Intenzivní dvoudenní školení TOGAF® 10 Version 2: Certified je zaměřeno na sémantické praktické detailní řešení problematiky podnikové architektury s cílem dosáhnout dostatečného poznání výkonu každodenní práce podnikového architekta, včetně [...]
 • TOGAFC2
 • Délka 3 dny
 • 0 ITK bodů
 • 5 termínů
 • Praha (50 000 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (na vyžádání)

Intenzivní dvoudenní školení TOGAF® 10 Version 2: Certified je zaměřeno na sémantické praktické detailní řešení problematiky podnikové architektury s cílem dosáhnout dostatečného poznání výkonu každodenní práce podnikového architekta, včetně konkrétních příkladů a doporučení. Poskytuje průpravu důležitou pro zvládnutí certifikační zkoušky Certified. Cena školení včetně certifikační zkoušky je 50 000,- Kč. Účastnický poplatek zahrnuje výuku pod vedením zkušeného lektora, voucher k certifikační zkoušce, využití výpočetní techniky pro poznámky a zkušební testy, studijní materiály k akreditovanému školení a osvědčení o absolvování školení.

TOGAF® 10 Standard je mezinárodně uznávaný rámec pro dynamický přístup k tvorbě podnikové architektury orientované na obchodní cíle a dodávky. Popisuje prověřené metody a způsoby jak strategicky a dlouhodobě efektivně navrhovat, plánovat, udržovat a kontrolovat podnikovou architekturu v celé organizaci nebo v jejích částech.

V aktuální verzi 10 došlo k významnému zpřehlednění a rozdělení rámce na tyto oblasti: Introduction, TOGAF Architecture Development Method (ADM), ADM Guidelines & Techniques, TOGAF Architecture Content Framework, Enterprise Continuum & Tools, TOGAF Capability Framework. V neposlední řadě byl komunitou The Open Group připraven a realizován koncept TOGAF Library jako veřejně dostupný strukturovaný prostor určený k ukládání vhodného výchozího materiálu pro různé specifické oblasti architekturní práce.

Po získání podrobné sady informací o oblastech TOGAF® 10 standardu a jeho přesazích vůči okolním rámcům budou účastníci školení schopni rozumět kvalifikovaně práci na poli podnikové architektury. Stanou se tak nositeli vědomostí, které budou moci uplatnit v praxi při samotném výkonu architekturní funkce a budou schopni se proaktivně podílet na vlastním návrhu, směrech, údržbě, implementacích a kontrole podnikové architektury.

https://education.anywhere.cz/certifikace/

»

Kandidát může přistoupit k certifikační zkoušce Level 2 pokud úspěšně složil certifikační zkoušku TOGAF® 10 Level 1 – Foundation.

Kritéria:

 • 8 otázek / 90 min. (English as a Second Language - 135 minut)
 • Otázky jsou koncipovány formou připravených scénářů, které je nutné posoudit a vybrat jednu z možných 4 odpovědí za užití rámce TOGAF®, Open Book: ANO, Dohled proctora: ANO
 • Kandidáti musí dosáhnout min. 60% správných odpovědí (24 bodů ze 40)

Více informací najdete zde a zde

TOGAF® 10 Version 2: Certified delivered by Anywhere s .r .o. is a course accredited by The Open Group. GOPAS promotes this course for Anywhere s. r. o.

 • Analytici nebo Architekti (ICT / Business / Enterprise / Solution)
 • Projektoví manažeři
 • Specialisté nákupu
 • Corporate Legal / Risk Management specialisté
 • Strategy / Corporate Management, CxO role
 • Dobrá orientace v architektuře (ICT, Business, Security) / Quality Assurance / Project Management / Service Operations
 • Profesionální znalost angličtiny (školící materiály, příklady, certifikační zkoušky jsou v anglickém jazyce)
 • Plná koncetrace a pozornost v průběhu školení, ochota k interakci při probírání látky, proaktivní přístup, spolupráce
 • Zodpovědná časová investice do příprav a samostatných cvičení zadaných lektorem
 • Možnost vykonat certifikační zkoušku za L2 je podmíněna úspěšně složenou zkouškou za L1 !!!

Odborný výklad lektora s cvičeními

Účastnický poplatek zahrnuje výuku, využití výpočetní techniky, studijních materiálů k akreditovanému školení a osvědčení o absolvování školení.

Účastníci akreditovaného školení budou v dostatečném předstihu informováni e-mailem o průběhu školení, harmonogramu výuky a místu konání školení. Odkazy ke stažení akreditovaných školících materiálů budou obsaženy v informačním e-mailu.

Pro kandidáty certifikační zkoušky sponzora The Open Group je nutné se registrovat a vytvořit si svoji identitu na jejich portále (opengroup.org). Společnost The Open Group užívá služeb globálního poskytovatele certifikačních zkoušek Pearson VUE (pearsonvue.com). Registrační proces zkoušky obsahuje možnost použít zmíněný voucher (kód) s datem jeho platnosti poskytnutý účastníkovi školení / kandidátovi zkoušky. Tento voucher svojí hodnotou 100% pokrývá cenu certifikační zkoušky.

This Accredited Training Course TOGAF® 10 Version 2: Certified is being run by GOPAS, a.s. in association with Anywhere s.r.o. and is accredited by The Open Group.

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.