Kurz je zaměřen na Spring Framework, nejpoužívanější knihovnu pro psaní webových aplikací v Javě. V kurzu nejprve projdeme Spring container, jeho služby Inversion of Control, Dependency Injection a Aspect Oriented Programming (AOP), [...]
 • JSPRING
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 0 termínů
 • Praha (41 500 Kč)

  Brno (41 500 Kč)

  Bratislava (1 675 €)

Kurz je zaměřen na Spring Framework, nejpoužívanější knihovnu pro psaní webových aplikací v Javě. V kurzu nejprve projdeme Spring container, jeho služby Inversion of Control, Dependency Injection a Aspect Oriented Programming (AOP), pokračujeme integrací s databází pomocí JDBC a JPA, dále následuje integrace se serverem Apache Tomcat a Java EE servery. V druhé části kurzu se zabýváme integračními testy, AOP a webovým frameworkem Spring MVC.

»

Kurz je určen vývojářům a architektům, kteří již ovládají základní tvorbu webových aplikací a chtějí vytvářet rozsáhlejší aplikace nad Java EE se Springem.

 • Poznat výhody a nevýhody Spring Frameworku proti EJB, Google Guice a dalším
 • Zlepšit design programů pomocí Dependency Injection (DI), Aspect oriented programming (AOP)
 • Používat XML a anotace (@Autowired, @Service, ...) pro definování závislostí komponent
 • Používat JDBC Template a JPA Template pro přístup do databáze
 • Deklarativně řídit transakce pomocí @Transactional
 • Zapojit Spring do webové aplikace pomocí Servletů nebo Spring MVC
 • Využívat podporu integračních testů zabudovanou ve Springu

Je vhodné mít zkušenosti s webovými aplikacemi (Servlety a JSP) a dále přehled o SQL a XML.

Inversion of Control, Dependency injection

 • Kontejner pro komponenty (beany)
 • Definice závislostí (Dependency injection)
 • ApplicationContext
 • @Autowired, @Component
 • Spring XML namespaces, NamespaceHandler
 • Inicializace komponent, @PostConstruct
 • ResourceLoader, MessageSource

Databáze a transakce - JDBC

 • JDBC
  • Základní JDBC
  • JDBCTemplate, RowMapper, ResultSetExtractor
  • Data Access Object
  • DataAccessException
 • Transakce
  • Principy
  • DataSource proxy
  • Service proxy
  • PlatformTransactionManager
  • JTA
  • Integrace s Atomikos JTA

Databáze - JPA a Hibernate

 • Součásti JPA
  • Anotace @Entity, @Id, ...
  • Konfigurace persistence.xml, orm.xml
  • Java API - EntityManager
  • Vztahy mezi entitami
  • Lazy loading
 • Application managed EntityManager
 • LocalContainerEntityManagerFactoryBean
 • Container managed EntityManager
  • EJB
  • Spring
 • Transakce
  • JpaTransactionManager
  • JTA
  • Integrace s Atomikos JTA

Integrace s Apache Tomcat, Oracle GlassFish, RedHat JBoss/WildFly

 • Kořenový WebApplicationContext a ServletContext
 • JndiObjectFactoryBean
 • DataSource z registru serveru přes JNDI
 • Integrace s Java EE serverem
 • Výměna providera JPA
 • JTA z aplikačního serveru Java EE

Integrační testy

 • JUnit
 • Flexibilita Springu a zavádění kontejneru v rámci testu
 • @ContextConfiguration
 • @TransactionConfiguration a rollback po každém testu
 • Apache Cactus a těžké testy na serveru

AOP a pokročilé techniky s kontejnerem

 • Tovární metody, tovární třídy
 • Bean scope (singleton, prototype)
 • BeanPostProcessor, BeanFactoryPostProcessor
 • Lazy inicializace beanů
 • Koncepty AOP
 • Jednoduchý aspekt
 • Možnosti jazyka pointcutů
 • Definice pokročilých aspektů

Spring MVC

 • Základní principy
 • @Controller, @RequestMapping
 • Validace vstupních formulářů (JSR-303 - Bean Validation)
 • View a sestavení výsledné webové stránky
 • ViewResolver
 • Možnosti Spring MVC v praxi

Spring MVC - pokročilá témata

 • Architektura
 • HandlerMapping, HandlerAdapter
 • Internacionalizace (I18N)
 • Upload souborů

JavaServer Faces

 • ManagedBean
 • Konfigurace - faces-config.xml
 • Definice view - Facelet
 • Fáze zpracování požadavku
 • Komponenty na stránce
 • Integrace se Spring Frameworkem (EL Resolver)
 • DataTable
 • CRUD a pokročilejší techniky (REST, méně obvyklé události)
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.