Kurz je praktickým úvodem do Service Oriented Architecture (dále jen SOA) a uvádí do souvislostí různé pohledy na princip SOA. Účastníci kurzu se seznámí s managerským, architektonickým, programátorským i metodickým přístupem k SOA. V kurzu se [...]
 • GOC273
 • Délka 2 dny
 • 20 ITK bodů
 • 0 termínů
 • Praha (16 200 Kč)

  Brno (16 200 Kč)

  Bratislava (700 €)

 • Začátečník

Kurz je praktickým úvodem do Service Oriented Architecture (dále jen SOA) a uvádí do souvislostí různé pohledy na princip SOA. Účastníci kurzu se seznámí s managerským, architektonickým, programátorským i metodickým přístupem k SOA. V kurzu se probírají jak konceptuální principy, tak konkrétní praktické příklady implementace postavené nad aplikací standardů Business Process Modeling Notation (BPMN), Business Process Execution Language (BPEL), XML Process Definition Language (XPDL), Web Services Description Language (WSDL), Universal Description Discovery and Integration (UDDI), Enterprise Service Bus (ESB) a dalších. Popisované principy a techniky budou prakticky prozkoušeny na příkladech v rámci nástroje Netbeans (6), pomocí jazyka Java a jeho rozhraní, knihoven a frameworků (REpresentational State Transfer - REST). Znalosti získané na tomto kurzu jsou vhodné i pro jiné platformy, jako je Microsoft .NET a další.

»
 • IT specialisty / softwarové inženýry
 • softwarové architekty
 • návrháře/designéry softwarových systémů
 • programátory

  Co Vás naučíme

 • porozumět principu SOA na třech úrovních
  • managerské/řídící nebo také podnikové/firemní
  • technické - aplikace standardů BPMN, BPEL, ESB, WSDL a dalších
  • z hlediska metodického (strategického)
 • umět nasadit jednoduché SOA řešení
 • programovat základní Webové Služby (WS)
 • umět použít strategii SOA
 • prakticky pracovat s paradigmatem REpresentational State Transfer (REST)

  Osnova kurzu

 • Softwarové inženýrství, vývoj softwaru a SOA
 • SOA - managerský pohled: náhled na korporátní politiku
 • Koncepty integrace: těsná a volná vazba
 • Enterprise Application Integration (EAI) vs. SOA
 • Principy Visuálního Modelování Business Procesů, notace BPMN
 • Jazyk BPEL a XPDL
 • SOA jako metodika tvorby softwaru - paradigma
 • SOA jako technické řešení postavené na webových službách
  • W3C standardy webových služeb: WSDL, UDDI, XML a další
  • Java rozhraní pro programování webových služeb
 • Princip REST
 • REST přístup k webovým službám
 • Princip ESB a realizace pomocí openESB
 • Nástroj Netbeans 6 (BPEL Visualiser)
 • Aktuální nabídka
  Školicí místo
  Jazyk kurzu

  Uvedené ceny jsou bez DPH.