V tomto kurzu se naučíte vytvářet aplikace pomocí low-code technik pro zjednodušení, automatizaci a transformaci podnikových úloh a procesů pomocí Microsoft Power Platform.
 • MOC PL-100
 • Délka 4 dny
 • 40 ITK bodů
 • 1 termin
 • Praha (29 600 Kč)

  Brno (29 600 Kč)

  Bratislava (1 320 €)

 • Začátečník

V tomto kurzu se naučíte vytvářet aplikace pomocí low-code technik pro zjednodušení, automatizaci a transformaci podnikových úloh a procesů pomocí Microsoft Power Platform.

»

App Maker (vývojář aplikace) vytváří řešení, která zjednodušují, automatizují a transformují úkoly a procesy pro něj a jeho tým. Má základní dovednosti v oblasti datového modelování, návrhu uživatelského prostředí, analýzy požadavků a analýzy procesů. Vývojář vytváří a prosazuje obchodní procesy, strukturuje digitální sběr informací, zvyšuje efektivitu opakovatelných úloh a automatizuje obchodní procesy. Vývojář používá k řešení obchodních problémů nástroje Maker platformy Power Platform. Může využívat pokročilé funkce aplikací společnosti Microsoft a nástrojů produktivity třetích stran. Vývojář si je vědom možností a omezení dostupných nástrojů a chápe, jak je použít. Vývojář je samostatný a zaměřuje se na řešení. Nemusí mít formální vzdělání v oblasti IT, ale pohodlně používá technologie k řešení obchodních problémů s myšlením osobního růstu. Rozumí provozní potřebě a má představu o požadovaném výsledku. K problémům přistupují pomocí postupných a iterativních strategií.

 • Navrhování aplikací a automatizace pracovních postupů
 • Vytváření aplikací a automatizace pracovních postupů
 • Analyzovat a vizualizovat data v kontextu aplikace nebo automatizovaného pracovního postupu
 • Implementovat a spravovat aplikace a automatizované pracovní postupy

Základní dovednosti v oblasti datového modelování, návrhu uživatelského prostředí, analýzy požadavků a analýzy procesů.
Osobní růstové myšlení a pohodlné používání technologií k řešení obchodních problémů.
Porozumění provozní potřebě a mít představu o požadovaném výsledku. K problémům přistupují pomocí postupných a iteračních strategií.

Module 1: Create a model-driven application in Power Apps

This module introduces you to creating a model-driven app in Power Apps that uses Common Data Service.

Module 2: Create a canvas app in Power Apps

This module introduces you to Power Apps, helps you create and customize an app, and then manage and distribute it.

Module 3: Use the UI and controls in a canvas app in Power Apps

This module will focus on how to provide the best app navigation, and build the best UI using themes, icons, images, personalization, different form factors, and controls.

Module 4: Automate a business process using Power Automate

This module introduces you to Power Automate, teaches you how to build workflows, and how to administer flows.

Module 5: Create and use analytics reports with Power BI

Learn what Power BI is, including its building blocks and how they work together.

Module 6: Get started with AI Builder

This module helps you build an AI model from the beginning and shows how you can use it in your business without writing a single line of code.

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.