Třídenní pokročilý kurz se věnuje specializovanějšmí scénářům nasazení cloudového Office 365 v kombinaci s on-prem Exchange, SharePoint a Skype for Business. Témata se dotýkají také vícefaktorového ověřování pomocí Azure MFA a řeší i Azure [...]
  • MOC 10984
  • Délka 3 dny
  • 30 ITK bodů
  • 2 termíny
  • Praha (22 760 Kč)

    Brno (22 760 Kč)

    Bratislava (805 €)

Třídenní pokročilý kurz se věnuje specializovanějšmí scénářům nasazení cloudového Office 365 v kombinaci s on-prem Exchange, SharePoint a Skype for Business. Témata se dotýkají také vícefaktorového ověřování pomocí Azure MFA a řeší i Azure Identity Protection a Azure Privileged Access Management.

»

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Přehled Office365 technologií
Správa prostředí a delegace rolí správců
Nastavení tenanta
Obecný přehled hybridních scénářů
Přehled synchronizace Active Directory a možností ověřování uživatelů
Nasazení Azure AD Connect
Správa účtů a skupin v hybridních scénářích
Přehled Exchange Online
Možnosti hybridních nasazení on-prem Exchange Serveru
Služby Exchange Serveru v hybridním prostředí
Použití nástroje Hybrid Configuration Wizard
Řízení a nastavení hybridních konfigurací Exchange
Nasazení pokročilých funkcí pro hybridní prostředí
Nástroje pro emailový soulad a hygienu v hybridních prostředích
Přehled možností Skype for Business Online a Microsoft Teams
Příprava pro hybridní nasazení Skype for Business Online a on-prem
Konfigurace hybridního prostředí se Skype for Business Online a on-prem
Používání Skype for Business spolu s telefonním systémem
Přehled vlastností SharePoint Online
Plánování hybridních scénářů se SharePoint Online
Nasazení SharePoint Online v hybridním prostředí
Nastavení služeb on-prem SharePoint pro hybridní provoz
Implementace multifaktorového ověřování pro hybridní scénáře
Nasazení Azure Information Protection
Nasazení Azure Identity Protection a Azure AD
Technologie Privileged Access Management
Plánování ověřování uživatelů pro Office 365 (O365)
Nasazení AD FS pro federované ověřování a SSO
Nasazení pass-through ověřování uživatelů bez AD FS při současném SSO

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.