Open Agile Architecture™ (O-AA) je další nový standard The Open Group. Obsahuje množství velmi praktických postupů pro agilní a digitální transformaci organizace z pohledu podnikové architektury. Je velmi vhodným doplňkem k ostatním standardům [...]
 • TOGAFOAA
 • Délka 2 dny
 • 0 ITK bodů
 • 0 termínů
 • Praha (19 900 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (na vyžádání)

Open Agile Architecture™ (O-AA) je další nový standard The Open Group. Obsahuje množství velmi praktických postupů pro agilní a digitální transformaci organizace z pohledu podnikové architektury. Je velmi vhodným doplňkem k ostatním standardům a reaguje na zcela aktuální potřeby architektů podniku, řešení nebo designu. Nabízí řadu konkrétních příkladů z praxe. O-AA Standard kombinuje ověřené postupy do propojeného a funkčního celku a je tak spolu s Digital Practitioner Body of Knowledge™ Standard a The TOGAF® Standard součástí The Architect’s Toolkitu od Open Group. Součástí školení je kromě vysvětlení souvislostí ve standardu i mnoho příkladů z praxe našich konzultantů a školitelů. Na nich Vám vysvětlíme, jak architekturu v agilní organizaci navrhovat a dlouhodobě motivovat organizaci k jejímu neustálému zlepšování.

»

Oproti připravovanému obsahu akreditovaného školení od The Open Group jsou v našem školení začleněny navíc prakticky využitelné věci:

 • přístup k modelování agilní architektury pomocí ArchiMate ® s praktickými ukázkami, vzory a návrhy
 • náhled Agilního scénáře metodikou rámce IT4IT™ včetně modelování pomocí ArchiMate ®
 • základní představení komunity Digital Practitioners ve spojitosti s The Open Group – důležité podmínky pro budování digitální kultury v organizaci jako předpokladu pro úspěch agilní architektury

Obsah třídenního školení sestává z:

 • vysvětlení společných prvků agilní a digitální transformace a jaké jsou dobré důvody řešit tyto disciplíny společně
 • popisu návrhu agilní architektury – cíle které jsou sledovány (strategie, kultura, hodnoty, realistické popisy organizace, síla dat a informací, umělá inteligence)
 • popisu určení druhů architektur („plánovaná“ / „okamžitá“) a jejich vhodného použití a vzájemné kombinace, včetně příkladů
 • vysvětlení přístupu „dynamického přeskupování“ architektury (refactoring), včetně nástrojů a technik
 • seznámení s dopady agilní architektury na organizaci (kultura, delegování pravomocí a zodpovědností, důležitost kompetencí a komunikace, reflexe vůči DevOps a také governenace)
 • představení axiomů agilní architektury (návrh a směrování) – popis základních 16 axiomů
 • ukázka stavebních bloků architektury – doporučení, změna přístupu a myšlení a správná segmentace organizace
 • vysvětlení principů agilní strategie a jak návrh a změny strategie promítnout vůči přístupům agilní architektury
 • detailní rozbor agilní organizace prakticky – té „na oko“ i té realistické
 • vysvětlení architektury zaměřující se na dodaný produkt a na zákazníkovu spokojenost včetně souvislostí
 • popis začlenění provozní architektury do agilní architektury
 • vysvětlení zásadního přístupu pro agilní architekturu – koncept řízení daty, umělá inteligence, strojové učení atp.
 • seznámení s technikou Event stormingu – principy a typy
 • ukázky architekturní práce na bázi návrhů řízených doménami – co jsou domény, jejich hranice, kontextové mapy, vzory a šablony pro návrhy
 • popisů přístupu vývojáře či architekta software k návrhu či architektuře hardware (technologických prvků a celků) – detaily architektury řízená událostmi, hexagonální architektura, infrastruktura jako kód nebo nefunkční požadavky

 

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.