Kurz je určen pro programátory s alespoň minimální zkušeností s technologií SharePoint, kteří chtějí získat ucelený přehled o možnostech programových úprav, rozšíření a využití SharePointu ve verzích 2019, 2016 a [...]
 • SHRP_DEV1
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 0 termínů
 • Praha (23 000 Kč)

  Brno (23 000 Kč)

  Bratislava (800 €)

Kurz je určen pro programátory s alespoň minimální zkušeností s technologií SharePoint, kteří chtějí získat ucelený přehled o možnostech programových úprav, rozšíření a využití SharePointu ve verzích 2019, 2016 a Online. V průběhu týdenního kurzu vás provedeme všemi hlavními technologiemi vývoje pro SharePoint, seznámíme vás s všemi dostupnými API a naučíme vás upravovat SharePoint po stránce funkční i vzhledové. S ohledem na rozsah kurzu je nutné počítat s tím, že probíraná látka nejde do příliš velké hloubky, ale absolvování kurzu přispěje především k získání znalostí potřebných pro další samostudium. Kurz předpokládá základní znalosti moderních webových technologii a základy programování v .NET (C#), v jazyce JavaScript nebo TypeScript. Kurz není vhodný pro úplné začátečníky.

»
 • Navrhnout a řídit funkce a řešení.
 • Zvolit vhodnou technologii a vybrat nejlepší API.
 • Vyvíjet vlastní server-side komponenty.
 • Vytvářet vlastní stránky, seznamy a správovat životního cyklus stránky.
 • Rozšířit SharePoint pomocí Add-ins
 • Používat objektový model na straně klienta a REST API.
 • Vyvíjet provider-hosted i SharePoint-hosted SharePoint Add-ins.
 • Odladit, a nasadit aplikaci pro SharePoint.
 • Nastavit prostředí a začít s vývojem s pomocí SharePoint Framework.
 • Přizpůsobovat vzhled a chování prvků uživatelského rozhraní.
 • Kurz je určen pro vývojáře, kteří vyvíjejí řešení pro produkty a technologie SharePoint a chtějí využívat nejmodernější technologie.
 • HTML5 a CSS3 [HTMLCSS]
 • Tvorba klientských skriptů v jazyce JavaScript [INTJS]
 • Jazyk C# – programování II [GOC2125]
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Tištěné prezentace probírané látky.

Modul 1: SharePoint jako platforma pro vývojáře

 • Úvod do vývoje na platformě SharePoint
 • Historie technologií Farm Solutions, Add-ins a Framework
 • Seznámení s dostupnými APIs

Modul 2: Práce s objekty SharePoint

 • Seznámení s objektovým modelem SharePoint
 • Práce s weby
 • Práce s Execution Contexts

Modul 3: Práce se seznamy a knihovnami

 • Používání seznamů a knihoven objektů
 • Dotazování a načítání seznamů dat
 • Práce s rozsáhlými seznamy

Modul 4: Navrhování a řízení Features a Solutions

 • Práce s Features
 • Nasazení Solutions

Modul 5: Farm solutions

 • Vývoj Web Parts
 • Použití Event Receivers
 • Použití Timer Jobs
 • Ukládání konfiguračních dat

Modul 6: Správa identity a oprávnění

 • Pochopení Identity Managementu ve službě SharePoint
 • Správa oprávnění ve službě SharePoint

Modul 7: Řízení uživatelských komponent a životního cyklu

 • Přehled komponent
 • Definování vlastních seznamů
 • Správa webů služby SharePoint

Modul 8: Představení Add-ins pro SharePoint

 • Přehled aplikací pro SharePoint
 • Vývoj SharePoint Hosted Add-ins pro SharePoint

Modul 9: Vývoj aplikací na straně klienta

 • Použití objektového modelu na straně klienta pomocí jazyka JavaScript
 • Použití REST API pomocí jazyka JavaScript

Modul 10: Vývoj hostovaných SharePoint aplikací

 • Přehled hostovaných SharePoint aplikací
 • Konfigurace vzdálených hostovaných aplikací
 • Vývoj hostovaných SharePoint aplikací

Modul 11: Publikování a distribuce aplikací

 • Architektura řízení aplikací
 • Aplikační balíčky
 • Publikování aplikací
 • Instalace, aktualizace a odinstalace aplikace

Modul 12: SharePoint Framework

 • Seznámení s technologií
 • Možnosti využití
 • Jedna aplikace pro SharePoint Online i On-premise

Modul 13: Přizpůsobení prvků uživatelského rozhraní

 • Vytváření vlastních akcí
 • Použití komponenty uživatelského rozhraní na straně klienta

Modul 14: Navigace a Branding

 • Vytvoření a použití motivů
 • Branding a návrh webů
 • Přizpůsobení obsahu pro různé platformy a zařízení
 • Konfigurace a přizpůsobení navigace

Modul 15: Kudy dál?

 • Možnosti kombinování jednotlivých technologií
 • Spolupráce v týmu a propojování projektů
 • Integrace s dalšími technologiemi Microsoft
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.