V dnešní době existuje mnoho různých oblastí, díky kterým si můžete zvýšit kvalifikaci a rozvíjet svou kariéru v IT. Jedna oblast ale vždy vyčnívá, a tou jsou Microsoft Fundamentals zkoušky.

Zkoušky Microsoft Fundamentals vám pomůžou zorientovat se v cloudových konceptech, pochopit jejich výhody a to vše v Microsoft prostředí, které je v dnešní době jedno z nejatraktivnějších na trhu. Zároveň se naučíte cloudové technologie vnést do vaší každodenní práce a tím si ji zjednodušíte a zefektivníte. Pokud tak uděláte, stanete se velice žádanými na trhu práce.

Microsoft Fundamentals Academy je nový studijní portál, který jsme společně s Microsoftem vytvořili, abychom zájemcům o Fundamentals zkoušky pomohli se lépe připravit. Ke každé zkoušce jsme natočili sérii několika videí s našimi certifikovanými lektory, které Vás krůček po krůčku provedou danou problematikou a pomohou Vám připravit se na zkoušku. Videa získáte ve formě balíčku, kde naleznete mimo jiné i voucher na certifikační zkoušku. Další výhodou je, že všechna videa jsou v českém či slovenském jazyce.

Balíček v hodnotě 1 500 Kč (60 EUR) obsahuje:

  • Přístup k výukovým videím ve studijním portálu v délce 45 dní
  • Originální studentské materiály společnosti Microsoft v anglickém jazyce
  • Cvičný test k ověření získaných znalostí
  • Voucher na certifikační zkoušku - zkoušku je možné složit v některém z testovacích center GOPAS, případně online z pohodlí domova


Na jaké Microsoft Fundamentals zkoušky se můžete připravit?

Exam AI-900: Microsoft Azure AI Fundamentals

Zkouška je určena pro uchazeče s technickým i netechnickým vzděláním. Pro její absolvování nejsou vyžadovány žádné zkušenosti z datové vědy a softwarového inženýrství. Vhodné je mít obecné znalosti nebo zkušenosti s programováním. Kandidáti na tuto zkoušku by měli mít základní znalosti o konceptech strojového učení a umělé inteligence a souvisejících služeb Microsoft Azure.Exam DP-900: Microsoft Azure Data Fundamentals

Kandidáti na tuto zkoušku by měli mít znalosti základních konceptů dat a to, jak jsou tyto koncepty implementovány pomocí datových služeb Microsoft Azure. Zkouška je určena pro uchazeče, kteří začínají pracovat s daty v cloudu. Kandidáti by měli být obeznámeni s koncepty relačních a nerelačních dat a různých typů datové zátěže (transakční nebo analytická).Exam AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals

Zkouška je určena pro všechny, kteří s cloudovými službami a řešeními teprve začínají pracovat nebo pracují minimálně. Tato zkouška je příležitostí prokázat znalost cloudových konceptů, Azure služeb a zabezpečení a ochrany osobních údajů v Azure. Kandidáti by měli být obeznámeni s obecnými technologickými koncepty včetně konceptů sítí, úložiště, výpočetní techniky, podpory aplikací a vývoje aplikací. 

Na zkoušku se můžete také připravit na našem GOPAS kurzu: Microsoft Azure - Vstup do problematiky. Tento kurz Vás seznámí s možnostmi Microsoft Azure, s jeho službami, vysvětlí principy licencování a možnosti podpory. Cílem kurzu je poskytnout Vám přehled a rychlý vstup do problematiky k přípravě na zkoušku.Exam MB-910: Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (CRM)

Zkouška je určena pro pracovníky v prostředí informačních technologií a pokrývá funkce a možnosti zapojení zákazníků aplikací Dynamics 365. Kandidáti by měli mít základní znalosti o principech chování zákazníků, o obchodních operacích a o obecných počítačových dovednostech. Tato zkouška prověří vaše schopnosti z následujících oblastí: Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Sales, Zákaznický servis Dynamics 365, Dynamics 365 Field Service.Exam MB-920: Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (ERP)

Zkouška je určena pro pracovníky v prostředí informačních technologií a pokrývá funkce a možnosti Microsoft Dynamics 365 Finance a operace. Kandidáti na tuto zkoušku by měli mít obecné znalosti nebo relevantní pracovní zkušenosti v prostředí informačních technologií. Měli by mít také základní znalosti o finančních principech a obchodních operacích. Tato zkouška prověří vaše schopnosti z následujících oblastí: Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics Finance, Dynamics 365 Commerce, Dynamics 365 Human Resources, Project Operations.Exam MS-900: Microsoft 365 Fundamentals

Zkouška je určena pro kandidáty, kteří chtějí prokázat základní znalosti o úvahách a výhodách přijetí cloudových služeb obecně a cloudového modelu Software jako služba (SaaS). Kandidáti by měli mít znalosti o dostupných možnostech a výhodách získaných implementací nabídek cloudových služeb Microsoft 365. Kandidáti by měli být schopni rozlišovat mezi službami a produkty společnosti Microsoft (Microsoft 365, Azure a Dynamics 365).

Na zkoušku se můžete také připravit na našem GOPAS kurzu Microsoft 365 - Základy. Tento kurz nabízí bleskový přehled možností, podpory a licenčních podmínek, které nabízí cloudové i on-prem produkty z rodiny Microsoft 365, a to od zabezpečení přes Exchange Server až po SharePoint. Účastníci se také dozví, jaké jsou rozdíly mezi Office365 a Microsoft365 službami.Exam PL-900: Microsoft Power Platform Fundamentals

Uchazeči o zkoušku usilují o zvýšení produktivity ve své firmě. Dosáhnout toho mohou tak, že porozumí možnostem Power Platform, zautomatizují základní obchodní procesy pomocí Power Automate, budou provádět základní analýzu dat pomocí Power BI, budou jednat efektivněji vytvářením jednoduchých prostředí Power Apps a vytvářet výkonné chatboty pomocí Power Virtual agents.

Na zkoušku se můžete také připravit na našem GOPAS kurzu Úvod do Microsoft Power Platform. Na tomto kurzu se naučíte vytvářet jednoduché Power Apps, propojovat data s Dataverse, sestavovat Power BI Dashboard, automatizovat procesy pomocí Power Automate a také zkusíte sestavit chatbota pomocí Power Virtual Agents.Exam SC-900: Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals

Zkouška je zaměřena na ty, kteří se chtějí seznámit se základy zabezpečení, dodržování předpisů a identity (SCI) napříč cloudovými a souvisejícími službami společnosti Microsoft. Jedná se o široké publikum potenciálních zájemců, které může zahrnovat obchodní zainteresované strany, nové nebo stávající IT profesionály nebo studenty, kteří se zajímají o Microsoft zabezpečení, dodržování předpisů a identity. Kandidáti by měli být obeznámeni s Microsoft Azure a Microsoft 365.

Na zkoušku se můžete také připravit na našem GOPAS kurzu Microsoft 365 - základy zabezpečení, správy identit a souladu. Tento kurz Vás seznámí se základními principy, terminologií a technologickými možnostmi bezpečnostních mechanismů v prostředí Microsoft 365. Zájemcům doporučujeme obeznámit se s koncepty sítí a cloud computingu, mít obecné IT znalosti nebo jakékoli obecné zkušenosti s prací v IT prostředí, obecné znalosti Microsoft Azure a Microsoft 365.Kdo Vás na zkoušky připraví?

 Lukáš Brázda

Lukáš Brázda působí jako odborný konzultant a správce sítí založených převážně na řešeních společnosti Microsoft.
Aktuálně je lektorem počítačové školy GOPAS s primárním zaměřením na oblasti Windows Server, Active Directory a Office 365.
Kromě školení pracuje jako konzultant a správce systémů ve společnosti iNexia.cz.

 Petr Malášek

Petr Malášek je posledních více než 11 let úzce spojen s technologiemi SharePoint a Office 365.
Před specializací na SharePoint se věnoval řízení jednoho z největších internetových obchodů, zavádění ERP systémů a mnoha
dalším činnostem s úzkou návazností na IT. V současnosti pracuje jako systémový architekt SharePointu a volný čas investuje
do vývoje webových aplikací pro zemědělství.

 Vladimír Mužný

Vladimír Mužný je nezávislý konzultant a vývojář databázových řešení na platformě Microsoft SQL Server od verze 7.0.
V posledních letech se zabývá zejména školeními a vývojem projektů pro podporu a obsluhu výroby,
a také vývojem řešení na platformě Microsoft SQL Server Reporting Services.
Zajímá se také o tvorbu řešení na platformě Microsoft Office SharePoint Server 2010, 2013 a vývojem řešení pro Office 365.

 

 
                Petr Kopáček                              

Petr Kopáček již pět let objevuje svět obchodních aplikací postavených na technologiích Microsoftu, především Dynamics 365, Microsoft 365 a Power Platform.
V současnosti je konzultantem ve společnosti Solitea, kde se podílel na rozsáhlé implementaci CRM řešení pro významný maloobchodní řetězec. Radost mu však přináší i menší projekty, které přispívají k tvorbě hodnot.
Kupředu Petra žene neustálý hlad po znalostech, ve volném čase hraje discgolf a divadlo.

 
               Brent Dawson                                                                                                                                                    

Brent Dawson je certifikovaným školitelem společnosti Microsoft s více než 20 lety zkušeností a zaměřuje se především na kurzy platformy Azure, Power Platform a Finance and Supply Chain Management. Má působivých 30 let zkušeností v IT a pracoval v mnoha různých oblastechch IT včetně koncové podpory a systémové a bezpečnostní architektury. Brent je původem z Kanady, ale v současnosti pracuje pro DXC Technology sídlící na okraji Londýna. Má mnoho dokončených certifikací a akreditací, a to včetně Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management, Catalyst a také CISSP a TOGAF.

 


Pro jakékoliv dotazy nás prosím kontaktujte na info@gopas.cz