Jednou z nejdůležitějších odpovědností a úlohou business analytika je formulování požadavku na novou aplikaci či IT službu. Tento kurz vás naučí formulovat požadavky a analyzovat v agilním prostředí.
 • PRMPAP
 • Délka 1 den
 • 10 ITK bodů
 • 0 termínů
 • Praha (9 900 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (na vyžádání)

Jednou z nejdůležitějších odpovědností a úlohou business analytika je formulování požadavku na novou aplikaci či IT službu. Tento kurz vás naučí formulovat požadavky a analyzovat v agilním prostředí.

»
 • Business analytici
 • Business konzultanti
 • Vlastníci produktů (Product owneři) IT analytici
 • Projektoví manažeři
 • Vývojáři
 • Členové agilních a DevOps týmů

Cílem kurzu je naučit se formulovat požadavky na nové služby.

Kurz zahrnuje celou řadu činností od analýzy kontextu zadání, pochopení souvisejících procesů, komunikaci s klíčovými business vlastníky přes dokumentaci a správu registru požadavků až po koordinaci a odpovědnost za změnové řízení požadavků v průběhu projektu i v rámci průběžné správy IT řešení či IT služby. V druhé části kurzu se zaměříme na to, jak business analýzu uchopit v prostředí agilní organizace DevOps prostředí.

Studijní materiál Projectman.

Práce s požadavky

 • Formulování vize a kontext změny
 • Stakeholder analýza
 • Analýza potřeb
 • Metody zjišťování a dokumentování potřeb
 • Formulování požadavků a akceptačních kritérií
 • Rozdělení/kategorizace požadavků
 • Analýza rizik a BIA
 • Prioritizace a MVP (Minimum Viable Product)
 • Řešení konfliktních požadavků
 • Návaznost správy požadavků na další projektové činnosti
 • Změnové řízení požadavků

Analýza v agilním prostředí

Typy agilních přístupů a DevOps

 • Vodopád vs. SCRUM
 • Business analýza a její zastoupení v agilních projektech/organizacích
 • Agilní přístup k business analýze
 • Prototypování
 • Rozdíly oproti jiným přístupům
 • Praktické cvičení business analýzy v agilním projektu

 

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.