V exkluzivním pokročilém pětidenním kurzu se účastníci naučí zabezpečit cloudovou infrastrukturu i datové zdroje za pomoci nejmodernějších technologií a propojit jejich bezpečnost s on-premis prostředím.
  • GOC153
  • Délka 5 dní
  • 50 ITK bodů
  • 3 termíny
  • Praha (33 900 Kč)

    Brno (33 900 Kč)

    Bratislava (1 250 €)

  • Mírně pokročilý

V exkluzivním pokročilém pětidenním kurzu se účastníci naučí zabezpečit cloudovou infrastrukturu i datové zdroje za pomoci nejmodernějších technologií a propojit jejich bezpečnost s on-premis prostředím.

»

Kurz je určený správcom infraštruktúry a aplikácií v prostredí Microsoft Azure a administrátorom zodpovedným za bezpečnosť, ktorí chcú prostredie Azure využívať bezpečne. Tak, ako je nutné klásť dôraz na zabezpečenie infraštruktúry a aplikácií v on-premise prostredí, takisto, ako nie viac, je nutné klásť veľký dôraz na zabezpečenie v dátových centrách.

Zabezpečení virtuálních sítí
Zabezpečení virtuálních počítačů
Bezpečnost pro webové aplikace
Řízení přístupu ke službám a prostředkům Azure
Možnosti Security Center, Monitor, Advisor
Sledování infrastruktury a bezpečnosti

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Riadenie prístupu k zdrojom – RBAC, politiky, zámky (policies, locks)
Riadenie prístupu k úložiskám (storage accounts)
Ochrana diskov virtuálnych počítačov a úložísk (Storage Service Encryption)
Ochrana kľúčov, hesiel a certifikátov pomocou Key Vaults
Ochrana virtuálnych sietí (DDoS protection, NSG, Next Generation Firewall)
Bezpečné prepojenie on-premise infraštruktúry s virtuálnymi sieťami v Azure (VPN)
Zabezpečenie webových aplikácií pomocou SSL, certifikátov a Web Application Firewall
Autentifikácia webových užívateľov pomocou rôzných správcov identít (Azure Active Directory, Facebook, Google, Microsoft Accounts)
Druhy ACS predplatného
Automatizácia zberu dát
Centralizácia konfigurácie a monitorovanieu
Bezpečnostné politiky
Analýzy rizík na zdrojoch (siete, úložiská, aplikácie, virtuálne počítače)
Identifikácia slabín (vulnerabilities)
Odporúčania na zvýšenie zabezpečenia zdrojov zo strany ASC
Just in time VM - zmenšenie priestoru k sieťovému útoku
Blokovanie aplikácií a malware na virtuánych počítačoch
Alerty a zoznamy incidentov
Integrovanie bezpečných riešení a politík
Advaced Thread Protection – centralizácia antimalware ochrany
Monitorovanie zabezpečenia infraštruktúry a aplikácií
Aktualizácie systémov
Adaptívna kontrola aplikácií
Monitorovanie integrity súborov
Integrovanie ASC s ATA (Advanced Thread Analytics), IP (Identity Protection) a SIEM
Detekcia ohrození a reakcia pomocou ASC
Správa bezpečnostných incidentov a reporty
Integrovanie procesov pomocou automatizácie a logických aplikácií (Logic Apps)
Azure Active Directory
Active Directory pomocou radičov domény vo vrituálnych sieťach
Active Directory Domain Services
Monitorovanie prístupu užívateľov
Monitorovanie sieťového prostredia pomocou Network Watcher
Best Practice pomocou Azure Advisor

Kurz není přímou přípravou na nějakou certifikační zkoušku, ale může být velmi vhodným doplňkem ke studiu technologií postaveným na Microsoft Azure.

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.