Kurz je zaměřen na objasnění základních principů fungování databází a je tak určen každému, kdo si chce osvojit základy v oblasti databázových technologií na platformě Microsoft SQL Server.
 • MOC 10985
 • Délka 3 dny
 • 30 ITK bodů
 • 1 termin
 • Praha (21 250 Kč)

  Brno (21 250 Kč)

  Bratislava (808 €)

Kurz je zaměřen na objasnění základních principů fungování databází a je tak určen každému, kdo si chce osvojit základy v oblasti databázových technologií na platformě Microsoft SQL Server.

»
 • Každému, kdo bude pracovat s databázemi a daty
 • Všem, kteří se chtějí profilovat jako databázový specialisté a potřebují nutný základ pro další rozvoj
 • Popsat základní koncept databází na platformě SQL Server 2016
 • Popsat databázový jazyk použitý v SQL Server 2016
 • Popsat techniky modelování databáze
 • Popsat techniky normalizace a denormalizace
 • Popsat typy relací a jejich dopad na návrh databáze
 • Popsat proces návrhu databáze s dopadem na výkon
 • Popsat běžně používané objekty v databázi
 • Není požadovaná žádná předchozí zkušenost v oblasti databází
 • Základní znalost operačních systémů Microsoft Windows

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích

 • Originální studentské příručky a materiály firmy Microsoft v anglickém jazyce
  Studentské materiály obsahují pracovní knížku s přetiskem prezentací a doplňujícími informacemi a detailní návody na samostatná praktická cvičení. Praktická cvičení zabírají obvykle alespoň třetinu času stráveného na kurzu
  Studentské materiály také reprezentují platnou licenci k účasti na originálním školení firmy Microsoft. Každý účastník musí mít, podle licenčních podmínek, v průběhu kurzu k dispozici vlastní studentské materiály.
 • Osnova kurzu

  Modul 1: Úvod do databází
  • Úvod do relačních databází
  • Ostatní typy databází
  • Analýza dat
  • Databázový jazyk
  Modul 2: Datové modelování
  • Modelování dat
  • ANSI/SPARC model databáze
  • Entity relationship modelování
  Modul 3: Normalizace
  • Proč normalizovat data ?
  • Pojmy v oblasti normalizace
  • Úrovně normalizace
  • Denormalizace
  Modul 4: Relace
  • Mapování schematu
  • Referenční integrita
  Modul 5: Výkon
  • Indexy
  • Výkon dotazu
  • Konkurenční přístup
  Modul 6: Databázové objekty
  • Tabulky
  • Pohledy
  • Uložené procedury
  • Ostatní databázové objekty
 • Aktuální nabídka
  Školicí místo
  Jazyk kurzu

  Uvedené ceny jsou bez DPH.