Tento kurz v detailu představuje využití architektonického rámce TOGAF® a jeho metodiky ADM v rámci návrhu a správy Servisně orientované architektury. První část školení je věnována vysvětlení konceptu SOA a jeho vazby na metodiku TOGAF®, [...]
 • TOGSOA
 • Délka 2 dny
 • 0 ITK bodů
 • 0 termínů
 • Praha (19 900 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (na vyžádání)

Tento kurz v detailu představuje využití architektonického rámce TOGAF® a jeho metodiky ADM v rámci návrhu a správy Servisně orientované architektury. První část školení je věnována vysvětlení konceptu SOA a jeho vazby na metodiku TOGAF®, druhá část je orientovaná na nástroje a technologie používané při realizaci SOA architektury. Školení obsahuje praktická cvičení a konkrétní příklady z praxe zaměřené na nejdůležitější oblasti a techniky.

»
 • Enterprise a IT architekti
 • Business architekti a analytici
 • Vývojáři aplikací a integrace
 • vysvětlit podstatu Servisně orientované architektury a její vazbu na metodiku TOGAF®
 • detailně představit důležité aspekty SOA
 • na konkrétních příkladech a cvičeních osvojit důležité techniky používané při implementaci SOA
 • Základní povědomí o metodice TOGAF® 9

Studijní materiál Anywhere

Úvod k SOA

 • Enterprise architektura
 • rámec TOGAF®, ADM
 • definice SOA
 • služba
 • cvičení

SOA v praxi

 • business SOA, technická SOA
 • situace ve světě a v ČR
 • časté chyby

TOGAF®, OpenGroup a SOA

 • zdroje – TOGAF®, Open Group a další
 • TOGAF® ADM a SOA
 • Archimate a SOA

TOGAF® ADM – Preliminary a SOA

 • SOA principy
 • 2 cvičení
 • Zhodnocení zralosti firmy pro SOA
 • SOA Governance, Organizace, Repository
 • Referenční architektura SOA
 • cvičení

TOGAF® ADM – Vision a SOA

 • Stakeholdeři
 • Oblast použití SOA

TOGAF® ADM – Business architecture a SOA

 • Výstupy, matice diagramy
 • Granularita služeb
 • cvičení

TOGAF® ADM – Data, Application, Technology a SOA,  Opportunities and solutions a SOA

 • Výstupy, matice diagramy
 • logický návrh SOA řešení
 • komplexní cvičení

Jednotný datový model

 • použití, možnosti implementace
 • časté chyby, doporučení pro tvorbu modelu
 • případová studie

Katalog služeb

 • použití pro evidenci služeb a procesů
 • řízení životního cyklu služeb
 • konkrétní příklady použití

Enterprise Service Bus

 • použití pro integraci služeb, aplikací
 • orchestrace služeb
 • kooexistence s dalšími integračními řešeními
 • konkrétní příklady použití

BPMS, BRMS

 • návrh procesů a pravidel – business a IT
 • struktura procesů a vazby mezi nimi
 • krátkodobé a dlouhodobé procesy
 • konkrétní příklady použití

standardy

 • stručné představení protokolů a standardů a jejich vazeb
 • XML, SOAP, WSDL, JMS, REST

 

The Open Group Certification Mark is a trademark, and The Open Group and TOGAF® are registered trademarks of The Open Group

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.