Kurz je určen pro databázové vývojáře a administrátory, kteří se chtějí naučit efektivně využívat nové funkce, které přináší SQL Server 2016, SQL Server 2017 a nově i SQL Server 2019. V rámci kurzu se seznámíte se všemi důležitými novinkami, [...]
 • GOC627
 • Délka 4 dny
 • 40 ITK bodů
 • 7 termínů
 • Praha (25 600 Kč)

  Brno (25 600 Kč)

  Bratislava (980 €)

 • Začátečník

Kurz je určen pro databázové vývojáře a administrátory, kteří se chtějí naučit efektivně využívat nové funkce, které přináší SQL Server 2016, SQL Server 2017 a nově i SQL Server 2019. V rámci kurzu se seznámíte se všemi důležitými novinkami, které přináší tyto nové verze SQL Serveru. Dozvíte se, jak tyto nové funkce v praxi efektivně využívat a na praktických úkolech si jejich použití sami vyzkoušíte. Kurz je vhodný jak pro vývojáře, tak pro administrátory, protože většina novinek je zajímavá pro obě cílové skupiny. Tento kurz se naopak nevěnuje novinkám v oblasti Business Intelligence.

»
 • Seznámíte se s novými funkcemi, které nabízí vývojářům a administrátorům Microsoft SQL Server ve verzi 2016, 2017 a 2019
 • Naučíte se zvýšit výkon vašich databázových řešení s využitím technologií In-Memory OLTP a Column Store indexy
 • Vyzkoušíte si zabezpečit data ve vaší databázi s pomocí Dynamic Data Masking, Row-level Security nebo Always Encrypted
 • Dozvíte se o novinkách ve vysoké dostupnosti SQL Serveru a také o nových možnostech propojení SQL Serveru a Microsoft Azure
 • Vyzkoušíte si provozovat SQL Server na linuxu
 • Základní znalost stávající funkcionality SQL Serveru z pohledu vývojáře nebo administrátora
 • Znalost práce s SQL Server Management Studiem

1 Přehled novinek v Microsoft SQL Serveru 2016, 2017 a 2019

 • Seznámení s novinkami v Microsoft SQL Serveru 2016
 • Seznámení s novinkami v Microsoft SQL Serveru 2017
 • Seznámení s novinkami v Microsoft SQL Serveru 2019

2 In-Memory OLTP

 • Představení memory optimized tabulek a nativně kompilovaných procedur
 • Vysvětlení klíčových principů fungování In-Memory OLTP v SQL Serveru
 • Seznámení s interními datovými strukturami používanými pro uložení dat
 • Ukázky vhodného využití této technologie
 • Migrace stávajících tabulek do In-Memory enginu

3 Column Store Indexy a Real-Time Operational Analytics

 • Seznámení s principy fungování Column Store indexů
 • Doporučení pro vhodné použití Column Store indexů
 • Údržba Column Store indexů
 • Analýza dat v OLTP databázi s použitím Non-clustered Column Store indexů
 • Kombinace Column Store indexů a In-Memory OLTP

4 Query Store

 • Představení technologie Query Store pro monitorování běhu dotazů v databázi
 • Praktická ukázka použití Query Store pro identifikaci problémových dotazů v databázi
 • Vysvětlení principu fungování a sběru dat
 • Představení technologie Automatic Tuning v SQL Serveru 2017

5 Intelligent Query Processing

 • Představení vylepšní optimalizátoru dotazů v podobě funkcí z rodiny Intelligent Query Processing
 • Vysvětlení jednotlivých funkcí: Interleaved Execution, Batch Mode Adaptive Join, Memory Grant Feedback, Table Variable Deferred Compilation, Batch Mode on Rowstore a Scalar UDF inlining

6 Temporal Tables

 • Seznámení s možností verzovat každou změnu v záznamech tabulky
 • Ukázka dotazování se nad historickými daty v tabulce
 • Vysvětlení možnosti definovat Retention Policy (SQL Server 2017)

7 Native JSON

 • Představení podpory pro generování JSON dokumentů v SQL Serveru
 • Vysvětlení možností uložení a indexování JSON dokumentů
 • Ukázka možností dotazování se nad JSON daty
 • Seznámení s možností konverze JSON dat na relační data

8 Dynamic Data Masking

 • Vysvětlení rozdílů mezi Column-level permissions a Dynamic Data Masking
 • Jak nasadit maskování dat pro neprivilegované uživatele
 • Seznámení s dostupnými maskovacími funkcemi

9 Row-level Security

 • Seznámení s technologií Row-level Security
 • Vysvětlení principů fungování bezpečnostních politik pro přístup k datům
 • Ukázka filtrování dat v tabulce na základě přihlášeného uživatele
 • Ukázka blokování modifikací dat, které nepatří danému uživateli

10 Always Encrypted

 • Představení šifrování dat na klientovi s použitím Always Encrypted
 • Vysvětlení principů fungování Always Encrypted
 • Seznámení s omezeními, která je potřeba brát v potaz při implementaci aplikace
 • Vysvětlení Always Encrypted s využitím Secure Enclaves

11 Novinky ve vysoké dostupnosti AlwaysOn Availability Groups

 • Seznámení s novinkami ve vysoké dostupnosti
 • Představení AlwaysOn Basic Availability Groups v edici standard
 • Ukázka Cluster-less Availability Groups (SQL Server 2017)
 • Ukázka vytvoření AlwaysOn Availability Group mezi SQL Serverem na Windows a na Linuxu

12 Accelerated Database Recovery (ADR)

 • Vysvětlení fungování transakčního logu
 • Seznámení s technologií Accelerated Database Recovery (ADR) a jejím dopadem na fungování transakčního logu

13 Azure Stretch Database

 • Představení služby Azure Stretch Database pro odložení archivních dat do cloudu
 • Ukázka nasazení Azure Stretch Database

14 Další drobné novinky v SQL Serveru

 • Seznámení s drobnými novinkami, které zefektivňují správu SQL Serveru
 • Představení Resumable online index rebuild
 • Nové užitečné DMV pohledy
 • Zjištění posledního použitého aktuálního exekučního plánu
 • Podpora pro Persistent Memory Devices a Hybrid Buffer Pool
 • Představení Data Discovery and Classification
 • Vysvětlení podpory UTF-8

15 SQL Graph

 • Seznámení s možnostmi uložení grafů v relační databázi
 • Představení možností dotazování grafů v jazyce T-SQL
 • Ukázka výhod grafové databáze a jejího praktického použití

16 SQL Server Machine Learning Services

 • Představení nové služby pro provoz skriptů na analýzu dat v jazyce R, Python a Java
 • Seznámení s možnostmi provozu řešení využívajících strojové učení v SQL Serveru

17 SQL Server na Linuxu a v kontejnerech

 • Představení možností provozu SQL Serveru na Linuxu a seznámení s odlišnostmi oproti Windows verzi
 • Ukázka instalace SQL Serveru na Linuxu
 • Ukázka nasazení SQL Serveru do Docker kontejneru
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.