty do problematiky webové vrstvy v Javě podle principů REST nad webovým serverem Tomcat s použitím Spring Frameworku. Studentům budou představeny dva stereotypy vývoje webových aplikací v Javě - server-side rendering pomocí Spring MVC a REST API (REST web services) pomocí Spring MVC.

Nejprve jsou probrány Servlety a JavaServer Pages (JSP), protože se jedná o základní stavební článek a zároveň je to jediná společná technologie všech javových webových serverů (Tomcat, Jetty, GlassFish/Payara, JBoss/WildFly, WebLogic, WebSphere/OpenLiberty).

První probíraný stereotyp představuje framework Spring MVC (Model-View-Controller) a renderování šablon webových stránek na serveru. Kurz se tedy zaměří na šablony JSP a Thymeleaf.

Druhým stereotypem pro výstavbu webových aplikací je klientský kód v JavaScriptu v prohlížeči (Angular, React) komunikující pomocí AJAXu na serverové REST API. Tento stereotyp je také podporován Spring MVC. Spring MVC zpřístupňuje ošetřování každého jednotlivého požadavku HTTP samostatně (podobně jako Servlety), ale na rozdíl od Servletů poskytuje velice pohodlné API pro tyto účely. Kurz se zaměřuje na přijímání a odesílání XML a JSONu a komponenty HttpMessageConverter.

Kurz neprobírá do hloubky přístup do databáze, nicméně pro výstavbu webových aplikací je použita kombinace Spring Framework + JPA / Hibernate. Aplikace budou nasazovány na lokální Apache Tomcat (war), a pomocí Spring Boot na zabudovaný Tomcat (jar). Nicméně výsledné aplikace lze nasadit na libovolný aplikační server Java EE.

»

Kurz je určen programátorům v Javě, kteří již ovládají základní jazyk a chtějí se zabývat webovými aplikacemi se Spring Frameworkem. Také je vhodný pro přestup z jiných platforem jako je PHP nebo ASP.NET.

 • Psát servlety s použitím jazyka Java
 • Vytvářet stránky JSP, popřípadě je adaptovat ze statických stránek HTML od webových návrhářů
 • Využívat rozsah platnosti proměnných application, session, request, page
 • Návrhový vzor MVC
 • Framework Spring MVC pro renderování stránek ze šablon
 • REST API (REST web services) a rich client v JavaScriptu (bez důrazu na webový framework Angular samotný, který budeme používat)
 • Přístup do databáze pomocí JPA

Je nutné mít běžné zkušenosti s Java SE na úrovni menších projektů (minimálně stovky tříd) a znalost tvorby webových stránek HTML s CSS. Je vhodné mít základy JavaScriptu a přehled o HTTP, SQL a návrhu relačních databází.

Webová aplikace a webový server

 • Webový server Tomcat
 • Statický web
 • Webová aplikace (archív .war)

Servlety a JavaServer Pages (JSP)

 • Generování obsahu pomocí Servlet
 • Dynamicky generované webové stránky
 • Direktivy JSP stránek
 • Objekty Session, Request, Response, Page
 • Kódování
 • Include pod-stránek
 • Definice filtru a správné ošetření výjimek

Spring MVC

 • Spring Framework a dependency injection
 • Co je Spring MVC, spring-mvc-context.xml
 • @Controller
 • View, ViewResolver
 • @RequestParam, @ModelAttribute
 • CRUD aplikace s pomocí Spring MVC
 • Validace

REST API s použitím Spring MVC

 • JSON
 • Rich client v JavaScriptu
 • @RequestBody, @ResponseBody, @RestController
 • HttpMessageConverter
 • Úvod do Angular

Přístup do databáze

 • JPA + Hibernate
 • @Entity
 • EntityManager
 • Deklarativní transakce
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.