Kurz je určen jak pro databázové administrátory, kteří jsou zodpovědní za monitoring a optimalizaci výkonu celé instance SQL Serveru, tak pro databázové vývojáře, kteří se naučí optimalizovat výkon databázových dotazů.
 • MOC 10987
 • Délka 4 dny
 • 40 ITK bodů
 • 4 termíny
 • Praha (27 910 Kč)

  Brno (27 910 Kč)

  Bratislava (1 064 €)

Kurz je určen jak pro databázové administrátory, kteří jsou zodpovědní za monitoring a optimalizaci výkonu celé instance SQL Serveru, tak pro databázové vývojáře, kteří se naučí optimalizovat výkon databázových dotazů.

»

Kurz je určen jak pro databázové administrátory, kteří jsou zodpovědní za monitoring a optimalizaci výkonu celé instance SQL Serveru, tak pro databázové vývojáře, kteří se naučí optimalizovat výkon databázových dotazů.

 • Dozvíte se, jak vypadá architektura SQL Serveru a jak SQL Server plánuje běh procesů, využívá diskové úložiště a operační paměť.
 • Pochopíte, jak fungují indexy a naučíte se navrhovat indexy tak, aby zrychlily vaše problematické databázové dotazy.
 • Naučíte se pracovat s transakcemi a vybrat vhodnou izolační úroveň tak, aby nedocházelo k nežádoucím jevům při souběžném běhu více transakcí.
 • Procvičíte si čtení exekučních plánů a porozumíte jednotlivým operacím v exekučním plánu.
 • Seznámíte se s možnosti monitorování výkonu databázových dotazů i celého SQL Serveru.
 • Základní znalost správy SQL Serveru
 • Základní znalosti práce se SQL Server Management Studiem
 • Znalost jazyka T-SQL

1 Architektura SQL Serveru, plánování a běh procesů

 • Představení komponent a architektury SQL Serveru včetně seznámení s SQLOS
 • Porovnání rozdílů v běhu procesů ve Windows a v SQL Serveru
 • Vysvětlení Waits a Queues v SQL Serveru ve vztahu k běhu procesů

2 SQL Server I/O

 • Seznámení s klíčovými parametry ovlivňujícími výkon úložiště dat z pohledu SQL Serveru
 • Přehled různých úložišť dat vhodných pro SQL Server
 • Konfigurace diskového úložiště s ohledem na výkon SQL Serveru
 • Měření výkonu diskového úložiště

3 Datové struktury

 • Představení datových struktur, které SQL Server využívá k uložení dat v databázi
 • Doporučení pro práci s datovými soubory, jejich konfigurace s ohledem na výkon SQL Serveru
 • Vysvětlení dopadu tempdb databáze na výkon SQL Serveru a možnosti její konfigurace

4 Paměť SQL Serveru

 • Seznámení s principy přidělování operační paměti ve Windows
 • Vysvětlení principů, jak SQL Server hospodaří s operační pamětí
 • Ukázka In-memory OLTP a vysvětlení benefitů tabulek hostovaných v operační paměti

5 Souběžný přístup, zámky a transakce

 • Přehled technik pro řízení souběžného přístupu více uživatelů k databázi
 • Vlastnosti databázové transakce
 • Vysvětlení, jak funguje mechanizmus zámků v SQL Serveru
 • Nastavení vhodné izolační úrovně

6 Indexy a statistiky

 • Vysvětlení významu statistik a jejich role při odhadu kardinality
 • Význam indexů a jejich dopad na výkon databázových dotazů
 • Návrh indexů za účelem optimalizace databázových dotazů
 • Seznámení s případy, kdy je výhodné využít Columnstore indexy

7 Exekuce dotazů a analýza exekučních plánů

 • Seznámení s s procesem optimalizace a exekuce dotazů
 • Zobrazení a správné čtení exekučních plánů
 • Vysvětlení významu jednotlivých operací v exekučním plánu a jejich dopadu na výkon databázového dotazu

8 Cache exekučních plánů a jejich rekompilace

 • Seznámení s principy fungování cache exekučních plánů
 • Parameter sniffing a jaké problémy způsobuje
 • Řešení problémů spojených s častými rekompilacemi exekučních plánů
 • Představení a využití Query Store

9 Extended Events

 • Seznámení s Extended Events
 • Praktické ukázky použití Extended Events ke sledování událostí spojených s výkonnostními problémy SQL Serveru

10 Monitorování, trasování a tvorba performance baseline

 • Seznámení s možnostmi monitorování SQL Serveru
 • Ukázky trasování SQL Serveru
 • Metodologie pro vytvoření performance baseline SQL Serveru
 • Nástroje pro zátěžové testy SQL Serveru
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.