Gopas Java Bootcamp (GJB) je nová rozvíjející se oblast Javovských kurzů v Gopasu, která vznikla jako reakce na potřebu nabízet aktuální Javovská témata. V těchto kurzech se účastníci mohou naučit těm nejmodernějším přístupům programování pod [...]
 • GJB_SBREACT
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 9 termínů
 • Praha (36 000 Kč)

  Brno (36 000 Kč)

  Bratislava (1 475 €)

 • Gopas Java Bootcamp (GJB) je nová rozvíjející se oblast Javovských kurzů v Gopasu, která vznikla jako reakce na potřebu nabízet aktuální Javovská témata. V těchto kurzech se účastníci mohou naučit těm nejmodernějším přístupům programování pod vedením zkušených vývojářů. Jedná se o neautorizované kurzy té nejvyšší kvality. Poznáte je podle prefixu GJB v kódu kurzu. Aktuálně jsou v této oblasti tři nové kurzy GJB_SBREA, GJB_SPRINGDB a GJB_SBREACT, nicméně brzy očekáváme rozšíření této nabídky.
 • Kurz se zaměřuje na problematiku tvorby webových systémů v jazyce Java (OpenJDK) s využitím moderních technologií, jako je Spring Boot na serverové straně a React na straně front-endu. V první části se implementuje n-vrstvá architektura back-endu, ve které jako rozhraní pro komunikaci s front-endem slouží Representational State Transfer (REST) architektura dokumentovaná pomocí technologie Swagger. V další části se implementuje jednoduché webové rozhraní s využitím JavaScript knihovny React komunikující s RESTovým rozhraním Spring Bootu. Toto webové rozhraní se implementuje s využitím Material Design od společnosti Google. Na závěr se výsledná aplikace „dockerizuje“ a spustí v Dockeru.
 • Kurz neprobírá do hloubky přístup do databáze, nicméně pro výstavbu webových systémů je použit modul Spring Data (nadstavba nad JPA využívající Hibernate framework).
 • »
  • Základní znalosti a zkušenosti s html, css a jazykem javascript
  • Základní znalosti a zkušenosti s tvorbou aplikací v Javě
  • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
  • Tištěné prezentace probírané látky.

  Úvod do webových aplikací

  • Současné webové aplikace a jejich architektura
  • Webový server (Tomcat)
  • Statický web
  • Webová aplikace (embedded tomcat vs archiv .war)

  Spring Boot

  • Úvod do Spring a Spring Boot
  • Dependency Injection
  • Spring bean lifecycles/scopes
  • Spring proxy objekty
  • Práce s konfiguračními soubory

  Spring Model View Controller (MVC)

  • Servlets (Dispatcher Servlet)
  • Java Server Pages (JSP), Java Server Faces (JSF)
  • MVC Design Pattern
  • Nejčastější anotace (@Controller, @ModelAttribute, @RequestMapping, @SessionAttribute)
  • Validation (javax.validation package)

  Spring REST

  • Architektura REST
  • Nejčastější anotace (@RestController, @RequestParam, @RequestBody, @RestControllerAdvice)
  • Zachytávání výjimek
  • Data Transfer Object (DTO) třídy
  • Dokumentace ve Swaggeru a testovací nástroje (Postman, SoapUI, ...)

  Úvod do Reactu

  • Vývojová prostředí
  • JSF
  • Komponenty
  • Události

  React pokročilejší konstrukce

  • Komunikace s back-endem pomocí HTTP GET/POST/PUT/DELETE
  • Interceptory
  • Formuláře a validace
  • Routing

  Databázový přístup

  • JPA (návrh, mapování entit, dotazování, EntityManager)
  • Spring Data (stránkování, řazení)
  • Transakce
  • Optimalizace dotazů

  Nasazení aplikací

  • Virtualizace a kontejnery
  • Docker
  • Cloud
  Aktuální nabídka
  Školicí místo
  Jazyk kurzu

  Uvedené ceny jsou bez DPH.