Tento kurz v detailu představuje využití architektonického rámce TOGAF® a jeho metodiky ADM v rámci návrhu a správy Servisně orientované architektury. První část školení je věnována vysvětlení konceptu SOA a jeho vazby na metodiku TOGAF®, [...]
 • TOGSOA
 • Délka 2 dny
 • 0 ITK bodů
 • 0 termínů
 • Praha (19 900 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (na vyžádání)

Tento kurz v detailu představuje využití architektonického rámce TOGAF® a jeho metodiky ADM v rámci návrhu a správy Servisně orientované architektury. První část školení je věnována vysvětlení konceptu SOA a jeho vazby na metodiku TOGAF®, druhá část je orientovaná na nástroje a technologie používané při realizaci SOA architektury. Školení obsahuje praktická cvičení a konkrétní příklady z praxe zaměřené na nejdůležitější oblasti a techniky.

»
 • Enterprise a IT architekti
 • Business architekti a analytici
 • Vývojáři aplikací a integrace
 • vysvětlit podstatu Servisně orientované architektury a její vazbu na metodiku TOGAF®
 • detailně představit důležité aspekty SOA
 • na konkrétních příkladech a cvičeních osvojit důležité techniky používané při implementaci SOA
 • Základní povědomí o metodice TOGAF® 9

Studijní materiál Anywhere

Úvod k SOA

 • Enterprise architektura
 • rámec TOGAF®, ADM
 • definice SOA
 • služba
 • cvičení

SOA v praxi

 • business SOA, technická SOA
 • situace ve světě a v ČR
 • časté chyby

TOGAF®, OpenGroup a SOA

 • zdroje – TOGAF®, Open Group a další
 • TOGAF® ADM a SOA
 • Archimate a SOA

TOGAF® ADM – Preliminary a SOA

 • SOA principy
 • 2 cvičení
 • Zhodnocení zralosti firmy pro SOA
 • SOA Governance, Organizace, Repository
 • Referenční architektura SOA
 • cvičení

TOGAF® ADM – Vision a SOA

 • Stakeholdeři
 • Oblast použití SOA

TOGAF® ADM – Business architecture a SOA

 • Výstupy, matice diagramy
 • Granularita služeb
 • cvičení

TOGAF® ADM – Data, Application, Technology a SOA,  Opportunities and solutions a SOA

 • Výstupy, matice diagramy
 • logický návrh SOA řešení
 • komplexní cvičení

Jednotný datový model

 • použití, možnosti implementace
 • časté chyby, doporučení pro tvorbu modelu
 • případová studie

Katalog služeb

 • použití pro evidenci služeb a procesů
 • řízení životního cyklu služeb
 • konkrétní příklady použití

Enterprise Service Bus

 • použití pro integraci služeb, aplikací
 • orchestrace služeb
 • kooexistence s dalšími integračními řešeními
 • konkrétní příklady použití

BPMS, BRMS

 • návrh procesů a pravidel – business a IT
 • struktura procesů a vazby mezi nimi
 • krátkodobé a dlouhodobé procesy
 • konkrétní příklady použití

standardy

 • stručné představení protokolů a standardů a jejich vazeb
 • XML, SOAP, WSDL, JMS, REST

GOPAS a.s. works on the basis of the Commercial License from The Open Group as a affiliate of Anywhere s.r.o. (accredited training course provider). However, training is provided exclusively in the premises of the Anywhere s.r.o. according to the Anywhere terms of business and in accordance with the standard terms of The Open Group as well.
Affiliate Gopas uses solely trainers approved by The Open Group and all processes, actions and conditions are strictly in line with the Quality Management System from Anywhere s.r.o., acting as the Accredited Training Course Provider.

TOGAF® / SOA delivered by Anywhere s .r .o. is a course accredited by The Open Group. GOPAS promotes this course for Anywhere s. r. o.

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.