Na tomto kurzu budou účastníci seznámení s postupem návrhu a nasazení datového skladu na platformě Microsoft SQL Server. V úvodu jsou ozřejměny základní pojmy a postup logického a fyzického návrhu datového modelu. V dalších částech je [...]
 • MOC 20767
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 3 termíny
 • Praha (40 570 Kč)

  Brno (40 570 Kč)

  Bratislava (1 495 €)

Na tomto kurzu budou účastníci seznámení s postupem návrhu a nasazení datového skladu na platformě Microsoft SQL Server. V úvodu jsou ozřejměny základní pojmy a postup logického a fyzického návrhu datového modelu. V dalších částech je probírána problematika indexů, ETL v Integration Services, čištění dat, Master data a mnohá další.

»
 • Databázovým specialistům, kteří se profilují do role BI vývojářů a chtějí si osvojit techniky budování DWH
 • Porozumět klíčovým prvkům řešení datového skladu
 • Zvolit HW komponenty vhodné pro datový sklad
 • Navrhnout logickou podobu datového skaldu
 • Navrhnout fyzickou podobu datového skaldu
 • Vytvořit Columnstore indexy
 • Nasadit datový sklad do Azure
 • Porozumět klíčovým komponentím SSIS
 • Nasadit SSIS Data Flow
 • Nasadit SSIS Control Flow
 • Vytvořit dynamické balíčky s proměnnými a parametry
 • Ladit SSIS balíčky
 • Nasadit komplexní řešení ETL
 • Nasadit Data Quality Services
 • Nasadit Master Data Services model
 • Použít custom komponenty pro rozšíření SSIS
 • Nasadit SSIS projekt
 • Popsat BI řešení a scénáře použití
 • Základní znalost operačních systémů Microsoft Windows
 • Znalost T-SQL jazyka
 • Znalost konceptu databází (tabulky, relace, normalizace)

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích

 • Originální studentské příručky a materiály firmy Microsoft v anglickém jazyce
  Studentské materiály obsahují pracovní knížku s přetiskem prezentací a doplňujícími informacemi a detailní návody na samostatná praktická cvičení. Praktická cvičení zabírají obvykle alespoň třetinu času stráveného na kurzu
  Studentské materiály také reprezentují platnou licenci k účasti na originálním školení firmy Microsoft. Každý účastník musí mít, podle licenčních podmínek, v průběhu kurzu k dispozici vlastní studentské materiály.
 • Modul 1: Úvod do Data Warehouse
  • Přehled řešení Data Warehouse
  • Možnosti řešení datového skaldu
  Modul 2: Plánování infrastruktury pro datový sklad
  • Možnosti budování datového skladu
  • Referenční architektura datových skladů
  Modul 3: Návrh a nasazení Data Warehouse
  • Návrh logického modelu datového skladu
  • Návrh fyzického modelu datového skladu
  Modul 4: Columnstore indexy
  • Úvod do Columnstore indexů
  • Tvorba Columnstore indexů
  • Práce a použití Columstore indexů
  Modul 5: Nasazení Azure SQL Data Warehouse
  • Výhody řešení Azure SQL Data Warehouse
  • Nasazení Azure SQL Data Warehouse
  • Vývoj Azure SQL Data Warehouse
  • Migrace Azure SQL Data Warehouse
  Modul 6: Tvorba ETL řešení
  • Úvod do ETL s SSIS
  • Možnosti datových zdrojů
  • Implementace Data Flow
  Modul 7: Nasazení Control Flow
  • Úvod do Control Flow
  • Tvorba dynamických balíčků
  • Použití kontejnerů
  Modul 8: Ladění a řešení problémů v SSIS balíčcích
  • Ladění SSIS balíčků
  • Logování SSIS událostí
  • Ošetřování chyb v SSIS balíčcích
  Modul 9: Nasazení přírůstkového ETL procesu
  • Úvod do přírůstkového ETL
  • Extrakce změněných dat
  • Temporal Tables
  Modul 10: Zajištění kvality dat
  • Úvod do Data Quality
  • Použití Data Quality Services pro čištění dat
  • Použití Data Quality Services pro párování dat
  Modul 11: Použití Master Data Services
  • Koncept Master Data Services
  • Nasazení Master Data Services modelu
  • Správa Master dat
  • Tvorba Master Data Hub
  Modul 12: Rozšíření SQL Server Integration Services (SSIS)
  • Použití Custom komponent v SSIS
  • Použití scriptování v SSIS
  Modul 13: Nasazení a konfigurace SSIS package
  • Přehled procesu nasazení SSIS
  • Nasazení projektů SSIS
  • Plánování spouštění SSIS Package
  Modul 14: Použití dat v Data Warehouse
  • Úvod do Business Intelligence
  • Úvod do reportů
  • Úvod do datové analýzy
  • Analýza dat v Azure
 • Aktuální nabídka
  Školicí místo
  Jazyk kurzu

  Uvedené ceny jsou bez DPH.