Kurz je kombinací 2 MOC kurzů a poskytuje účastníkům jedinečný kompletní přehled administrace celého SQL Serveru 2016. V úvodu se seznámíte s architekturou a komponentami SQL Serveru a procesem instalace a upgradu Microsoft SQL Serveru 2016. [...]
 • MOC 20764/20765
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 0 termínů
 • Praha (43 140 Kč)

  Brno (43 140 Kč)

  Bratislava (1 589 €)

Kurz je kombinací 2 MOC kurzů a poskytuje účastníkům jedinečný kompletní přehled administrace celého SQL Serveru 2016. V úvodu se seznámíte s architekturou a komponentami SQL Serveru a procesem instalace a upgradu Microsoft SQL Serveru 2016. Dále je zahrnuta kompletní správa databází, zálohování a obnova databází, zabezpečení přístupu k datům, automatizace s pomocí SQL Server Agenta a pravidelná údržba databáze (kontrola integrity a údržba indexů). Závěr kurzu se věnuje monitorování provozu SQL Serveru a odstranění častých problémů. Přesto, že je kurz kombinací 2 MOC kurzů, probírané kapitoly nejsou zjednodušeny a zkráceny, pouze byly vynechány opakující se informace a témata zahrnující Microsoft Azure. Tento kurz bude k 31. 12. 2021 společností Microsoft zrušen. Absolvujte náhradní kurz Kompletní administrace Microsoft SQL Serveru [GOC6345].

»
 • Kurz je cílen na databázové specialisty, kteří mají za úkol provádět nasazení databázového systému Microsoft SQL Server 2016 a zajistit jeho kompletní správu a údržbu.
 • Vývojářům a IT architektům, kteří se chtějí obeznámit s možnostmi administrace SQL Serveru.
 • Orientovat se v komponentách Microsoft SQL Serveru 2016
 • Provádět proces instalace a po instalační konfigurace
 • Konfiguraci a správu databází
 • Automatizovanou údržbu databází
 • Předejít ztrátě dat jejich zálohováním
 • Zabezpečit vaše data
 • Základní znalost operačních systémů Microsoft Windows
 • Základní znalost konceptu databází
 • Základní znalost jazyka T-SQL (na úrovni jednoduchého příkazu SELECT)

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích

Originální příručky firmy Microsoft, jsou zahrnuty v ceně kurzu. Příručky jsou v anglickém jazyce.

Modul 1: Komponenty SQL Serveru 2016 (MOC 20765)
 • Úvod do platformy Microsoft SQL Server
 • Přehled architektury SQL Serveru
 • Přehled služeb a možnosti konfigurace
Modul 2: Instalace SQL Serveru 2016 (MOC 20765)
 • Možnosti a volby instalace
 • Konfigurace souborů tempdb databáze
 • Proces instalace SQL Serveru 2016
 • Automatizace instalace
Modul 3: Tvorba, správa a konfigurace databází (MOC 20765)
 • Přehled struktury databáze
 • Tvorba databáze
 • Databázové soubory a FILEGROUP
 • Přesun databází
 • Buffer Pool Extension
Modul 4: Autentizace a autorizace uživatelů (MOC 20764)
 • Autentizace připojení do SQL Serveru
 • Autorizace účtů pro přístup do databází
 • Autorizace napříč servery
 • Seznámení s Contained Databases
Modul 5: Serverové a databázové role (MOC 20764)
 • Přehled a účel rolí
 • Popis a použití fixních rolí
 • Tvorba a použití uživatelem definovaných rolí
Modul 6: Autorizace uživatelů při přístupu ke zdrojům (MOC 20764)
 • Autorizace přístupu k objektům
 • Autorizace k vykonávání kódu
 • Konfigurace oprávnění na úrovni schématu databáze
Modul 7: Ochrana dat šifrováním a možnosti auditu (MOC 20764)
 • Možnosti auditu přístupu k datům v SQL Serveru
 • Nasazení a správa auditu v SQL Serveru
 • Ochrana dat šifrováním
Modul 8: SQL Server Recovery Models (MOC 20764)
 • Přehled strategií zálohování
 • Návrh strategie zálohování
Modul 9: Zálohování databází (MOC 20764)
 • Zálohování databází a transakčního logu
 • Správa záloh
 • Další možnosti konfigurace zálohování
Modul 10: Obnova databází (MOC 20764)
 • Pochopení procesu obnovy databáze ze zálohy
 • Obnova databáze ze zálohy
 • Ukázka obnovy databáze ze zálohy ke konkrétnímu času
 • Přehled možností obnovy systémových databází
 • Pokročilé scénáře obnovy databáze - obnova vybraných souborů nebo FILEGROUPS
Modul 11: Automatizace správy SQL Serveru (MOC 20764)
 • Přehled možností automatizace
 • Seznámení se službou SQL Server Agent
 • Úvod do správy úloh v SQL Server Agentovi
 • Ukázka nasazení SQL Server Agenta v Multi-server prostředí
Modul 12: Údržba databází a její automatizace (MOC 20765)
 • Kontrola datové integrity
 • Údržba indexů
 • Automatizace údržby
Modul 13: Správa zabezpečení služby SQL Server Agent (MOC 20764)
 • Seznámení s bezpečnostním modelem SQL Server Agenta
 • Představení objektu Credential a jeho vhodného využití
 • Konfigurace proxy účtů v rámci SQL Server Agenta
Modul 14: Monitorování SQL Serveru s pomocí alertů a notifikací (MOC 20764)
 • Konfigurace služby Database Mail
 • Monitorování chyb v databázích a SQL Serveru
 • Konfigurace operátorů a vysvětlení mechanizmu alertů
Modul 15: Trasování přístupu k SQL Serveru s pomocí Extended Events (MOC 20764)
 • Představení základních principů fungování frameworku Extended Events
 • Ukázka práce s Extended Events a jejich využití pro sledování častých problémů v SQL Serveru
Modul 16: Monitorování SQL Serveru (MOC 20764)
 • Monitorování aktivity SQL Serveru
 • Ukázka zachytávání výkonostních dat popisujících stav SQL Serveru
 • Analýza zachycených výkonnostních dat
 • Použití SQL Server Utility Control Point
Modul 17: Řešení problémů (MOC 20764)
 • Seznámení s metodikou, jak řešit problémy se SQL Serverem
 • Přehled častých problémů a jejich řešení se službou SQL Server
 • Ukázka řešení problémů s přihlášením k SQL Serveru
Modul 18: Import a Export dat (MOC 20764)
 • Nástroje a metody pro import a export dat z/do SQL Serveru
 • Způspby pro import/export dat tabulky
 • Použití nástrojů a příkazů BCP, BULK INSERT a OPEN ROWSET
 • Nasazení Data-tier Applications
Modul 3: Upgrade SQL Serveru (MOC 20765)
 • Problematika je krátce probrána v kapitole "Instalace SQL Serveru"
Modul 6: Možnosti uložení databází (MOC 20765)
 • Modul je do velké míry redundantní s modulem "Tvorba, správa a konfigurace databází"
Modul 7: Plánování nasazení SQL Serveru do prostředí Microsoft Azure (MOC 20765)
 • Tento kurz se zaměřuje na on-premise variantu SQL Serveru
Module 8: Migrace databází do Azure SQL Database (MOC 20765)
 • Tento kurz se zaměřuje na on-premise variantu SQL Serveru
Module 9: Nasazení SQL Serveru do Microsoft Azure Virtual Machine (MOC 20765)
 • Tento kurz se zaměřuje na on-premise variantu SQL Serveru
Module 10: Správa databází v cloudu (MOC 20765)
 • Tento kurz se zaměřuje na on-premise variantu SQL Serveru
Modul 11: Úvod do správy databázového systému použitím PowerShell (MOC 20764)
 • Modul je příliš přehledový, problematika nejde dostatečně do hloubky
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.