Pokud jste do této chvíle užívali jazyk UML převážně pro komunikaci s lidmi a potřebujete vaše znalosti jeho syntaxe a sémantiky formalizovat na úroveň strojově srozumitelného modelu (tj. modelu, který bude použitelný pro další automatizované [...]
 • GOC262
 • Délka 3 dny
 • 30 ITK bodů
 • 4 termíny
 • Praha (20 700 Kč)

  Brno (20 700 Kč)

  Bratislava (900 €)

 • Začátečník

Pokud jste do této chvíle užívali jazyk UML převážně pro komunikaci s lidmi a potřebujete vaše znalosti jeho syntaxe a sémantiky formalizovat na úroveň strojově srozumitelného modelu (tj. modelu, který bude použitelný pro další automatizované zpracování, např. generování kódu) nebo pokud se připravujete na zkoušky OMG OCUP Fundamental či Intermediate či potřebujete porozumět metamodelu jazyka UML z jakéhokoliv jiného důvodu, je toto školení právě pro vás. Kurz je veden podle specifikace OMG OCUP 2.

»
 • Základní znalost UML na úrovni kurzu GOC26
 • Kurz je určen pro softwarové inženýry, kteří potřebují hlubší pochopení syntaktických a sémantických pravidel UML.
 • Specifikace UML a její části
 • Úrovně dodržení specifikace (Compliance levels)
 • Primitivní datové typy
 • Klíčová slova
 • Diagram tříd
  • Elementy, pojmenované elementy, jmenné prostory
  • Omezení a specifikace hodnot
  • Klasifikátory, operace, vlastnosti
  • Asociace
  • Třídy a dědičnost
  • Balíčky
  • Závislosti
  • Rozhraní
 • Chování (Behaviour)
 • Diagramy aktivit a řízení toku pomocí „žetonů“
 • Diagramy interakcí (obecně)
 • Případy užití
 • Diagramy kompozitních struktur
 • Používání akcí
 • Diagramy aktivit
 • Diagramy interakcí (podrobně)
 • Práce se stavy
 • Diagramy nasazení
 • Profily
 • Standardní stereotypy
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.