Pětidenní kurz prochází s uchazeči teorii všech sedmi zkouškových domén a množství vzorových testovacích otázek tak, aby jim poskytl vstup do vlastní přípravy na tuto certifikační zkoušku. Obrovský obsah vědomostí potřebných na zkoušku pokrývá [...]
  • SSCP
  • Délka 5 dní
  • 75 ITK bodů
  • 0 termínů
  • Praha (35 000 Kč)

    Brno (35 000 Kč)

    Bratislava (1 760 €)

  • Mírně pokročilý

Pětidenní kurz prochází s uchazeči teorii všech sedmi zkouškových domén a množství vzorových testovacích otázek tak, aby jim poskytl vstup do vlastní přípravy na tuto certifikační zkoušku. Obrovský obsah vědomostí potřebných na zkoušku pokrývá v pěti dnech tak, aby jim témata, která jednotliví účastníci ještě příliš neznají, přiblížil a umožnil jim vstup do problematiky. Zatímco témata, se kterými jiní účastníci již nějaké zkušenosti mají, prohloubil a zopakoval. Pokud jste již navštívili kurz CISSP, buďte si prosím vědomi, že toto školení je jeho podmnožinou, byť detailnější, a tak se celkově kryje s jeho obsahem. Zvažte prosím, že velká část by tak pro vás byla jen opakováním.

»

Kurz je teoretickou přípravou na teoretickou certifikační zkoušku. Velkou rychlostí se během pouhých pěti dnů probírají všechny možné i nemožné termíny související s bezpečností informací v dnešním výpočetním prostředí. Je třeba počítat s tím, že v kurzu není čas na mnoho praktických ukázek, a že se jedná cíleně o přípravu na zkoušku. Předpokládá se, že každý z účastníků zná vždy nějakou oblast témat, které se dlouhodobě věnuje, zatímco některé oblasti pro něho budou nové. Témata známá tedy kurz zopakuje, prohloubí, připomene vzájemné vztahy a principy různých technologií. Do témat dosud málo známých poskytne účastníkům v rychlosti vstup a propojí je s předchozími znalostmi.

Porozumnět požadavkům zkoušky v doméně Access Controls
Porozumnět požadavkům zkoušky v doméně Security Operations and Administration
Porozumnět požadavkům zkoušky v doméně Risk Identification, Monitoring, and Analysis
Porozumnět požadavkům zkoušky v doméně Incident Response and Recovery
Porozumnět požadavkům zkoušky v doméně Cryptography
Porozumnět požadavkům zkoušky v doméně Network and Communications Security
Porozumnět požadavkům zkoušky v doméně Systems and Application Security

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy

Identifikace a řízení rizik informačních technologií
Minimalizace rizik a další metody jejich řešení
Bezpečnostní opatření pro komunikační technologie a sítě
Správa identit, účtů a řízení přístupu
Kryptografie a její technologie
Bezpečnostní principy a technologie hardware, zařízení a dalších výpočetních systémů
Bezpečnost aplikací, dat a cloudových služeb
Řízení bezpečnostních událostí a incidentů
Obnova po výpadku
Řízení kontinuity podnikání z pohledu informační bezpečnosti

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.