Kurz je zaměřen na osvojení technik vývoje databází na platformě Microsoft SQL Server. Účastníky proveden jak základními tak pokročilejšími technikami jako je optimalizace indexů, partitioning atd. Kurz je vhodný jak pro začátečníky, tak pro [...]
 • MOC 20762
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 2 termíny
 • Praha (34 570 Kč)

  Brno (34 570 Kč)

  Bratislava (1 320 €)

Kurz je zaměřen na osvojení technik vývoje databází na platformě Microsoft SQL Server. Účastníky proveden jak základními tak pokročilejšími technikami jako je optimalizace indexů, partitioning atd. Kurz je vhodný jak pro začátečníky, tak pro zkušenější vývojáře, kteří potřebují stávající informace osvěžit a lépe procvičit. Kurz není vhodný pro seznámení se s novinkami verze MS SQL Server 2016 a je součástí oficiální přípravy na úspěšné složení certifikační zkoušky.

»
 • IT specialistům, kteří si chtějí osvojit znalost technologie vývoje a nasazení databází
 • Vývojářům aplikací nebo jiných databázových platforem, kteří chtějí použít MS SQL 2016
 • Navrhovat a nasadit tabulky
 • Pokročilé techniky návrhu tabulky
 • Zajištění datové integrity
 • Použít a optimalizovat indexy
 • Navrhnout a nasadit pohledy, procedury a funkce
 • Reagovat na změnu dat pomocí triggerů
 • Navrhnout a nasadit In-Memory tabulky
 • Nasadit Managed Code
 • Uložit a používat XML data
 • Pracovat se Spatial daty
 • Ukládat a pracovat s BLOB a textovými dokumenty
 • Základní znalost operačních systémů Microsoft Windows
 • Znalost T-SQL jazyka
 • Základní přehled o relačních databázích

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích

 • Originální příručka firmy Microsoft, která je zahrnuta v ceně kurzu. Příručka je v anglickém jazyce.

  Osnova kurzu

  Modul 1: Úvod do vývoje databází
  • Úvod do platformy MS SQL Server
  • Úkoly spojené s vývojem databáze
  Modul 2: Návrh a nasazení tabulek
  • Návrh tabulky
  • Datové typy
  • Práce se schematem
  • Tvorba a změna tabulky
  Modul 3: Pokročilé techniky návrhu tabulky
  • Patitioning
  • Komprese dat
  • Temporal Tables
  Modul 4: Zajištění datové integrity s pomocí constraintů
  • Způsoby zajištění datové integrity
  • Doménová integrita
  • Integrita Entity a referenční integrita
  Modul 5: Úvod do indexů
  • Základní koncept indexu
  • Datové typy v indexech
  • Jednoduchý a složený index
  Modul 6: Strategie optimalizace indexů
  • Krycí index
  • Správa indexů
  • Exekuční plány
  • Použití DTE
  Modul 7: Columnstore index
  • Úvod do columnstore indexů
  • Tvorba columnstore indexů
  • Práce s columnstore indexy
  Modul 8: Návrh a nasazení pohledů
  • Úvod do pohledů
  • Tvorba a správa pohledů
  • Výkon pohledů
  Modul 9: Návrh a nasazení uložených procedur
  • Úvod do uložených procedur
  • Práce s procedurami
  • Parametry procedur
  • Správa exekučního kontextu
  Modul 10: Návrh a nasazení uživatelem definovaných funkcí
  • Přehled funkcí
  • Návrh a nasazení skalárních funkcí
  • Návrh a nasazení tabulkových funkcí
  • Vlastnosti funkcí
  • Alternativy k funkcím
  Modul 11: Triggery
  • Návrh DML triggerů
  • Nasazení DML triggerů
  • Pokročilé techniky triggerů
  Modul 12: Použití In-Memory tabulek
  • Přehled In-Memory tabulek
  • Nativně kompilované uložené procedury
  Modul 13: Nasazení Manage Code
  • Úvod do SQL CLR integrace
  • Import a konfigurace sestavení
  • Nasazení SQL CLR integrace
  Modul 14: Uložení a použití XML dat
  • Úvod do XML a XML schemat
  • Uložení XML dat
  • Nasazení XML datového typu
  • Použití FOR XML
  • Základní přehled xQuery
  Modul 15: Práce se spatial daty
  • Úvod do spatial dat
  • Práce se spatial datovými typy
  • Použití spatial dat v aplikacích
  Modul 16: Uložení a použití BLOB a textových dokumentů
  • Přehled technik práce s BLOB
  • Práce s FILESTREAM
  • Full-textové vyhledávání
 • Aktuální nabídka
  Školicí místo
  Jazyk kurzu

  Uvedené ceny jsou bez DPH.