Navazující třídenní kurz rozšiřuje posluchačům znalosti správy a řešení potíží v prostředí Office 365 o pokročilejší problematiku automatizace správy pomocí PowerShellu a témata synchronizace účtů, SharePoint Online, Skype for Business, Office [...]
  • MOC 10997
  • Délka 3 dny
  • 30 ITK bodů
  • 2 termíny
  • Praha (22 750 Kč)

    Brno (22 750 Kč)

    Bratislava (740 €)

Navazující třídenní kurz rozšiřuje posluchačům znalosti správy a řešení potíží v prostředí Office 365 o pokročilejší problematiku automatizace správy pomocí PowerShellu a témata synchronizace účtů, SharePoint Online, Skype for Business, Office 365 ProPlus a zabezpečení.

»

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Přehled služeb Office365 (O365)
Licencování
Nastavení tenanta
Office 365 klienti
Správa Office 365 pomocí webového portálu
Správa Office 365 pomocí Windows PowerShell
Řízení přístupu správců a privilegovaných účtů
Řešení potíží s přístupem správců a privilegovaných pracovníků
Přehled synchronizace Active Directory a federovaného ověřování uživatelů
Správa Azure AD Connect
Správa uživatelských účtů a skupin
Řešení potiží se synchronizací a správou uživatelských účtů a skupin
Přehled možností správy Exchange Online
Správa příjemců pošty Exchange Online
Nastavení Recepient Policies v Exchange Online
Řešení potíží Exchange Online
Přehled možností Skype for Business Online a technologie Teams
Správa Skype for Business Online a Teams
Řešení potíží Skype for Business Online a Teams
Přehled možností správy SharePoint Online
Správa kolekcí webů SharePoint Online
Správa externích uživatelů v SharePoint Online
Nastavení OneDrive for Business
Řešení potíží SharePoint Online
Přehled Office 365 ProPlus
Řízení nasazení Office 365 ProPlus klientů samotnými uživately
Řešení potíží s nasazením Office 365 ProPlus
Office 365 soulad a zákonné normy
Správa ochrany proti úniku informací v Office 365
Správa compliance v O365
Nastavení a správa bezpečnosti emailových komunikací
Řešení potiží s ochranými technologiemi a technologiemi pro soulad se zákonnými normami

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.